Druhy zbraní v SW

Univerzální nadčasový archív, který obsahuje informace, které nezastarají v žádné době.

Moderátor: Archiváři

Odpovědět
Uživatelský avatar
Mandalorian
Pilot Impéria
Pilot Impéria
Příspěvky: 643
Registrován: 20.4.2009 20:29:23
Israel

Druhy zbraní v SW

Příspěvek od Mandalorian »

Světelný meč

Světelný meč, známý tež jako laserový meč byl spojen s Jedii a jejich protivníky, Sithy. Základní části světelného meče je jílec, dlouhý zpravidla 20 až 35 centimetrů z nějž vycházela samotná čepel o běžné délce jednoho metru, tvořená regulovaným kotoučem plazmy. Samotný meč byl skoro vždy svým držitelem řemeslně ovládán dle jeho preferencí stylu, potřeb a předností. Vzhledem k tomu že celá jeho hmotnost je soustředěna v jílci a vzniká tak mohutný setrvačníkový efekt je pro neznalé tvory velmi obtížné jej efektivně použít. V rukou odborníka je však světelný meč velmi nebezpečná a obávaná zbraň.

Historie:
Ceremoniální zbraně byli nedílnou součásti historie řádu již od jeho vzniku v roce zhruba 25 000 BBY, ale ke vzniku prvních světelných mečů došlo až v roce 15 700 BBY, kdy díky byl položen základ světelného meče. Tedy vzniku stabilního paprsku energie, který se pohybuje po okraji zbraně a vrací se zpět do zdroje. První světelné meče však byly težké, nestabilní, náročné na energetický zdroj a za velmi krátkou dobu se přehřály. Světelné meče tehdy byly jen ceremoniální zbraní, málokdy nosené a ješté méněkrát použité. Postupem času byla většina nevýhod odstraněna a kolem roku 7 000 BBY byly světelným mečům dána přednost před težšími zbraněmi. Nicméně problém s napájením přetrvával a byl vyřešen napájecím kabelem mezi jílcem a "baterií" na opasku. Takovéto to řešení omezovalo vlastníka meče v boji a třeba takový vrh světelného meče byl zcela nemyslitelný. Nicméně si již tyto čepele dokázali poradit s težce obrněnými protivníky.
Klasické světelné meče se objevili okolo roku 4 800 BBY, dvě století po Velké hyperprostorové válce, kdy byl použit interní supravodič, který navrátivší se energetický tok bezeztrát převáděl opět na začátek čepele. Energetické nároky čepele tak již nebyly tak veliké a byl vyřešen probém s externím napájením a začaly stačit zdroje enegie zabudované v jílci. Čepel by potřebovala moc energie jen kdyby energetická cesta paprsku tvořící čepel byla rozdělena.
Světelné meče byly vyráběné samotnými vlastníky zbraně dle svých představ. Po Jediiské čistce se Jediiské světelné meče staly vzácné památky ceněné něterými sběrateli a některé meče byly na trhu prodáné za velké částky. Po pádu Palpatina a vzniku nového řádu Jedi Jediové zůstali věrni tradici a své meče si vyráběl každý sám. Ostatní skupiny forceuserů však zvolili cestu masově vyráběných světelných mečů pro své skupiny stoupenců jak to bylo u Dessana či Stoupenců Ragnose. Imperiální rytíři v roce 137 si své meče vyráběli také každý sám, ale jejich meče měly na venek stejný vzhled.

Stavba meče:
Když byl meč stavěn svým vlastníkem, trvala jeho výroba zpravidla měsíc. Do té doby je zahrnuta tvorba všech komponentů, nastevení, kontorla kompenentů a jiné poviné části výrbního postupu. Doba jednoho měsíce není pevně daným termínem, za Klonových válek byl jeden světelný meč postaven za dva dny.
Každý světelný meč byl jedinečný, postavený dle nejlepších schopností autora, jeho preferencí a potřeb a dostupných materiálů. Výsledkem byla sloužitá soustava tvořící jedinečnou zbraň. Přestože byl každý postavený kus unikát, bylo zde několik základních věcí jenž každý meč musel mít.
Jílec světelného meče
Zdroj
Emitorovou matici
Zaostřovacívací čočku
Až tři zaostřovací krystaly

Jednoduše řečeno, když mluvíme o jílci světelného meče jde o kombinaci držadla, emitoru čepele, "spouště" a energetického zdroje. Obsahuje mnoho složitch komponent jako zaostřovací čočku, která ukončuje vytvořenou čepel v určitém bodě. Těchto čoček bylo mnoho druhů, například vibrační čočka pro poněkud nestabilní, ale o to více smrtící čepel, Adeganskou čočku, vyrobenou z Adeganského krystalu pro silnější čepel, a monha dalších druhů čoček. Zaostřovací čočka byla postavena na jílcovém krytu, koncové části meče obsahující dobíjecí port a případný záložní zdroj. Koncovým kusem na druhé straně byl kryt čepelového emitoru, který chránil emitor čepele před poškozením při používání.
Jílec mohl být vybaven tlakovým spínačem, který deaktivoval čepel když nebyla držena a chová se tak jak pojistka mrtvého muže. Meč taky mohl být konstruován aby fungoval dále i když spadl, či byl hozen. V tom případě byl v jílci použit jakýsi blokovací mechanismus, či při stavbě nebyl použit tlakový spínač.
Další části světelného meče uvidíte na obrázku
Obrázek
Obrázek v plné velikosti

Kód: Vybrat vše

http://images3.wikia.nocookie.net/starwars/images/9/9a/Lightsaber-cutaway.jpg
Krystaly:
Krystaly měl vliv na vlastnosti čepele, stejně jako na její barvu. Nejpopulárnější krystaly byly v době staré republiky Adeganské, zvané též Ilumské krystaly, či Nextorské nebo Damindské, které lze nalézt vcelé galaxii. Místo krystalů lze ve světelném meči použít různé perly nebo ingorů některých rud. Z perel se jedná například o Perlu z Kraytského draka, jenž rapidně zvýší výkon čepele.
Krystaly do světelného meče můžou být rovněž vyrobeny uměle, tehdy se jedná o synth křišťál, či od sithů převzané označení krvavě zářící čepel. Sithové byly v dřívějších dobách jejich nejčastějšími uživateli. Když si při výrobě krystalů vypomohli temnou stranou dokázaly jejich čepele vyvolat strach v srdcích nepřátel a zclea vyjímečně zlomit nepřátelskou čepel a zcela tak vybít světeln meč. Nestávalo se to běžně, ale tato možnost byla pro Jedie doslova děsivá. Ale oproti přírodním krystalům byly čepele z těchto krystalů méně stabilní a méně obratnější. Takto vyrobené krystaly míbají zpravidla červenou barvou, ale může být dosáhnuto jakékoliv barvy. Vzhledem k tomuže Impérium většinu, ne-li všechny naleziště krystalů zničilo a posléze zakázalo veškerý obchod s nimi jsou majitelé světelných mečl zpravdila odkázány na umělé krystaly.

Druhy krystalů:
Adeganský
Bondar
Damind
Dragit
Eralam
Firkrann
Hurrikaine
Kaiburr
Katak
Lorrdian
Luxum
Nextor
Opila Jenruax
Permafrost
Phond
Qixoni
Rubat
Ruusan
Sapith
Sigil
Solari
Stygium
Synth-krystal
Upari
Velmorite
Vexxtal
Viridian

Barvy mečů:
Za tisíciletí dlouhou historii používaní světelnýcm mečů se objevila každá představitelná barva, dokonce i černá, která měla bílý okraj. Ovšem později se výběr barev zredukoval na nejčastější zelenou a modrou, ale později srozvojem umělých krystálu začaly být světelné meče pestřejší. Barva taky mohla být zhuštěna a vytvořena tak pulsující, ale čepel mohla být nestabilní a jiskřící.
Bílá
Žlutá
Modrá
Zelená
Hnědá
Černá
Zlatá
Červená
Růžová
Oranžová
Stříbrno-zelená
Stříbrno-modrá
Fialová
a mnoho dalších

Vlastnosti:
Čepel světelného meče je nehmotná a vyzařované teplo je za normálních podmínek mizivé. Pokud ovšem nepřišla čepel do styku s pevným materiálem, to se jim začala prořezávat přičemž rychlost jejího postupu byla závislá na hustotě materiálu. Při řezání přes hustý materiál nezpůsobuje odpor pevná hmota, ale mohutné generované elektromegentické pole. Zřídka kdy můžou nějaké pevné materiály projít skrz elektromagnetické pole a tedy i čepel(?). Energie jiného původu jako elektromagentické, nebo kohertní se odrazí od čepele. TO se týká silových polí, blasterových střel a dalších světelných čepelí.
Světelný meč v drtivé většině způsobené rány teplem své čepely kauterizuju a tak i velké rány většinou nekrvácí.
Světelný meč neprochází několika málo věcmi. Tou první a nejběžnější je voda. Vodu překoná jen několik málo speciálně upravených mečů.
Další jsou
"silové zbraně", kdy jediové či jiní pomocí síly na krákou dobu udělají nějakou zbraň odolnou vůči světelnému meči.
Mandaloriánské železo, lehká, téměř nezničitelná kovová slitina odolná i vůči světelnému meči
Sithská alchemie: umožňovala zvýšení odolnosti zbraně a jiné věci
Armorwawe, druh bitevního brnění jenž zřejmě skýta ochranu před světelným mečem
Temný meč, starověké zbraně po omezenou dobu odolné vůči světelnému meči
Phrik: vzácná kovová sloučenina
Cortosis: vzácný křehký materiíl, náročný na sběr odolný vůči světelnému meči tak i blasterové střelbě. V přírodní, nezpracované podobě zabije napětím každého, kdo se ji dotkne. Proti světelným mečům se používaji tři způsoby použití Cortosisu
Pokovení cortosisovou slitinou, levná a nejčastější metoda, kdy je zbraň odolná vůči světelnému meči
Cortosisová vazba, v závislosti na použitém množství cortosisu se může světelný meč deaktivovat
Cortosiový štít, zde je použit jen čistý cortosis, jde o stejně účinou metodu jako cortosiová vazba

Druhy:

Přestože meče jsou v základu stejné, v závilslosti na způsobu boje postupem času vniklo mnoho druhů světelných mečů.

Druhy jílců:
Elektron:
na tomto jílci je vyjímečný jeho materiál, totiž vzácný kov s velkým obsahem zlata. Ke konci staré republiky byly tyto jílce nádherného vzhledu vyhrazeny starším členům rady
Majitelé: Mace Windu, Darth Sidious

Zakřivený:
zakřivený jílec umožňoval přesnější pohyby s mečem, stejně jako pružnost v boji prti světelnému meči. Dodával taky větší sílu útokům vedeným shora a bylo možne snadno zmást protivníka změnou úhlu útoku. Tento jílec měli nejlepší bojovníci druhé formy boje se s větelným mečem, Makashi.
Majitelé: Dooku, Assaj Ventress, Komari Vosa
Obrázek

Obranné shoto:
Světelná tonfa, jak je taky tento jílec nazývan je velmi vzácný druh jílce používaný na krátkém světeném meči. Krátký světelný meč má sice krátkou čepel, ale nezvykle dlouhý jílec, k níž je v její polovině kolmý samotný jílec. Meč s takovýmto jílcem byl velmi náročný na ovládaní, ale v rukou znalce všestraná a smrtící zbraň.
Majitelé: Maris Brood, Sinya
Obrázek

Protomeč:

Protomeče jsou známé též jako Archaické světelné meče s napájecím kabelem. Postupem času byly vytlačeny novějšímy typy.
Uživatelé: všichni jediové do roku 4 800 BBY
Obrázek

Retromeč:
Retromeč není nic jiného, než Protomeč vyrobený dle starých plánů za použití nejnovějších technologí. Výsledek velmi připomíná Protomeč, ale co do vlastností jej překonal. (Ovšem doba ve které to bylo není uvedena)

Druhy čepelí:

Školní:
Verze světelných mečů používaná younglingy při cvičení se v boji se světelným mečem. Má mnohem slabší čepel a ta při kontaktu způsobuje jen otlaky či popáleniny.

Dvoufázová:
Tento meč využívá kombinaci zaměřovacích krystalů aby dokázal prodloužit světelnou čepel na dvojnásobek její původní délky jednoduchou aktivací. Tyto meče byly velmi populární za Jediiské občanské války, avšak s klesajícím počtem souboj světelných mečů vyšly dvufázové meče ze stylu. V roce 400 BBY vyrobil Jedi Keiran Halcyon dvoufázový meč, který dokázal roztáhout z délky 1,3 m na 3 m pouhým švihnutím.
Majitelé: Keiran Halcyon, Corran Horn

Shoto:
Pod tímto názvem se skrývá krátký světelný meč, který byl relativně vzácný a byl používán specialisty na duely se světelnými meči. V duelu sloužilo jako obraná zbraň a blokovalo ji při protiútoku, přičemž na mistrovské úrovni mohla tato taktika přinést velký počet útek v rychlém sledu. Protoře je zvládnutí dvou čepelí obtížné a aby se zamezilo zbytečným zraněním sebe sama měl by bát duelista zběhlý ve formě Niman, či Jar'Kai. Tyto zbraně byly take používané při boji se světelnými byči.
Majitelé: Mater Kavar, Jedi Exile, Yoda

Světelný fleret:
Jediná zbraň z tohoto výčtu, která není vyráběna jedii či Sithy. Původ této zbraně múžeme najít u návrhu Sitha z Mecroského řádu, který vymyslel zbraň srovnatelnou se světelným mečem. Jde o malou elegantní zbraň založenou na bázi vhodnou jen pro jednoruční boj. Po vyhnání sithů z Tapanského sektoru se flerety rozšířili i mezi normální obyvatelstvo a stáva se populární mezi místní šlechtou.
Flerety byly slabší než světelné meče kvůli nízké úrovni výroby oproti Jediům a Sithům a také kvůli méně kvalitním krystalům použitých pro tvorbu čepele. Na druhé straně je fleret ovládat i někdo neznalý Síly.
Obrázek

Podvodní:
Většina světelných mečů se při styku s vodou vyzkratuje, avšak tyto meče mají dvojici krystalů obstaravájicí rozdvojený cyklický zapalovací impuls. Tyto meče tak zůstavaly zažehnuty i pod vodou.
Majitelé: Kit Fisto

Neobvyklé druhy:

Dvoučepelový světelný meč:
Tento druh se taky nazývá světelná tyč, obouruční světelný meč a podobně. Jde o specifický druh světelného meče, která využívá dvou světelných mečů spojených na protilehlých místech, jinak by se taky dalo říci dnem. Výsledkem je dlouhá zbraň se dvěma břity, z nichž aždý mohl být aktivován nezávisle.
Vynalezení této zbraně se připisuje Sithskému Pánovi Exaru Kunovi, ovšem ten při jeho tvorbě použil informace ze Sithského holocronu. Tento meč byl oblíbenou zbraní mezi Sithskými následovníky Darth Revana a Darth Malaka. Její použití u jediů nebylo obvyklé, přestože se pár jedinců našlo. Jediové měli světelný meč jako obranou zbraň a obouruční meč byl navržen jako zbraň útočná a tak Jediové své padawany od jejího používaní odrazovali.
Nevýhodou této zbraně bylo její ovládání. Zbraň má sice mimořádně zabijácký vzhled, ale bez řádného výcviku s touto zbraní by se student v boji zabil sám. Při útoku nemůže majitel meče přizpůsobit polohu meče svému tělu, ale musí přizpůsobit své postavení poloze tyče. Krom toho, mnoho útoků jenž je proveditelných s jedním mečem není s tyčí možné bez probodnutí sebe sama. Další nevýhodou je velikost rukojeti, která je až na vyjímky více než dvakrát tak delší jako rukojeť jednočepelového meče a představuje relativně snadný cíl. Zbraň sama od sebe je dosti silná, ale méně přesná a pohyby s ní sou delší a pomalejší. Energetické zdroje pro tento meč byly navíc mnohem dražší, než u klasických. Ale při střetnutí s tímto mečem mnozí oponenti nevěděli jak se mají proti tomuto meči bránit.
Majitelé: Exar Kun, Bastila Shan, Darth Maul
Obrázek

Světelný kyj:
Světelný kyj, či také velký meč byla zbraň vhodná pro velké druhy. Její uspořádání bylo upraveno a její čepel tak dosahovala až tří metrů.
Majitelé: Gorc, Gamorreanský Temný Jedi
Obrázek

Světelný bič
Též energetický či laserový bič, je velmi vzácný druh světelného meče. Čepel(e) této zbraně byla oproti bežným čepelím průžná a dlouhá. Bič byl méně účinný než bežný světelný meč a byl také mnohem náročnější na obsluhu a nebezpečný i pro majitele. Ale byl take mnohem více nebezpečný a smrtící tím více, čim zběhlejší byl majitel této zbraně.
Majitelé: Darth Lumiyia, Silri
Obrázek

Spárované světelné meče
Tyto meče byly vpodstatě dva světelné meče spojené pomocí tenkého kabelu do jednoho dvoučepelového světelného meče. Tato zbraň byla na ovládaní težší než dva jedenočepelové, ale výhodou byla možnost útoku z nečekaných úhlů
Majitelé: Kas'im, Assaj Ventress

Světelný meč s dlouhou rukojetí:
Tato variace světelného meče by se dala přirovnat k několika násobně většimu klasickému světelnému meči což se týká rukojeti i čepele. K ovládaní této zbraně je potřeba pohybu celého těla jako páky, na jejímž konci bude tento meč.
Majitelé: Darth Nihl
Obrázek

Světelné kopí:
Unikátní zbraň na bázi kopí. Samotné tělo zbraně bylo vytvořeno ze slitiny phrik odolné vůči světelným mečům. Na jejím konci byl světelný meč, kratší a silnější než běžný jednoruční a toto ostří bylo spouštěno tlačítkem na rukojeti. Zbraň samotná byla delší než člověk a tak měl její majitel výhodu delšího dosahu.
Majitelé: Císařská stínová stráž
Obrázek

Světelný zkříženný ochránce
Dvoučepelový světelný meč s mírně zakřivenou rukojetí, zvláštní bylo vyvedení druhé čepele. Druhý emitor byl vyveden v 45° ůhlu od primární čepele.
Majitelé: Roblio Darté
Obrázek
6 A4, 2 969 slov, 17 919 znaku s mezerami, 79 odstavcu, 252 radku
6 A4, 2 511 slov, 15 152 znaku s mezerami, 119 odstavcu, 254 radku
4 A4, 3 036 slov, 18 502 znaku s mezerami, 47 odstavcu, 209 radku

Uživatelský avatar
Mandalorian
Pilot Impéria
Pilot Impéria
Příspěvky: 643
Registrován: 20.4.2009 20:29:23
Israel

Příspěvek od Mandalorian »

Gaderffii
Gaderffii, či také gaffi hůl je běžná chladná zbraň Tuskenů z planety Tatooine vyrobena z různých dostupných materiálů, zpravidla ze železa či oceli. Nejvzácnější byly vyrobeny z duraoceli.
Tyto zhruba 1,2 metrů dlouhé zbraně byly na svých koncích zakončeny dvěmi různými nástavci. Na jednom konci to je jakási čtyř ostří sekera a z jejího středu vystupující bodec a na druhém konci je hůl zpravidla zahnuta do tvaru L a za zlomem je velká koule a další bodec. Tento bodec je zpravidla namočen do jedu ze Sandbata, způsobující zasaženému nesmírnou bolest.
Díky těmto dvěma zcela rozdílným koncům bylo možno provádět s tou zbraní překvapivý počet různých úderů a švihů. Tato zbraň také byla nápomocná při každodenním boji o přežití, s její pomoci se dalo například lovit i kopat.
S touto zbraní umí zacházet skoro každý Tusken.
Obrázek

Silové kopí
Silové kopí je běžný název pro zbraň vynalezenou na mnoha světech a v civilizacích, nezávisle na sobě. Nicméně silové kopí nemá nic společného se Sílou.
Silová kopí byla používaná Sithskými atentátníky během Jerišského lovu a Atrisinými Echanijskými služkami. Později byly běžně používané Senátní stráží či Císařskou Gardou, kteří používaly dvoumetrová kopí.
Tato zpravidla jeden metr dlouhá a zhruba sedm kilo vážící zbraň má na své špičce vibro ostří s omračovacím modulem. Omračovací impuls dokázal omráčit dospělého Wookieho. Když byl výkon vibro ostří nastaven na maximum, mohlo se silové kopí snadno prořezat skrz různé materiály či většinu organických bytostí. Výkon ostří se nastavoval v rukojeti, která byla ve spodní části kopí.
Tyto zbraně byly oblíbenou zbraní policejních složek a různých milicí a velmi účinné proti davu. Rovněž se často používali na lodích, kde byl prostor dělen přepážkami a vzduchovými uzávěri na malé prostory.
Obrázek

Elektrotyč
Zbraň odolná vůči světelným mečům vyráběná z pfiriku. Některé elektotyče by dokázaly proniknout štíty, ale většina je vyráběná pro použití jako "tupá" ruční zbraň, tyč. Je navržena tak, aby byla delší než světelný mač a uživatel tak mohl na jediho "dosáhnout" a jedi na něj ne.
Tato zbraň byla používaná IG-100 Mangaguardsi generála Grievuse. Jejich elektortyče však byly na svých koncích vybaveny generátory elektromagnetického pole, jehož vizuálním projevem byly modré jiskry na koncích tyče.
Obrázek
Obrázek

Vibro zbraně
Tyto zbraně používají vysokého kmitočtu aby z běžné zbraně udělali zbraň doslova smrtící. Skoro každá zbraň s čepelí se dá diky generátoru vibrací přeměnit na vibrozbraň.
Vibrogenerátor se zpravidla nachází v jílci zbraně. Tento generátor produkoval zvukové vlny vysokých frekvencí, které rozkmitávaly čepel stejnou frekvencí. Při kontaktu s libovolným materiálem se vibrace šíří skrz materiál a způsobují tak větší poškození, nehledě na skutečnost že vibrující čepel taktéž způsobí velké rány. Tyto zbraně bývaji často pokoveny Cortosisem, aby mohly účinně blokovat světelné meče.
Jelikož byly vibrozbraně nadmíru účinné byly zakázané ve většině civilizovaných systémů. Avšak zůstávají v oblibě na mnoha menších světech a u kriminálníků.
Vibrozbraně jsou většinou náročné na obsluhu a u dvoučepelových to platí trojnásob.

Typy:
Vibročepel, zbraň delší třiceti centimetrů, tudíž má krátký dosah, často bývá použita jako zbraň do druhé ruky k vibromeči. Bývá běžná i ve verzi dvojité vibročepele, kdy má dvě čepele na protilehlých stranách rukojeti. Co do výhod a omezení naprosto shodná s obouručním světelným mečem
Vibrořezák, trošku delší než Vibronůž
Vibromeč, těžší a větší obdoba vibročepelí. Umožňuje silnější údery, ale často je potřeba je držet obouruč. Občas bývá doplněn vibročepelí v druhé ruce pro rychlé protiútoky
Bývá běžný i ve verzi dvoučepelového vibromeče
Vibronůž, malá zbraň s přibližně pěti centimetrovým ostřím. Rozšířena mezi vojáky i civilním obyvatelstvem
Vibrodýka, zmenšená obdoba vibročepele, zřejmě větší než vibronůž.
Vibrokloub/Vibroboxer, zbraň poslední instance
Obrázek
Kloubová vibročepel, krátká vystřelovací vibročepel uvnitř rukavic zbroje klonových vojáků. Tato zbraň byla pouze útočná, nedalo se jí nikterak bránit před útoky jiných, větších vibrozbraní
Obrázek
Vibrosekera,
Obrázek
Vibropalcát
Obrázek

Každá vibrozbraň má svůj klasický, nevibrující ekvivalent. Dá se říci, že jako ruční zbraň lze použit jakoukoliv zbraň známou ze země a případně ji zkusit předělat na vibrozbraň.

Ampfityč
Plně organická Yuuzhan Vongská zbraň, která dorůstá 2 až 3 metry do délky. Žlázy v jejím těle mohly vydávat elektrické impulsy, které reorganizovaly její semikristalickou buněčnou úroveň. Toto pole mohlo být rozšířeno a o milimetr přesahovat její tělo a vytvořilo tak velmi ostré břity. Její odolnost vůči poškození byla neuvěřitelná, dokázala odolat i úderu světelného meče. S její odolností souvisí i její těžké zabití. Amfityč může být zabita jen tupými údery nebo useknutím její hlavy. Amfityč je tvor, jenž poslouchá svého pána, Yuuzhan Kongského válečníka, který ji ovládal pohyby ruky. Pohyby ruky válečník přikazoval, zda má ztvrdnout jako ocel, nebo se stát ohebnou.
Amfityč rovněž dokázala plivat jed na vzdálenost až 20 metrů. Při vniknutí do očí oběti ji okamžitě oslepí. Jinak se dostává skrz póry pokožky do krevního oběhu a oslabení srdeční činosti a po dvacetihodinných smrt.
Obrázek

Biče
Existuje mnoho druhů biče, které jsou náročné na obsluhu a způsobují zlomeniny kostí až smrt. Avšak existuje i jeden bič, který oběti způsobí zejména jen bolest, i když by dokázal i zlomit nějakou kost. Tento bič se nazývá neuronický bič a při dopadu stimuluje nervový systém.
Obrázek

Blasterový meč
Velmi oblíbená zbraň na planetě Adumar. Jde i s rukojetí o zhruba metr dlouhý meč, který ale na špici není zaostřen. Celé ostří zbraně uvnitř skrývá blasterovou hlaveň a zbraň tak může jen sekat a nebo i střílet. Zbraň má kapacitu 20 ran.

Luk & kuše
Luk či kuše byly používány před rozšířením blasterů jako lovecká či vojenská zbraň. Jsou stále používany na mnoha primitivních světech, případně na vyspělejších světech může být střelba z luku považována za sport.
Přesto se však nejedná o bezcennou zbraň. Proti blasteru samozřejmě ztrácí, ale když váš protivník je vybaven senzory které mu ukáži každou pokročilejší zbraň může být pro vás luk to pravé.
Obrázek
Naposledy upravil(a) Mandalorian dne 12.9.2009 15:05:40, celkem upraveno 2 x.
6 A4, 2 969 slov, 17 919 znaku s mezerami, 79 odstavcu, 252 radku
6 A4, 2 511 slov, 15 152 znaku s mezerami, 119 odstavcu, 254 radku
4 A4, 3 036 slov, 18 502 znaku s mezerami, 47 odstavcu, 209 radku

Uživatelský avatar
Mandalorian
Pilot Impéria
Pilot Impéria
Příspěvky: 643
Registrován: 20.4.2009 20:29:23
Israel

Příspěvek od Mandalorian »

Projektilové zbraně

Projektilové zbranějsou zbraně využívající výbušné chemické reakce k urychleni střely vyrobenou z nějakého pevného materiálu. Oproti blasterům jsou to primitivnější zbraně s dostřelem u pistolí 60 metrů a u ostatních zpravidla 300. Existují však sniperské zbraně s dostřelem okolo 1 000 metrů. Další nevýhodou je relativní vzácnost munice, kterou prohlubuje používaní různých ráží. Lišily se taktéž kadencí, od jednotlivých ran po tisíce vypálených ran.
Avšak na rozdíl od blasterů může být vybaven tlumičem, dráha střely není vidět a zásahy nemusí být na první pohled viditelné. Používaním různých druhů nábojů se může docílit rozdílných účinků jako výbušné, zápalné a jiné, plus samotné poškození kinetickou energií kulky. Dalšími výhodami projektilových zbraní byla jejich cena a snadněji opravovatelné než blastery.
Náboje z projektilových zbraní nejsou odrazitelné světelnými meči a stejně tak sou proti nim neúčiné osobní štíty.

Mandaloriánské války:

Mandaloriánský rozparovač
Projektilová důstojnická zbraň z mandaloriánských válek a doby po ní. Jelikož ignorovala štíty byla prohlášena za distruptorovou zbraň a na většině světů zakázána.
Obrázek

od dob Staré republiky:

Tuskenská Cyclerová puška
Tuskenská puška s opimálním dostřelem 100 metrů a 12 až 15 náboji v zásobníku.
Obrázek

od cca 100 BBY:

KiSteer 1284 projektilová puška
Velmi přesná zbraň velkého dostřelu, vhodná pro nájemné vrahy jako byla Zam Wessel.
Obrázek

6-2Aug2 lovecká puška
projektilová puška vyráběná společností Czerka během doby Impéria. Velmi rozšířená na vnějších světech. Nenáročná na údržbu. Majitelem byl i jistý farmář, L. Skywalker.
Obrázek

Adventurer projektilová puška
Další výrobek Czerky a oproti 6-2Aug2 disponuje oxidační technologii, tedy při hoření je směs obohacena o oxidační činidlo a projektil tak dosáhne vyšší rychlosti. Tato zbraň byla v majetku Aurry Sing.
Obrázek

Adjudicator
Pistole pro obranný boj s tlumičem od Czerky. Používaná rebelskými infiltrátory při jejich akcích. vůli malému zásobníku na čtyři rány a pomalé kadenci se nehodí na přestřelky.
Obrázek

Strike
Pitole od Oriolanis Defense Systems, Limited, dalšího velkého výrobce projektilových zbraní. Zbraň se zásobníkem na 16 ran, ale velmi slabá a proto bylo její držení většinu tolerováno. Dokázala usmrtit jen v případě zásahu životně důležitých orgánů.
Obrázek

Dissuader KD-30
Pistole od Kelvarek Consolidated Arms s 10 ranným zásobníkem střílející duté střely naplněné kyselinou. Tato kyseina se prožrala skrz jakékoliv brnění, stejně jako kosti a maso.
Obrázek

48-caliber Enforcer pistole
Výrobek Morellian Weapons Conglomerate se zásobníkem o kapacitě 8 ran. Velká ráže zabraňovala nějaké větší kadenci, ale projektily měly velký účinek.
Obrázek

od 0 ABY:

Imperial Heavy Repeater
Těžká střelná zbraň používaná od první občanské války zejména imperiálními jednotkami, i když byla oblíbená i jinými skupinami. Jako jediný z imperiálních opakovačů je u něj zřejmý odklon od blasteru k projektilům. Zásobník na 400 ran a její velká kadence z ní udělali ideální zbraň pro krycí palbu. Zbraň byla dále vybavena nárazovým granátometem
Obrázek
6 A4, 2 969 slov, 17 919 znaku s mezerami, 79 odstavcu, 252 radku
6 A4, 2 511 slov, 15 152 znaku s mezerami, 119 odstavcu, 254 radku
4 A4, 3 036 slov, 18 502 znaku s mezerami, 47 odstavcu, 209 radku

Uživatelský avatar
Mandalorian
Pilot Impéria
Pilot Impéria
Příspěvky: 643
Registrován: 20.4.2009 20:29:23
Israel

Příspěvek od Mandalorian »

Blastery

Blaster je nejpoužívanější ruční zbraň v galaxii ve všech možných velikostech. Od malých ručních pistolí, karabin, pušek přes těžké opakovací blastery k masivním blasterovým dělům umístěných na palubách válečných lodí. V obečné řeči je synonymem blasteru laser, ale laser je mnohem starší konstrukce a blastery jsou oproti laserovým zbraním schopny větší kadence, i když mají menší dostřel a přesnost.
Oproti laserům nestřílejí blastery koherentní paprsky, ale vysoce komprimovaný, zaostřený paprsek vysoko energetických částic smrtící pro většinu tvorů. Méně běžné byly blastery, které stříleli plazmu. Tyto blastery měli na živé tvory stejný účinek jako běžné blastery, ale měli na rozdíl od nich větší účinek na droidy, kteří byli choulostí na iontové zbraně a plasma je vysoce ionizovaný plyn. To je jeden z důvodů, proč byl do výzbroje republikové armády za klonových válek přijaty blastery série DC od BlasTechu.
Blastery mohly být všemožně vylepšeny rúznými přídavnými zařízeními, stejně jako několika účelovými konstrukčními prvky. Většina blasterů umožňovala střelbu omračujícími výboji. Prvním uživatelem blasterů bylo Rakatanské Nekonečné Impérium, jehož blastery snesly po tisíciletích srovnáni s běžnými blastery té doby.

Obranný blaster
Velmi malé blastery akorát do ruky, jenž mohly být snadno skryty uvnitř rukávu. Vzhledem k jejich velkosti měli energii na šest ran a měly dostřel krátký až velmi krátký. Zpravidla do deseti metrů. Bývaly noseny těmi, kteří chtěli zbraň nosit skrytě, jako tajní agenti, hazardními hráči a kriminálními živly. Vzhledem k jejich nesnadnému odhalení byly na mnoha světech zakázány.

Od cca 100 BBY

Model 22T4
Obrázek
Blaster 22T4 je model malé poboční pistole, která byla speciálně vyrobených a vyráběných pro ISB. Její zásobník měl kapacitu šest ran a jeho produkce byla monitorována. Prodej civilistům byl zakázán.

Model Q2
Obrázek
Velmi malá pistole, jejíž dostřel činil pouhé tři metry a kapacita zásobníku šest ran. Tato zbraň byla používaná Nabobskými bezpečnostními silami.

12 Defender MicroBlaster
Obrázek
Další malý blaster se slabým výkonem, dvěma ranami v zásobníku a dostřelem osm metrů. Zbraň nebylo možno přebít.

HSB-200
Obrázek
Tato pistol od BlasTechu se vymyká většine obraným blasterům. Jednak kvůli její velikosti se stěží vleze do zařazení do této skupiny. Výsledkem je zbraň, která vypadá jak běžná pistole, ale na větší vzdálenost je relativně k ničemu. Jinak disponuje dostřelem 40 metrů a v zásobníku má energii pro 12 ran.


od cca 20 BBY
Scout trooper blasterová pistole
Obrázek
Standardní zbraň klonových vojáků z konce klonových válek a Imperiálním průzkumníky s krátkým dostřelem. Další zajímovstí je velmi citlivá spoušť pistole.

od cca 0 ABY

411
Výrobek Czerky byl projektován jako obraná zbraň imperiálních činitelů, ale povětšinou byla ukradena rebely pro jejich vlastní účely. V zásobníku měla šest ran, ale dostřel činil 40 metrů a přesto to byla malá a nenápadná zbraň, čehož bylo dosaženo změnou v konstrukci zbraně. Ta však měla za následek menší sílu výstřelu.

Sportovní blaster
Sportovní blaster je slabší varianta klasického blasteru, avšak výkonnější než obranné blastery. Mezi jejich výhody patří nižší cena a snazší dostupnost, protože takové zbraně nevyžadovaly nějaké větší byrokratické procedury k jejich získaní či držení. Pistole měly povětšinou zásobník na 100 ran a pušky na 50 ran.

Od cca 100 BBY:
Penetrator MB-450
Obrázek
Přestože se jedná o zbraň pro této kategorie, díky zdvojeným galvanizačním obvodům dosahovala stejných výkonů jako klasický blaster. Nevýhodou konstrukce byl slabý omračovací mód a oproti jiným zbraním této kategorie méně přesný.

ELG-3A
Obrázek
Tato zbraň je zvětšená verze Model Q2 s delší hlavní a lepším omračovacím módem. Zbraň byla dosti malá a často používaná různými diplomaty.

Defender sporting blaster pistol
Obrázek
Lehká zbraň nízkého výkonu pro obranu a sportovní střelbu. Její majitelkou byla Leia Organa.

odd cca 0 ABY
LD-1 target
Obrázek
Přestože jde o sportovní pušku, byla stejně výkonná jako blasterová puška E-11. Tento výkon byl výsledkem snažení dostat na trh civilní zbraň vojenského výkonu.

Blasterová pistole
Pistole byly používany jako ruční, či poboční zbraň v celé galaxii. Byly méně výkonné než karabiny či pušky, ale jejich výkon stačil na zabití i prostřelení některých zbrojí.

Mandaloriánské války

Arkanianská pistole
Zabracká pistole

Mandaloriánský blaster
O něco silnější, než standardní blaster a díky válce rozšířen po celé galaxii.

od cca 100 BBY
Bryar pistole
Obrázek
Modifikovaná a zkrácená Bryar puška. Jeho vlastnosti byly průměrné,až na jeho přesnost, která byla skoro neuvěřitelná zvláště na dlouhé vzdálenosti. Jeho další zvláštností bylo „dobíjení“, kdy dokázal v jednom pomalejším výstřelu vyslat tolik energie jako v několika běžných výstřelech. Dobíjení nemá žádny škodlivý vliv na zbraň.

DH-17
Obrázek
Zbraň s kapacitou zásobníku 500 ran a maximálním dostřelem 120 m. Tato zbraň byla projektová spíše pro boj, než pro pořádkovou činnost a její omračovací vlastnosti jsou chabé, zatímco její síla byla trošku zvýšená. Velmi oblíbená pro boj na lodi, kdy její střely dokázali prorazit zbroj, ale ne lodní trup.

DH-23
Obrázek
Modifikovaná DH-17 s ohledem na jednu věc, a to životnost. Zbraň nedosahovala takových výkonů jako DH-17, ale bylo ji velmi těžké poškodit či zničit.

WESTAR-34
Obrázek
Malá zbraň vytvořená z dallorianské slitiny, která měli lepší tepelně absorpční účinky než jiné materiály. Zbraň byla velmi drahá, jelikož byly vyráběné na zakázku. Přestože se jedná o malou zbraň, její střely jsou zblízka velmi účinné, ovšem má kapacitu jen na dvacet ran.

SE-14
Obrázek
Zbraň separastické armády, tvořená jen hlavní, rukojetí a malým zásobníkem. Po pádu republiky byla SE-14 modifikována a dodávána Impériu jako SE-14R či jako SE-14C dodávána na civilní trh.

SE-14C
Obrázek
Pistole s možností střelby dávkou pro civilní trh, kterou bylo možno vybavit optikou, stejně jako i jinými vylepšeními.

Model 434 „DeathHammer“
Obrázek
Populární kompaktní pistole, jenž dostala přezdívku díky svému pokovení z duraoceli a své palebné síle. Rozšířená mezi vrahy, žoldáky a kriminálníky.

KYD-21
Obrázek
Zbraň z posledního desetiletí republiky krátkého dostřelu. Vyrobena z hadriumové slitiny a známá pro svůj palebný účinek.

IR-5 „Intimidator“
Obrázek
Rychlopalná pistole, jejíž střely byly méně účinné než střely klasického blasteru, ale to bylo kompenzováno velkou kadencí a integrovaným zaměřovacím počítačem.

od cca 0 ABY
DE-10
Obrázek
Pistole vyráběná za Nového řádu. Její zajímavostí je její váha, která je srovnatelná s těžkým blasterem. Její majitel se tak cítí, jako by měl v ruce těžký blaster.

DL-18
Obrázek
Malá, levná a masově rozšířená zbraň v době občanské války, její oblíbenost zvyšovala rovněž snadná modifikovatelnost této zbraně.

DL-21
Obrázek
Zbraň vyráběná před bitvou o Hoth, kde se objevila ve výzbroji rebelů.

DL-22
Obrázek
Snadno upravitelná zbraň s kapacitou zásobníku 100 ran a dostřelem 120 m. Tato zbraň byla projektová spíše pro boj, než pro pořádkovou činnost a její omračovací vlastnosti jsou chabé, zatímco její síla byla trošku zvýšená.

Merr-Sonn Model 44
Obrázek
Malá zbraň ve výzbroji Impéria či kriminálních živlů. Dá se říci, že je to slabší a menší DL-44, i když tomu vzhledově neodpovídá.

Těžké blastery
Těžká pistole je zbraň velikostně srovnatelná s běžným blasterem, ale co do výkonu jej nechává daleko za sebou, co do výkonu skoro konkuruje blasterové pušce. Ale zase má mnohem kratší dostřel než klasický blaster. Používají navíc i stejné zásobníky jako běžné blastery a výsledkem je malá kapacita zásobníku. Dostupnost těchto zbraní je omezena a na mnoha světech jsou zakázany. Přsto všechno jsou oblíbené u žoldáků a vojáků.

Mandaloriánské války

Zabrak Tystel
Silný težký blaster, ceněn pro svoji sílu a přesnost. Během občanské války jediů nedostatkové zboží. Měl i silnější variantu Zabrak Tystel III.

Zabracký těžký blaster

Arkanianská těžká pistole
První těžký blaster vyráběný tisíc let před Mandaloranskými válkami s vynikajícím výkonem. Zbraně této třídy se po této válce začali rozšiřovat po galaxii.

Mandaloriánský těžký blaster
Výkonný těžký blaster a navíc snadno modifikovatelný.

Od cca 100 BBY

CR-2
Obrázek
Výrobek od Corellian Arms. V době, kdy jej přijaly bezpečnostní síly Naboo byl již na světech jádra považován za zastaralý.


DC-15s poboční blaster
Obrázek
Težký blaster ve výzbroji klonové republikové armády, používaný jako záložní zbraň vojáků i komand.

DC-17 ruční blaster
Obrázek
Další težký blaster ve výzbroji republikové klonové armády používaný velitely, komandy a jet troopery.

DL-44
Obrázek
Silná a snadno modifikovatelná zbraň s výtečnou přesností. Navíc měla schopnost nabití střely na dvojnásobnou kapacitu. Byla to velmi rozšířená zbraň.

DT-12
Obrázek
Težká blasterová pistole vhodná spíše pro nelidi, i když byla používaná i lidmi.. Kapacita zásobníku stačila na 50 střel.

DT-57 „Annhiliator“
Obrázek
Těžká zbraň podobného vzhledu co E5. DT-57 byl v majetku generála Grievuse.

Power 5
Obrázek
Zbraň, která se snažila napodobit DL-44. Je menší, střílí slabší střely a není tak přesná jako její vzor.

S-5 těžká blasterová pistole
Obrázek
Modifikovatelná univerzální zbraň s dřevěnou rukojetí.

od 6 ABY

T-6 „Thunderer“
Obrázek
Těžký blaster veliký jak blasterová karabina a na některých světech je za karabinu považována. Zbraň nemá omračovací mód a má velmi silné střely.

Renegade těžký blaster
Obrázek
Jde o zbraň konstruovanou tak, aby byla absolutní špička mezi težkými blastery. Velmi oblíbená mezi pašeráky a piráty.
6 A4, 2 969 slov, 17 919 znaku s mezerami, 79 odstavcu, 252 radku
6 A4, 2 511 slov, 15 152 znaku s mezerami, 119 odstavcu, 254 radku
4 A4, 3 036 slov, 18 502 znaku s mezerami, 47 odstavcu, 209 radku

Uživatelský avatar
Mandalorian
Pilot Impéria
Pilot Impéria
Příspěvky: 643
Registrován: 20.4.2009 20:29:23
Israel

Příspěvek od Mandalorian »

Blasterové pušky

Blasterová puška byl rozšířený typ ruční zbraně používaný již od počátku republiky. Pušky jsou de facto mnohem silnější než pistole, i když těžký blaster se jim do výkonu vyrovná, či jej může i překonat. Pušky měly dostřel zpravidla několik set metrů a běžně vážila cca 4,5 kg.

Mandaloriánské války

Arkanianská blasterová puška
Obrázek
Puška Arkanianské výroby používaná v období Mandaloriaských válek a po nich. Nemožnost jejího dalšího vylepšování.

Mandaloriánská útočná puška
Obrázek
Silná, takřka až moc silná puška. Podle této zbraně postavila Czerka Útočnou blasterovou pušku.

Sithská odstřelovací puška
Obrázek
Puška vhodná pro tiché zabíjení z dálky. Sithymoc nepoužívaná, jelikož ti preferovali boj zblízka.

Zabracké bitevní dělo
Zbraň, jenž může být přiřazena i k lehkému dělostřelectvu nebere ohledy na obranou zbroj cíle.

Zersiová puška
Puška, v jejíž konstrukci je použit mineral Zersium. Díky němu má silnější střely a stává se jednou z nejsilnějších pušek té doby.

Od 100 BBY

A-280
Obrázek
Tato puška je předchůdce DLT-20A a má velmi dobré vlastnosti, co se prostřelování zbrojí týče. Za občanské války používaná zejména Rebely.


Puška Bryar
Přesná puška schopna vystřelit najednou koncentrovaný výstřel, jejíž síla se rovnala součtu několika běžných výstřelů.

Utočná blasterová puška
Společnost Czerka se při návrhu insporiovala Mandaloriánskou útočnou puškou. Výsledný produkt patřil mezi jednu z nejpřesnějších zbraní té doby.

DC 15A
Obrázek
Výkonná blasterová puška ve výzbroji klonové armády republiky. Zbraň byla velmi silná, ale nestabilní plazma snižovala její přesnost. Puška je taktéž dosti velká a proto někteří kloni dávali přednost lehčím a kompaktnějším DC-15S. Pokud se však klon setkal s nějakým odolným nepřítelem, byla DC-15A ta správná volba.
Zbraň byla vybavena teleskopickým zaměřovačem, který byl většinou uložen pod hlavní.

DC-15x
Obrázek
DC-15x je ostřelovací puška s dlouhým dostřelem používaná klonovou i imperiální armádou. Později začala být nahrazována E-11s

DC-17m
Obrázek
DC-17m je integrovaný zbraňový systém, kombinující v sobě klasickou blasterovou pušku, ostřelovací pušku a granátomet. Několika menšími úpravami bylo možno přeměnit zbraň z jedné konfigurace na druhé.

DH-17
Obrázek
Blasterová puška rebelské aliance a jiných protiimperiálních organizací a spolků.


DLT-19 těžká blasterová puška
Obrázek
DLT-19 nebyla tak oblíbená, ani rozšířená jako E-11, ale to nic nemění na tm, že jde o velmi silnou pušku, která byla používaná i jako ostřelovací. Jako ostřelovací dokázala sestřelit speeder, nebo lehké vznášedlo.

DLT-20A
Obrázek
Velmi ceněná zbraň s dlouhým dosahem. Většinou používaná stormtroopery.

E-11
Obrázek
Standardní výzbroj Imperiálních stormtrooperů schopna, stejně jako většina pušek různých režimů střelby. Navíc dokázala střílet dalšími typy munice, jako šipky, granáty a světlice. Pro případ ztížených světelných podmínek byla vybavena pomocným počítačem, který tyto jevy minimalizoval a dalekohled s přiblížením 2x. Zbraň měla možnost rapidní střelby, kdy ale došlo k velkému poklesu přesnosti.


E-5
Obrázek
Standardní puška bojových droidů Separatistických armád. Byla to lehká, i když poněkud nepřesná zbraň s palebnou silou rovnající se zbraním používanými klonovými vojáky jako DC-17m.


E-5s
Obrázek
Ostřelovací puška separatistických jednotek. Měla i plně automatický mód s minimálním zpětným rázem. Oproti DC-15x měl lepší optiku, ale na větší vzdálenosti nebyl tak přesný.

Firespray DL-87
Tato puška byla jedinečná v tom, že byla projektována jako omračující puška. Její jiný účinek byl velmi slabý.

G-8
Puška vyráběná v posledních letech Galaktické republiky a skončila převážně u policejních sil. Za občanské války byly těmito policejními silami prodávaný a přes černý trh se dostali k rebelům.

GLX Firelance
Obrázek
Další zbraň vyráběná ke sklonku Republiky s velmi účinným omračovacím módem.

HP-9
Obrázek
HP-9 byla puška s dlouhým dostřelem a i přes primitivní roznětku se silným účinkem.

Kell Mark II.
Tato těžká puška měla tak silný účinek a zpětný ráz, že byla pro lidi a jim podobné rasy obtížně ovladatelná. Co se týče palebné síly, dokázala zničit vesmírný člun. V době občanské války považovaná za zastaralou.

RT-97C
Obrázek
Puška s extra dlouhou hlavní pro delší dostřel. Vybavena termovizní, infračerveným viděním a zaměřovacím počítačem pro přesnější střelbu. Oproti E-11 je poněkud těžkopádná, ale i tak je to preferovaná zbraň Sandtrooperů.

SC
Blasterová puška SC je zbraň separatistických komand a snese srovnání s DC-17m. Má stejnou kapacitu zásobníků a rychlou kadenci. Dalším modem střelby byl sonický výbuch, podobně jako u Geonisanských sonických zbraní.

Slavnostní zbraň Senátní stráže
Obrázek
Tato zbraň byla velmi přesná a v rukou odborníka extrémně účinná. Od začátku klonových válek byly schopny automatické palby.

Westar M5
Obrázek
Efektivní a smrtíí zbraň s několika režimy střelby používaná za klonových válek jednotkami ARC.

cca 0 ABY

A-295
Obrázek
Jde o další zbraň rozšířenou především mezi rebely.

Corellian Destroyer
Obrázek
Velmi silná blasterová zbraň ceněná zvláště různými komandy.

DP-23
Obrázek

E-11s
Obrázek
Silně modifikovaná E-11 používaná Scouttroopery jako ostřelovací zbraň. Šlo o účinnou zbraň s velkým dostřelem, prakticky imunní vůči vlivům počasí.

E-17d
Obrázek
Další ostřelovací puška s dlouhým dostřelem, tentokrát v arzenálu rebelů. Oproti E-11s má lepší optiku, ale i o polovinu méně nábojů.

Vershyi Sharpshooter
Obrázek


od 6 ABY
E-15 a E-19
V roce 14 ABY začali v Imperiálním zůstatku nahrazovat starší blastery.
6 A4, 2 969 slov, 17 919 znaku s mezerami, 79 odstavcu, 252 radku
6 A4, 2 511 slov, 15 152 znaku s mezerami, 119 odstavcu, 254 radku
4 A4, 3 036 slov, 18 502 znaku s mezerami, 47 odstavcu, 209 radku

Uživatelský avatar
Mandalorian
Pilot Impéria
Pilot Impéria
Příspěvky: 643
Registrován: 20.4.2009 20:29:23
Israel

Příspěvek od Mandalorian »

Blasterová karabina

Ve zkratce platí, že karabina je zkrácená verze pušky, oproti které má následující výhody. Jelikož je kratší, bývá i o něco lehčí a tudíž se s ní lépe manipuluje. Oproti puškám, měla rovněž vyšší kadenci a její výroba byla levnější. Ale taky měly menší dostřel a slabší výkon, než pušky.

Mandaloriánské války

Cinnagaská karabina
Onderonská opakovací karabina

SFOR republiková karabina
Obrázek

Sithská bojová zbraň
Zabracká blasterová karabina

od cca 100 BBY

9118 heavy carbine
Obrázek
Rodinská karabina s na karabinu dlouhým dostřelem. Zvláštností této zbraně byl hlasitý dunivý zvuk vzniklý při střelbě.

Blackscale "Hall Sweeper" carbina
Obrázek

Corestrike Rancor
Obrázek
Vyráběna za klonových válek a rozšířená mezi uprchlíky a lupiči.

DC-15S
Obrázek
Karabina používaná za klonových válek klonovými vojáky. Nebyla tak silná, ani neměla takový dostřel jako DC-15A, ale byla mnohem snáze ovladatelná. Postupem času byla nahrazena E-11.

DH-17 karabina
Obrázek
Tato karabina byla odvozena z pistole DH-17 a měla tři palebné módy: střelbu jednotlivýi ranami, třírannou dávkou, nebo střelbu v plně automatickém módu. Za občanské války, byla hojně používána rebelskými vojáky

E-5 karabina
Obrázek

E-11 karabina
Obrázek
Lehčí obdoba E-11 oblíbená mezi vojáky aliance a imperiálními rekruty ve výcviku. Oproti E-11 slabší ve všech parametrech.

EE-3 karabina
Obrázek
Blasterová zbraň inspirovaná E-11. Používal ji Bobba Fett.

Firestar 10-K
Obrázek

Sharpshooter V
Ostřelovací karabina. Vojenská verze měla dostřel až 350 metrů. V prodeji však také byla i civilní verze.

Proton karabina
Obrázek

Rilctur carbine
Obrázek

od cca 0 ABY

DXR6 těžká karabina
Obrázek
Karabina s nejdelším dostřelem. Bývala zpravidla v držení Stormtrooperů či nájemných vrahů.

Bi-Polární blasterová karabina
Obrázek
Tato dvojhlavňová zbraň měla průměrnou přesnost ale ohromnou kadenci a sílu výstřelu. Bohužel zbraň byla relativně nespolehlivá a s ohromnou spotřebou energie. Měla taktéž slabší chlazení a vyžadovala častou údržbu.

Aliance Needler
Obrázek

CDEF karabina
Obrázek

Elite karabina
Obrázek
Karabina s velkou rychlostí střelby, ale také s větším zpětným rázem.

QuickSnap 36T
Obrázek

Retribution karabina
Obrázek
Lehká zbraň oblíbená mezi nájemnými vrahy.
6 A4, 2 969 slov, 17 919 znaku s mezerami, 79 odstavcu, 252 radku
6 A4, 2 511 slov, 15 152 znaku s mezerami, 119 odstavcu, 254 radku
4 A4, 3 036 slov, 18 502 znaku s mezerami, 47 odstavcu, 209 radku

Uživatelský avatar
Mandalorian
Pilot Impéria
Pilot Impéria
Příspěvky: 643
Registrován: 20.4.2009 20:29:23
Israel

Příspěvek od Mandalorian »

Opakovací blastery

Montované opakovače

Opakovače, které jsou sice silné a účinné, ale na přenášení moc těžké. Proto se buď zamontovávají do vozidel, nebo se přenáší po částech a smontují se až na palebné pozici. Většinou však byly používané jako stacionární zbraň pro obranu důležitých míst, kde dokázaly rozsévat smrt v liniích nepřátelských vojáků. Tyto opakovače nezřídka vyžadovaly vícečlennou obsluhu.

od cca 100 BBY
EWHB-12 težký opakovací blaster
Obrázek
Tento opakovací blaster ve výzbroji Velké republikové armády měl mimořádně velkou kadenci, avšak dostřel a síla výstřelu byla průměrná.

Dvojhlavňový opakovací blaster
Obrázek
Opakovací blaster droidí armády.

E-web těžký opakovací blaster
Obrázek
Tento nejsilnější opakovací blaster ve výzbroji imperiální armády potřeboval ke svému efektivnímu provozu osádku dvou mužů, střelce a operátora generátoru energie. Generátor byl i přes svoji pokročilou chladící jednotku náchylný k přehřátí a proto bylo potřeba upravovat jeho výkon.
Generátoru také mohlo trvat několik minut (až patnáct) než dosáhl provozní teploty. Bylo však možné používat již „předzapnuté“ generátory, které však byly mnohem náchylnější k přehřátí. S takovým to generátorem by byl E-web připraven ke střelbě během několika sekund. I samotné sestavené E-webu trvalo poměrně dlouho – pár sekund.
E-web byl vybaven různými systémy pro lepší efektivitu palby, jako systém řízení palby a zaměřovacího systému zahrnujícího termovizi a noční vidění.
E-web však také mohl být ovládán jen jedním mužem, kdy byl generátor v přednastaveném režimu, který ale snižoval rychlost palby.
Maximální dostřel E-webu byl až 500 metrů, optimální 200 metrů.

Mark II střední opakovací blaster
Obrázek
Rebelský protipěchotní protějšek E-webu, který však bylo možno napájet z různých zdrojů.

od 6 ABY

E-web(15) těžký opakovací blaster
Tento opakovač je vylepšením E-webu, kdy byla vylepšeno ovládaní a zaměřování, stejně jako chlazení generátoru, který tak dokázal dodávat více energie. Upravený generátor trvalo také nažhavit 5 minut, což bylo znatelné zlepšení oproti klasickému E-webu. Tento opakovač mohl být dodatečně vybaven vlastním štítem.
Tato zbraň se objevila rok po smrti císaře.

F-web
Další upgrade E-webu. Tentokrát byl zvýšen výkon a přidán štít, který však potřeboval dalšího člena osádky.

M-web
Opět další upgrade E-webu, který měl tentokrát v hlavni a generátoru zabudované repulsory a proto nepotřeboval stativ. Mohl být tak snadno přenášen po bojišti.


Ruční opakovače

Tyto opakovací blastery byly už dostatečně lehké, aby je mohl nést a používat jeden muž. Byly ale natolik rozměrné, že musel být vycvičen v zacházení s nimi, aby jej dokázal efektivně použít.

Baragwinská bojová zbraň

Baragwinský těžký opakovací laster
Obrázek

Mandaloriánský těžký opakovač

od cca 100 BBY

BlasTech lehký opakovací blaster
Obrázek
Zmenšenina opakovacího blasteru T-21, která byla natolik malá, že mohla být použita i jako pomocná zbraň. Za občanské války použita Impériem i aliancí.

Poděsný rotační blaster
Obrázek
Tento opakovač používá více hlavní, aby se zabránilo přehřátí při palbě. Zbraň není moc přesná, ale přece jen má velkou kadenci.

SE-14R
Obrázek
Opakovací blaster velikosti pistole je vylepšený SE-14 pro imperiální vojáky. Bývá často použita jako záložní zbraň pro vojáky vyzbrojené E-11.

T-21
Obrázek
T-21 je nejtěžší zbraň, která je ještě bez problémů ovladatelná a přenositelná jedním mužem. Z tohoto důvodů byla oblíbenou zbraní na obou stranách za občanské války i u nové republiky. T-21 standardně má v zásobníku jen 30 ran, ale je možné ji dobíjet z generátoru, který nese voják na zádech.

T-28
Opakovací ostřelovací blaster pro ostřelovače z řad Stormtrooperů.

Z-6
Obrázek
Šestihlavňový rotační opakovací blaster s velkou kadencí až 166 ran za sekundu. Avšak jeho spotřeba munice byla enormní, stejně jako jeho hmotnost a snahy výrobce o zmírnění zpětného rázu se minuly účinkem a dělaly zbraň mnohem hůře ovladatelnou.

od cca 0 ABY

Imperiální opakovací puška
Obrázek
Rychlá a velmi přesná zbraň se dvěma módy. Klasická automatická střelba a nebo vystřelení tří ran najednou. V tomto režimu byla velmi účinná proti jediům, kteří nedoázali svým mečem vykrýt více než dvě střely. Největší nevýhoda této zbraně byla její enormní spotřeba munice. Z tohoto důvody bylana hrazena Imperiál Heavy Repeaterem.
6 A4, 2 969 slov, 17 919 znaku s mezerami, 79 odstavcu, 252 radku
6 A4, 2 511 slov, 15 152 znaku s mezerami, 119 odstavcu, 254 radku
4 A4, 3 036 slov, 18 502 znaku s mezerami, 47 odstavcu, 209 radku

Uživatelský avatar
Mandalorian
Pilot Impéria
Pilot Impéria
Příspěvky: 643
Registrován: 20.4.2009 20:29:23
Israel

Příspěvek od Mandalorian »

Raketomety

Raketomet je zbraň umožňující vystřelování raket s různou municí povětšinou proti vozidlům, ale může být použit i proti pěchotě a bunkrům

od cca 100 BBY

PLX-1
Obrázek
Silný raketomet vyráběný od začátku klonových válek jako výzbroj klonové armády v tisícových sériích. Používán byl i po konci klonových válek v mnoha armádách minimálně do občanské války. Mohl střílet buď klasické rakety letící po balistické křivce, nebo střely naváděny v GAM. GAM je zkratka pro režim gravitačních anomálií, kdy raketa sledovala předepsanou anomálii, většinou vzniklou díky repulsorovému vozidlu.
Každý PLX-1 má kapacitu 7 raket.
PLX-1 umožnoval vystřelení dvou raket najednou.

PLX-2M
Obrázek
Raketomet vycházející z PLX-1 měl kapacitu šest raket, standardně byly používány protonové hlavice, ale mohly být použity i GAM, plynové a další. Raketomet byl vybaven repulsorem, který umožňoval nešení tohoto raketometu na zádech a holodispleje, který informoval o stavu cíle.
Raketomet byl používán až do doby nové republiky.

MiniMag PTL
Obrázek
Raketomet používaný jen a pouze Imperiální armádou s kapacitou 7 raket. Použitelný pro různé druhy munice, ale nepodporoval GAM a ani vystřelování více střel najednou.
Okolo bitvy o Endor byl už téměř zastaralý, ale široce rozšířen v imperiální armádě.

HH-15
Obrázek
HH-15 byl raketomet o něco starší než MiniMag PTL, ale byl používán zejména za občanské války a byl odolný vůči klimatickým podmínkám.. Oproti PTL měl o něco slabší zaměřovací systémy. Avšak podpora různých typů střel byla zachována, avšak ohledně GAM je na tom stejně jako PTL.
HH-15 mohl být upraven ke střelbě více střel najednou a v tom případě nesl místo sedmi střel rovnou osm.

RPS-6
Obrázek
Výrobek Merr-Sonn schopný střílet nenávaděné, tak i naváděné střely. Raketomet měl kapacitu šesti střel, které byly poměrně účinné proti energetickým štítům. Za klonových válek používán všem stranami.

E-60R
Obrázek
Raketomet používaný za klonových válek ve výzbroji Konfederace. Raketomet vyráběný Baktoid Armor Workshop byl levný, ale účinný a schopen používat různé druhy munice.

Wookijský raketomet
Obrázek
Obrovský Wookijský raketomet z dob klonových válek. Unesl až pět střel, které mohl vypálit jako naváděné, či nenávaděné. Efektivní proti droidekám, OG-9 a jiným velkým nepřátelům.

RPD-12
Obrázek
Raketomet od Locris Syndicates používal dva druhy munice, Type-12A protipěchotní a Type-12B plynové, schopné do několika sekund způsobit bezvědomí. Zbraň byla veliká jako běžná puška a mohla nést bud interní zásobník (4 střely) a nebo externí zásobník (20 střel). Zbraň byla celkem choulostivá na údržbu.

MM9
Obrázek
MM9, či zápěstní raketomet, byla impozantní zbraň využívající počitáčového sledování cíle. MM9 používal Type-12A, Type-12B, a naváděné střely, ale mohla střílet i nenaváděné. Kapacita zásobníku byla jedna střelu.

Protonový raketomet
Raketomet s miniaturními protonovými hlavicemi, kterých unesl pět. Munice byla velmi vzácná.


Imperiální raketomet dlouhého doletu
Obrázek
Imperiální raketomet velkého dostřelu z dob občanské války, v době po ENdoru již zastaralý, ale i tak schopný zničit na jeden zásah AT-ST.

J8Q-128 Finbat
Obrázek
Raketomet vzniklý před bitvou o Endor proti nejodolnějším strojům. Tento raketomet byl schopen zničit na jednu ránu AT-AT. Dostřel raketometu byl do pětiset metrů a jeho raketa byla tak pomalá, že šla sestřelit za letu. Raketa ještě musela zasáhnout cíl kolmo, jinak mohlo dojít k odrazu střely. V raketometu byla jedna střela.

Ostatní

Vrhače
Obrázek
Vrhače stříleli různé druhy munice (EMP, granáty, radiační granáty) na nepřítele. Na snímku je zachycen EMP vrhač, ale ostatní typy vypadají naprosto stejně.

Bulldog RLR
Obrázek
Ruční zbraň jednotek Konfederace za klonových válek podobná masteru E-5 a účinná proti živé cíle, ale i obrněným vozidlům. Kapacita zbraně byla šest raketou pohaněných granátů. Pokud nebyla zbraň zaměřena, střílela rychleji. Pokud zbraň zaměřena byla, střílela pomaleji, ale s ničivějším účinkem. Projektily této zbraně dokázali sledovat cíl, ale schováním se za větší překážku se tomu dalo zabránit.

Útočná děla
Obrázek
Pro potřeby projektu Dark Forces vznikly útočné děla úpravou stávajících Imperiálních opakovacích pušek.
Dark Forces fáze II má dvě hlavně a dvě spouště. Zmáčknutím jedné spouště se vystřelí modro-bílá plasma, jíž bylo v zásobníku na 400 výstřelů. Zmáčknutím druhé spouště se vystřelí neřízená raketa, jichž bylo v zásobníků 20.
Dark Forces fáze III měl pět plasmových hlavní a tudíž velmi rychlou kadenci, ale postrádal raketomet.

LS-150 těžký AKT opakovač
Obrázek
LS-150 je těžká zbraň, jen o něco lépe přenosná než střelecká věž z vesmírné lodě. Střílí z dvouset raných zásobníků, avšak ty jsou tak těžké a velké, že není možné jich mnoho pobrat.
Běžné AKT postrádají efektivní účinek na bojové droidy, ale LS-150 se svojí brutální palebnou silou se vypořádá se vším.
Zbraň je to docela dobrá, ale až moc velká a těžká a pro běžného člověka bylo obtížné zbraň ovládat.

LJ-50 nárazová puška
Obrázek
Jde o těžkou zbraň použitelnou na střední a dlouhé vzdálenosti s kapacitou 5 ran. Zbraň vystřeluje nárazovu vlnu, jenž při dopadu vytvoří rádius 500 jednotek a exploduje.
Zbraň byla za klonových válek ve výzbroji republikových komand i trandoshanských žoldáků.

Pístový quad blaster
Obrázek
Těžká experimentální zbraň klonové armády. Zbraň byla tak těžká, že potřebovala microrepuslory, aby ji bylo možno unést.
Zbraň měla čtyři dvojhlavňové hlavně, které mohly střílet jednotlivě nebo v páru dle nastavení střelce. Střelec byl člen ARC a měl speciální helmu, aby mohl využít všech možností zbraně. Zbraň samotná se používala především proti těžkým obrněným jednotkám, protože pěchota ji dokázala vymanévrovat.

Stouker nárazová puška
Obrázek
Tato zbraň se rozšířila ke konci občanské války, zejména v řadách Imperiálního zůstatku.
Nárazový výboj měl dostřel až 30 metrů a vzniklá exploze poloměr 2 metry. Exploze byla tak silná, že průměrného člověka odhodila pár metrů vzduchem.
V sekundárním módu vystřelila puška jakousi bombu, která měla mnohem menší poloměr, ale co ztrácela na poloměru dohnala ničivostí. Navíc v tomto módu donutil zpětný ráz této zbraně udělat člověka pár kroků zpět.
Tuto zbraň je nemožné blokovat světelným mečem, zejména v primárním módu, ale v sekudárním módu je možno výstřel pomocí síly Push přesměrovat.
Naposledy upravil(a) Mandalorian dne 08.8.2013 13:38:19, celkem upraveno 1 x.
Důvod: doplění raketometů
6 A4, 2 969 slov, 17 919 znaku s mezerami, 79 odstavcu, 252 radku
6 A4, 2 511 slov, 15 152 znaku s mezerami, 119 odstavcu, 254 radku
4 A4, 3 036 slov, 18 502 znaku s mezerami, 47 odstavcu, 209 radku

Uživatelský avatar
Mandalorian
Pilot Impéria
Pilot Impéria
Příspěvky: 643
Registrován: 20.4.2009 20:29:23
Israel

Re: Druhy zbraní v SW

Příspěvek od Mandalorian »

Disruptory
disruptor je silný typ energetické zbraně preferovaný zabijáky a lovci odměn. Disruptory používají stejný blasterový plyn a energetické zásobníky jako blastery. Tím však jejich podobnost končí. Vnitřní uspořádání disruptoru je totiž úplně jiné. Disruptorová střela spotřebovavá velké množství energie (několikrát více než blaster), má kratší dosah, je nestabilní, méně soudružná a extrémně silná. Tak silná, že by dokázala za sekundu změnit organický cíl v hromádku popela. Dokázala by i těžce poškodit i trup vesmírné lodi, ale kvůli extrémně enormní spotřebě energie se disruptorové zbraně až na vyjímky nevyskytují na hvězdných lodích. Něteré disruptory lze při střelbě přetížit, což na jednu stranu ještě zvýší už tak velké poškození, ale na druhou stranu to výstřelem zničí zbraň.
Nevýhodou je krátký dostřel, malá kadence, malá kapacita zásobniku a nemožnost střelby dávkou či v režimu omráčení. Další nevýhodou byla nelegálnost těchto, kdy zbraň byla nelegální skoro všude a kde majitelům nehrozilo dlouhé vězení, hrozil jim trest smrti.

Disruptorové pistole:
menší a slabší než pušky, ale i tak dokázaly napáchat ohromnou spoušť. Už za mandaloriánských válek byly v republice postaveny mimo zákon. Uživatelem se tedy výhradně byli kriminálníci a různé mocnosti mimo republiku jako Mandaloriané za mandaloriánských válek a důstojníci sithského loďstva za Nových sithských válek.

Mandaloriánské války

Mandaloriánský dezintegrátor
Obrázek
nejsilnější disruptor tehdejší doby ignorující většinu štítů.Tyto pistole byly extrémně vzácné a drahé.

Bothanský droidí disruptor
používané bothanskými agenty prěvážně proti droiům.

Verpinský droidí disruptor
Iontová kopie Bothanského droidího disruptoru. Lepší než předloha, ale nevylepšitelný.

Od 100 BBY

GSI-21D
Jeden z nejmocnějších disruptorů po Nových sithských válek s kapacitou 12 ran a maximálním efektivním dostřelem nepřesahujícím 20 metrů. Používány sithskou armádou.

GSI-24D

od cca 100 BBY
DX-2 disruptorová pistole
Obrázek
Malý pětiranný disruptor s dostřelem pouhých pět metrů.

od cca 0 ABY

Model MSD-32 disruptorová pistole
Obrázek
nejpokročilejší disruptor. Má kapacitu na deset ran a maximální dostřel 8 metrů, přičemž efektivní je zhruba čtvrtinový. Na rozdíl od ostatních disruptorů potřebuje k nabití jen 3 sekundy místo 5 a dokáže po úpravě vypálit pětinásobek standartní energie. Zbraň byla tak smrtící, že její výrobce brzy ukončil její výrobu. Vývojáře poslal do dolů na koření, managery Merr-Sonn nechal zabít, vymazal veškeré údaje ze svých počítačů a zničil každý exemplář zbraně, ke kterému se dostal. Pár modelů však zkáze uniklo a skončilo převážně u imperiálních agentů.

MSD-36 těžká disruptorová pistole
Těžký disruptor se zásobníkem o kapacitě deset ran a maximálně desetimetrovým dostřelem. Zbraň měla velký zpětný ráz a velmi se přehřívala, popáleniny byly běžné i při dotyku přes pouzdro.

Disruptorová puška

Mandalorianské války
Zabracký Disruptorový Cannon
Velká zbraň z Iridonie do první lini za dob Velké sithské války.

od 100 BBY

DXR-6 disruptorová puška
Obrázek
Disruptorová odstřelovací puška s kapacitou 10 ran.

Wookiejský disruptor
Obrázek
Za klonových válek masově vyráběný disruptor, přičemž jen pohled na výstřel mohl způsobit zranění.

od 0 ABY
DXR-6b
Obrázek
disruptorová puška Modifikovaná odstřelovací disruptorová puška DXR-6 s přídavnými zdroji energie.
6 A4, 2 969 slov, 17 919 znaku s mezerami, 79 odstavcu, 252 radku
6 A4, 2 511 slov, 15 152 znaku s mezerami, 119 odstavcu, 254 radku
4 A4, 3 036 slov, 18 502 znaku s mezerami, 47 odstavcu, 209 radku

Uživatelský avatar
Mandalorian
Pilot Impéria
Pilot Impéria
Příspěvky: 643
Registrován: 20.4.2009 20:29:23
Israel

Re: Druhy zbraní v SW

Příspěvek od Mandalorian »

Plamenomety
Plamenomet je zbraň, která vypustí proud hořící kapaliny nebo plynu. Využívají se v boji zblízka, výsadcích na loď a boje v jeskyních a bunkrech.

Od cca 100 BBY
BT X-42 těžký plamenomet
Obrázek
BT X-42 těžký plamenomet, také známý jako těžký republikový plamenomet byl vyvinut za klonových válek pro kolonou armádu

Model C-22 plamenná karabina
Obrázek
Model C-22 plamená karabina byla výrobek Merr-Sonn Munitions. Jednalo se o tří kilový plamenomet s deseti zášlehy. C-22 od Czerka Arms byla kopie této zbraně.

Model CR-24 plamenná puška
Obrázek
Další plamenomet od Merr-Sonn Munitions. Tentokrát je to pěti kilový plamenomet s pětadvaceti zášlehy, které mají dosah zhruba deset metrů. Czerka Arms má také kopii této zbraně, jde o CZ-24

ZX miniaturní plamenomet
Obrázek
Dosah této zbraně je pět metrů a vytvoří plamenný kužel široký metr po dobu tří minut.

Od 0 ABY
Oppressor
Obrázek
Plamenomet využívaný Storm komandy ze Stormtrooper sboru.
6 A4, 2 969 slov, 17 919 znaku s mezerami, 79 odstavcu, 252 radku
6 A4, 2 511 slov, 15 152 znaku s mezerami, 119 odstavcu, 254 radku
4 A4, 3 036 slov, 18 502 znaku s mezerami, 47 odstavcu, 209 radku

Uživatelský avatar
Mandalorian
Pilot Impéria
Pilot Impéria
Příspěvky: 643
Registrován: 20.4.2009 20:29:23
Israel

Re: Druhy zbraní v SW

Příspěvek od Mandalorian »

Iontové zbraně

Iontové, či ionizační blastery jsou ruční zbraně pálící iontovými výboji použitelné převážně na droidy, či jiné technické cíle. Zásah iontového blasteru narušil elektrické systémy, tavné pojistky, zničil obvody a obecně ničí veškerou techniku. Většina iontových zbraní organickým cílům nezpůsobovala velká zranění, ačkoliv silnější zbraně je mohli vážněji zranit či dokonce zabít kvůli množství energie ve výstřelu.

Mandalorianské války

Verpinský prototyp ionotového blasteru
Verpinská velmi účinná iontová zbraň.

Iontový kanónový disruptor
Zabracká těžká puška používaná proti droidům či někomu v těžké zbroji.

Aratechské droidí okysličovadlo

Iontový blaster společnosti Aratech navržený aby byl použitelný proti více druhům nepřátel. Proti organickým cílům slabý.

Aratechský Ionmaster
Nejsilnější aratechský iontový blaster univerzálního použití.

Od 100 BBY

Jawský iontový blaster
Obrázek
Jawy sestrojené a užívané zbraně. Zbraň byla vlastně normální blaster napájený z acu-akcelerátoru, což je součástka lodního iontového motoru.

Deactivator
Obrázek
Obranný iontový blaster

DEMP pistole
DEMP pistole je malá iontová zbraň pro imperiální armádu se třemi módy střelby. První mód střelby droida pozastaví na krátkou dobu. Druhý mód střelby jej na nějakou dobu vypne. Poslední mód střelby je zbraň schopna poničit součástky droida. Používá se na těžce obrněné droidy, kterým zkratuje zdroje energie. Pokud je třetí mód použit na droidy beze zbroje, či speciální odstínění, dojde ke zničení motorů a vymazání paměti. Efektivní dostřel zbraně je okolo 25 metrů a maximální 125 metrů.

DEMP karabina
Větší verze DEMP pistole opět se třemi palebnými módy, ale tentokrát maximálním dostřelem okolo 250 metrů. Kapacita zásobníku činí 10 ran.

Equalizer iontový kanón
Těžká iontová zbraň imperiální armády odpalovaná z ramene. Zbraň má vlastní integrovaný zaměřovací počítač, což ji činní užitečnou i proti nízko letícím letadlům. Výstřel této zbraně, je schopen zničit, či velmi oslabit štíty vozidla. Menší vozidla bývají dokonce zničena první ranou. Zbraň váží 12 kilogramů a je schopna vypálit na jedno nabití 4 výstřely na maximální vzdálenost 300 metrů.

Od 0 ABY

Iontová omračovací pistole
Obrázek
Malá zbraň používaná pro krátkodobé vyřazení zabezpečovacích prvků a droidů převážně kriminálními živly na Coruscantu.

Od 4 ABY

DEMP-2
Obrázek
Vylepšená verze DEMP karabiny s dostřelem od 3 do 120 metrů. Zbraň byla účinná jak proti droidům, tak i organickým cílům. Dva palebné módy, první pálil normální iontové výboje a druhý vypálil vysoce energický výboj, který při dopadu explodoval a poškodil vše poblíž místa dopadu.
6 A4, 2 969 slov, 17 919 znaku s mezerami, 79 odstavcu, 252 radku
6 A4, 2 511 slov, 15 152 znaku s mezerami, 119 odstavcu, 254 radku
4 A4, 3 036 slov, 18 502 znaku s mezerami, 47 odstavcu, 209 radku

Odpovědět

Zpět na „Centrální Archív Galaxie“