Star Wars - Sága Linxů, příběh dvacátýosmý

Příběhy a povídky uživatelů fóra zaměřené na tématiku Star Wars, předveďte svou fantazii i vy !

Moderátor: Moderátoři

Odpovědět
Uživatelský avatar
Jordi Linx
Administrator
Administrator
Příspěvky: 6465
Registrován: 14.11.2007 09:50:20
Bydliště: Fyodos
Discord: Yoshi#2991
Kontaktovat uživatele:
Bohemia

Star Wars - Sága Linxů, příběh dvacátýosmý

Příspěvek od Jordi Linx »

Epizoda dvacátáosmá - Dar Minulosti
(součástí série Krystalové cesty)
Město, které se před Jordim rozléhalo bylo příjemné a přátelské, tedy tak neskutečně odlišné od prostředí v němž trvale žije na Onderonu. Tolik jiné od vražedných lesů, temného měsíce neklidného proudění Síly. Na moment zalitoval, že si za svůj exil vybral právě Onderon a ne třeba Cereu, ale pak se této myšlenky zbavil, protože dobře věděl, že jeho kroky řídí Síla. A pokud chtěla Síla, aby byl ve svém exilu na Onderonu, tak to mělo svůj důvod, i když jej Jordi doposud neznal. Z jeho myšlenek ho vyrušilo zašvitoření jeho společníka - astromecha Teethree.
"Ale ano, jsem ti vděčný, že jsi mi poskytnul více informací o tom, kde bychom mohli nalézt krystal Kasha. Ale nezapomeň, že Cerea je velká planeta a nebude to tak jednoduché." odpoví Jordi a Teethree mu něco odpoví, ale Jordi jeho odpověď nevnímá. Náhle totiž kráčí, no spíše přímo letí cestou mimo město, cestou směřující podél řeky na jejímž druhém břehu stojí mohutný les. Tato cesta jej poté zavede do hor, do míst, kde stezky končí a kde místní hledají klid a odpuštění, kde hledají mír ve své duši. Zde cesta končila a Jordiho z této vize vytrhlo zaskočené švitoření jeho přítele Teethreeho. Jordi rychle získal zpět svou rovnováhu a přehled nad okolím a s potěšením shledal, že kromě jeho astromecha si nikdo jeho chvilkové nepřítomnosti mysli nevšimnul.
"Promiň Teethree právě jsem měl vidění." odpoví Jordi spěšně svému droidovi, aby uklidnil jeho obavy. Jeho následné tázavé pípnutí bylo jasně srozumitelné a Jordi si také děkoval, že tenhle astromech mluví hlavně v binary, takže mu nikdo, tedy skoro nikdo, nerozumí.
"Viděl jsem cestu, kterou se musíme vydat. Cestu na jejíž konci nejspíš nalezneme onen krystal." odpoví trochu přesněji Jordi a Teethree něco zatrylkuje, čímž donutí Jordiho k pobavenému úsměvu.
"Ne, nenapíchnul jsem se jim do žádné bezdrátové sítě. Už jsem ti říkal, že tohle Jediové neumí. Skrze tu vizi ke mě promluvila Síla a ta mi ukázala cestu. Navíc je to mnohem spolehlivější, než nějaká bezdrátová síť. A teď pojďme, čeká nás dlouhá cesta." uzavře jejich diskuzi Jordi a vyrazí směrem do města, kde chce ještě dokoupit nějaké zásoby či další věci užitečné pro cestu před nimi.

Jordi středně rychlým krokem stoupal vzhůru, zatímco se za ním drkotal Teethree, který rozhodně nebyl nadšený z toho, kudy cestují. Z počátku zkoušel něco namítat, ale jako odpovědi se mu dostalo pouze zvýšení tempa pohybu. Teethree tedy logicky dospěl k názoru, že pokud si nebude stěžovat, tak bude tempo dostatečné k tomu, aby Jordimu stačil. Ten byl po celou cestu značně zamyšlený a občas se zdálo, jako by měl snad i pochyby o své cestě sem. Teethree to už notnou chvilku pozoroval a až nyní se rozhodl něco říci, k jeho potěšení Jordi zpomalil, což znamenalo, že nejspíše i odpoví.
"Máš pravdu, že mám jisté pochyby, ale pleteš se v tom, že se týkají této cesty. Tou jsem si jistý, mé pochyby jsou jinde." odpoví Jordi a zastaví se úplně. Otočí se a pohlédne směrem k jasné obloze Cerey se zamyšleným výrazem. Teethree tohle celé vyhodnotí a připojí další svou otázku samozřejmě ve změti trylků a pípnutí.
"Nepochybuju ani o tom, že bydlíme na Onderonu Teethree, je to spíš ... pochybování o celé mé cestě. Řád Jedi má potíže a já bych tam měl být a pomáhat jim. Místo toho trávím své dny v skrytu Onderonu a občas si vyrazím pro nějaký krystal nebo zajištění zdrojů." odpoví Jordi zamyšleně a Teethree si vybere chvilku, aby věnoval věškerý svůj strojový čas rozmýšlením o vhodné odpovědi, kterou nakonec sestavil.
"Já vím, že to oni mě vlastně vyhnali do exilu, že to bylo jejich rozhodnutí, ale já si prostě pořád připadám Jedim. A nějak vím, že jím vždycky budu, ať se děje, co se děje. Navíc mě hodně bolí, když vidím, co se s Jedii děje ... nejprve smrt mého bývalého mistra, předtím rozdělení s mnoha přáteli a nedávno potvrzená smrt dalších velkých mistrů. Ani nevím, jestli jsou ještě někteří Jediové naživu ..." zauvažuje Jordi a Teethree mu jako vždy pilně naslouchá. Po další chvilce vyhodnocování nakonec dodá svou odpověď v binary a Jordi se musí pousmát.
"Máš pravdu, cesty Síly jsou nevyzpytatelné. Budu o tom meditovat až se vrátíme, teď pojďme dál, ještě nás čeká slušný výšlap vzhůru, než dorazíme k cíli naší cesty." utne jejich rozhovor Jordi a vyrazí znova kupředu s nic neříkajícím Teethreem, který si moc dobře pamatuje, jak to vypadalo, když si předtím zkoušel stěžovat.

Horšící se cesta dovedla Jordiho až před dveře menšího Chrámu, kde se nyní s Teethreem v patách zastavil. Pomocí Síly si osvěžil svou paměť a znova se podíval na onu vizi, kterou dříve měl a přesvědčil se tak, že je na konci své vize. Zrovna když chtěl místo před sebou prozkoumat pomocí Síly, tak se otevřely dveře a v nich se objevil cerean oblečený v kněžském rouchu. Jordi k němu došel blíže a hluboce se uklonil na znamení pozdravu.
"Vítám tě rytíři Jedi, již jsme tě očekávali. Prosím následuj mě dovnitř." ukloní se zpětně cerean a vykročí směrem dovnitř. Jordi nedá najevo své překvapení a gestem pobídne Teethreeho, aby ho následoval dovnitř. Úvodní místnost není příliš veliká, jak do šířky, tak do výšky, ale rozhodně působila příjemným dojmem i díky množství rostlin a vhodných ozdob. Cerean se zastaví uprostřed a naznačí gestem, aby Jordi chvíli počkal. Ten toho momentu využije k menšímu průzkumu pomocí Síly, aby zjistil, že se v ní dokáže mnohem lépe a přesněji orientovat, než kdy jindy. Vše bylo ostřejší a jasnější a Jordi si připadal v úplně opačné situaci, než tehdy v té Sithské hrobce na Dxunu.
"Zdravím vás rytíři Jedi. Jmenuju se Tia-Hal-Marodi a jsem představeným tohoto chrámu." představí Tia-Hal a ukloní se Jordimu, který úklonu opětuje.
"Těší mě, já jsem Jordi Linx. Mohu-li se zeptat, jak dlouho jsem byl očekáván ?" zeptá se Jordi poté, co se představí. Tia-Hal se usměje a naznačí rukou, aby Jordi kráčel vedle něho a zamířili společně do dlouhé chodby.
"Mistr Nadi předpověděl váš příchod poměrně přesně rytíři Linxi. Nejmenoval vás konkrétně, ale předpověděl, že sem dorazíte s jasnou myslí a ve společnosti droida. Víme tedy, proč jste také přišel a pomůžeme vám. Nejprve si však odpočiňte prosím, cesta sem nahoru je opravdu náročná." odpoví Tia-Hal a Jordi si domyslí, že mistr Nadi mohl být také Jedim, jenž byl dost silný v schopnosti vizí.
"Jsem poctěn, něco mi říká, že se s mistrem Nadim nebudu moci setkat." poděkuje formálně za pohostinnost Jordi a rozhodne si vyžádat odpověď na svou další domněnku.
"Nemýlíte se, mistr Nadi zemřel před dvěma sty lety a jeho odkaz jsme jali splnit jako jedno z jeho posledních přání." odpoví Tia-Hal a Jordi souhlasně pokývne, protože to celé takhle tušil.

Jordi seděl naproti Tia-Halovi v meditační poloze stejně jako jeho protějšek a cítil, že meditace v tomto prostředí je mnohem snazší a silnější, stejně jako ve speciálních místnostech, které k tomu byly tehdy určeny na Dantooine.
"Rytíři Linxi, je tu ještě jedna záležitost, než vám budu moci předat krystal Kasha. Jedná se o test, který skutečně určí, že jste jej hoden. Jistě rozumíte naší opatrnosti, přecejenom zjistit si jaké mýty se kde vyskytují nebývá zas tak složité." naruší ticho meditací Tia-Hal a předloží před Jordiho poslední překážku před k získáním krystalu.
"Testu se samozřejmě podrobím. Pokud mám krystal získat, tak je jen přirozené, že jej musím být hoden. Prosím, přistupme tedy k tomu testu." odpoví Jordi, který se i díky příjemnému prostředí cítí tak silně jako už nějakou dobu ne.
"Nejprve mi budete muset zodpovědět tři otázky. První zní: Jak se jmenuje planeta, která je rodištěm Řádu Jedi ?" položí Tia-Hal první otázku a Jordi pokyne, že mu rozumí. Nad odpovědí samozřejmě nemusel váhat, protože při hodinách historie na Dantooine dával pozor.
"Prvopočátky Řádu lze vystopovat na Tython, tam došlo i k jeho prvotnímu založení." odpoví Jordi a Tia-Hal se vřele usměje a potvrdí tím, že má Jordi pravdu.
"Dobře, druhá otázka zní: V čem je temná strana Síly silnější ?" položí Tia-Hal další otázku a Jordi zbystří. Bylo mu jasné, že pokud tyto otázky vymýšlel Jedi, tak by odpovědi na ně mohl být i chytáky. Využil tedy sílu tohoto místa a soustředil se v Síle na správnou odpověď.
"Temná strana není silnější, pouze v ní lze rychle získat na moci." odpoví nakonec Jordi, když si vzpomene na jeden ze svých rozhovorů s mistrem Tokare o temné a světlé straně Síly.
"I druhá odpověď je správně rytíři Linxi, přejděme k poslední otázce: Co to vlastně je Síla ?" přejde Tia-Hal k poslední otázce, která může být nezáludnější ze všech doposud položených. Jordi se zamyslí, ale rozhodne se neváhat a důvěřovat svým instinktům.
"Síla je náš průvodce a náš ochránce, náš rádce a zdroj naší síly. Jsme jejími služebníky a též ochránci, Jedi musí být v symbióze se Sílou a pokud tak je, tak dosáhne ideální rovnováhy." odpoví Jordi o svém přesvědčení a náhledu na Sílu. Tia-Hal se usměje a vyloví ze svého pláště malou černou sříňku, kterou položí před Jordiho.
"Poslední částí zkoušky je zjistit, co se nachází v této krabičce, můžeš použít jakýchkoliv prostředků, ale nesmíš krabičku žádným způsobem otevřít." pronese Tia-Hal a čeká, jak si Jordi poradí s posledním testem. Ten nejprve použije Sílu, ale když zjistí, že ta mu nijak nepomůže, nebo se spíš tváří, jako by ta krabička a cokoliv co je v ní bylo vytaženo mimo Sílu. Jako by to místo nemělo v sobě žádnou Sílu. Jordi se soustředěně zamračil a zapřemýšlel se, když mu vše zase hned došlo.
"Samozřejmě, že je tam krystal Kasha představený Marodi, nebo jsem snad neuspěl ve vaší zkoušce ?" odpoví jistě Jordi a Tia-Hal se také usměje a krabičku otevře, aby potvrdil Jordiho tvrzení.
"Prošel, tato krabička byla vyjmuta z Síly mistrem Nadim, aby ochránila tento krystal, dokud nedorazí někdo, kdo je ho hoden. A tím někým jste vy. Jsem pevně přesvědčen, že u vás bude v nejlepších rukou." potvrdí Jordiho slova Tia-Hal a podá Jordimu krystal, který jej s úklonou přijme.
Největší odměnou pro Jediho je radost a štěstí v myšlenkách a výrazech těch, které zachránil nebo kterým pomohl.

Obrázek

Odpovědět

Zpět na „StarWars příběhy a povídky“