Dheth Artem - Karneval rzi

Pakliže je hráč déle než 30 dní neaktivní, sem bude přesunut jeho výcvik

Moderátor: Moderátoři

Artie

Re: Dheth Artem - Karneval rzi

Příspěvek od Artie »

Telos, hlavní město Thani

Jak se stěna přibližovala, vědel jsem, že to není perfektní skok, zbývalo mi jen natáhnout ruce, vykopnout nohu a doufat, že mi to umožní zeď překonat. Naštěstí jsem to dokázal, zbystřil smysly a v plynulém pohybu seskočil do koruny stromu pode mnou. Ucítil jsem dřevo a utlumený záchvev větví. Byl jsem skrytý, ale přelezení zdi nezůstalo bez povšimnutí, mířili sem dva droidi a sonda, pochopitelně nemohli nic vědět, ale mohli mne najít. Listí kolem mi umožňovalo jen omezený výhled, zjistil jsem toto. Nacházel jsem se v kruhové uličce při vnejším okraji, na zdech byla rozmístěna světla, která měla svým rozmístěním pokrýt veškerou oblast. Ale vzhledem ke kruhovém charakteru to bylo nemožné. Byla tu minimálně tři a více míst, kde je dost tmavo na to, abych se ukryl. Na jedno jsem měl výhled, bylo to zákoutí u kontejneru napravo, druhé místo musí být někde směrem doleva do ulicky a to by mělo znamenat, že třetí, ne však nutně poslední, by mělo být přímo za mnou mezi stromem a vnější zdí.

Slyšel jsem zvuk blížící se sondy a věděl jsem, že budu muset brzy něco udělat, ptáci mi dali možnost distrakce.
Počítal jsem, že pouhý prudký pohyb, který vykonám vyplaší ptáky a to upoutá pozornost sondy, zapřel jsem se tedy o větev vedle sebe a přenesl na ni tak část síly, která mě táhla k zemi, abych seskočil za kmen stromu a po tichém dopadu v postoji na špičkách a prstech se mohl přesunout do předpokládaného úkrytu. Ano, v podstatě je to krok zpět, ale teď ze sebe jen potřebuji setřást hlídku. Pokud sonda poletí prozkoumat strom a hlídka se nechá odlákat, můžu je obejít do vhodnější pozice ke kontejneru.

Uživatelský avatar
Shisco
Rytíř Jedi
Rytíř Jedi
Příspěvky: 1215
Registrován: 05.4.2010 19:33:27
Bydliště: Bastion

Příspěvek od Shisco »

Telos, hlavní město Thani, komplex Paláce obrany

Dokud jsi ještě mohl, přitáhl ses za nejbližší větev jako za jakousi hrazdu a jakmile větev poklesla, ptáci, kteří na ní seděli, zatloukli křídly a s rozrušeným štěbetáním vystřelili vzhůru k potemnělé obloze, až jejich těla utvořila malý černý mrak.
Tón, jež vydávala sonda vznášející se asi tak metr a půl nad zemí, se najednou změnil, z hlubokého brumlání přešel ve výše posazené brebentění, jak sonda skenovala a analyzovala okolí.
"Éééé... Zdá se, že to byl jen pták," ozval se vrzavý, pisklavý hlas bitevního droida série B1 zpoza zdi a ještě než to stihl doříct, tys už docupital k široké popelnici stojící dále v uličce.
Byla pootevřená a mohl by ses schovat dovnitř, což by ti mohlo poskytnout ještě lepší úkryt, ale mohl bys při tom natropit nežádoucí hluk a pokud bys byl přeci jen objeven, uvnitř bys byl v podstatě uvězněný. Nebo tady byla možnost lehnout si pod ni, to na tom však bylo s možností rychlého vyklizení prostoru nastejno, ne-li ještě hůře. Mezi kontejnerem a zdí byla škvíra, kam ses tak akorát vešel a v podřepu dobře skryl, přičemž tvé černé oblečení dobře splynulo s černou zdí a stínem, jež popelnice vrhala ve světle protější lampy.
Droidí sonda zůstala na chvíli nehybně viset ve vzduchu a broukala si tiché hluboké elektronické tóny, jako by se propojovala s ostatními jednotkami a vyměňovala si s nimi informace.
"Oblast je čistá, nic tady není."
"Něco jsem viděl," oponovala druhá jednotka B1, podle všeho velitelská.
"Myslím, že by ses měl nechat defragmentovat. Pravděpodobnost, že se někomu podaří vlastními silami přelézt tuhle zeď, je nula celá sedm set dvacet tři procenta."
"Zpochybňuješ moji autoritu?" nedal se první droid, zatímco kroky jejich kovových nohou po ozdobné dlažbě vzdalovaly od zdi.
Když se pak drona, z jejíhož kulatého, oční bulvě podobného těla trčelo několik útlých antének, opět přepla do strážního režimu a dala se za pokojného brumlání opět do pohybu, bez povšimnutí proletěla kolem popelnice, za níž ses schovával, třebaže se již pohybovala o něco pomaleji a pravděpodobně prováděla sken více do hloubky.
Jakmile byl vzduch čistý a sonda zmizela za obloukem zdi, mohl jsi zase vylézt. A jakmile jsi tak učinil, shledal jsi, že máš na výběr tři možné cesty. Doleva, cesta, jež se odpojovala z mezikruží, ve kterém ses nacházel, směrem k bráně, doprava, kde jsi viděl nějaké veliké hranaté budovy, co by mohly být jakýmisi hangáry, a pokračovat rovně. Tamtudy cesta nevedla, nebo aspoň ne v tom smyslu jako u předchozích dvou možností. Rovně se nacházel komplex připomínající několik spojených skleníků či něčeho na ten způsob a pokud je překonáš - ať už přelezením po střechách nebo tím, že vejdeš dovnitř a na druhé straně zase vyjdeš ven - tvůj orientační smysl ti napovídal, že se ocitneš právě uprostřed šestiúhelníkovitého komplexu, na nejlogičtějším místě, kde by se mohl nacházet samotný Palác obrany.
Znáš sirou košileli?
Třepetatá, třepetatá
Jsi proklat, majiteli!
Třepetatá, třepetatá
Teď třeská pleská v ní vánek
Kvílivá jak uplakánek
Vichryvanou, vichryvanou...

-Christian Morgenstern, KošilelaArtie

Re: Dheth Artem - Karneval rzi

Příspěvek od Artie »

Telos, hlavní město Thani, komplex Paláce obrany

Pod botami slehla tráva pod tíhou mého těla, když jsem pod stromem dopadl na všechny čtyři. Pod rukama jsem ucítil vlhkost trávy a koutkem oka jsem pozoroval droidy, kapuce mi stínila do obličeje a já se zapojením všech svalů a síly proběhl jako neslyšná šmouha k popelnici, momentálně jsem neměl moc času, vlézt do či pod popelnici nepřipadalo v úvahu, vklouzl jsem tedy do stínu v mezeře, kterou svírala se zdí.
'Stupidní droidi.'
Byla to ta nejhorší jednotka, kterou jste ve své armádě mohli mít. Člověk si říká, je to naprogramovaný robot schopný uvažování, musí to být bezchybné. A vlastně je to jenom ňákej špatnej vtip.

Vzduch byl čistý, vylezl jsem ven a rozhlédl jsem se. Vedli tu tři cesty, nejrychlejší byla přímo přede mnou, co je ale rychlé, nemusí být jednoduché. Prolézt skrz by se nemuselo vyplatit kvůli nedostatku krytí a hluku, vzít to po střeše by znamenalo být na očím komukoli pode mnou. Kromě toho, že nejslabší obrana bývá tam, kde by nikdo infiltraci nečekal. Hangár je dostatečně zabezpečenej na to, aby tam někdo přistál nepozorovaně, bude tam možná pár inteligentních strážců, prověřujících přiletivší. Neměl by být problém se kolem nich dostat a vrátit se můžu vždycky.
'Tak teda hangár.'

Uživatelský avatar
Shisco
Rytíř Jedi
Rytíř Jedi
Příspěvky: 1215
Registrován: 05.4.2010 19:33:27
Bydliště: Bastion

Příspěvek od Shisco »

Telos, hlavní město Thani, komplex Paláce obrany

Vykročil jsi na rozcestí směrem doprava, nastraženými smysly i nasloucháním v Síle se měje na pozoru před neočekávanou společností.
Ulice, v níž ses nyní nacházel, se zdála být pustá a prázdná, jen v kruhovitém parčíku po své pravé straně jsi cítil víření drobných jednoduchých forem života a když jsi procházel kolem transpariocelové budovy ne nepodobné jakémusi skleníku, se nacházelo několik bytostí, leč nic nenasvědčovalo tomu, že by se chystaly vyjít ven či se jen podívat, pokud jim k tomu nedáš podnět, a žádné přílišné plížení a skrývání vlastně ani nebylo potřeba.
Jakmile jsi dorazil k uličce vedoucí k hangárům, všiml sis, že jsi obešel kruhový hájek téměř kolem dokola a znovu odsud vidíš strom, na který jsi předtím seskočil.
Popošel jsi o kousek dál a prakticky okamžitě tě upoutalo potrubí vinoucí se nahoru po zdi durabetonové věžičky o výšce třípatrové budovy - podle pronikavého nízkofrekvenčního bručení to mohla být elektrocentrála - a následně vedla ve výšce patrně až někam k budovám hangárů.
Sotva spočinul tvůj zrak zpět v uličce, náhlý poryv Síly tě upozornil na postavu - ne, několik postav - blížících se k tobě přímo ze směru, kam máš namířeno, a za tvými zády se opět rozeznělo brumlání průzkumné drony, jež si při hlídkování oblétala další kolečko, nicméně v následujících pár desítkách sekund by ještě neměla být na dohled...
Znáš sirou košileli?
Třepetatá, třepetatá
Jsi proklat, majiteli!
Třepetatá, třepetatá
Teď třeská pleská v ní vánek
Kvílivá jak uplakánek
Vichryvanou, vichryvanou...

-Christian Morgenstern, KošilelaZamčeno

Zpět na „Dočasně uzavřené výcviky“