Star Wars - Sága Linxů, příběh dvacátýsedmý

Příběhy a povídky uživatelů fóra zaměřené na tématiku Star Wars, předveďte svou fantazii i vy !

Moderátor: Moderátoři

Star Wars - Sága Linxů, příběh dvacátýsedmý

Příspěvekod Jordi Linx » 29.11.2009 22:38:23

Epizoda dvacátásedmá - Vrah z Dxunu
(součástí série Onderonský exil)
Do vesnice skryté hluboko v lesích planety Onderonu se líným krokem blíží muž zahalený v kápi s po boku mu jedoucím astromechanickým droidem. Ten něco vzrušeně zatrylkuje, aby postava nechápajícně zakroutila hlavou.
"Teethree, Síla je jenom jedna a je všude. Součástí této jedné Síly je temná strana a světlá strana." odpoví Jordi do diskuze, kterou s droidem vede již od počátku cesty a trochu zalituje, že se mu pokouší vysvětlit principy Síly. Teethree něco zatrylkuje a Jordi se opět utvrdil v tom, že jsou věci o nichž by se s Teethreem radši neměl bavit.
"Hlavní rozdíl vyplývá z používání Síly, z osoby a jejích záměrů, jejích emocí. Podle toho se dá určit, jakou stranu Síly používá. Světlá strana se používá k obranně a pomoci, zatímco temná je agresivní a destruktivní." pokračuje dál v diskuzi Jordi a náhle získá podivný pocit. Teethree si mezitím jeho odpověď prožene svými obvody a zformuluje další příspěvek do jejich diskuze. Jordi tentokrát se zájmem pozvedne obočí, protože tato otázka je vhodná.
"Máš pravdu, že jsou místa, kde je shromážděna temná strana. Jedná se o místa, kde byla Síla využita ke zkáze a kde se to podepsalo na zdejším prostředí. V tomto místě se Síla jakýmsi způsobem zdeformuje a sama začne působit agresivně. Existují techniky, které to dovedou napravit, ale já je neovládám. Možná by se to trochu dalo přirovnat k elektřině - v obvodech proudí normálně a je užitečná, ale když se nějaký kabel poškodí, tak ohrožuje vše okolo. Takhle by se dal altenativně popsat výskyt temné strany na některých místech." odpoví vyčerpávajícím způsobem Jordi a Teethree ji začne zpracovávat, když dorazí k davu lidí před jedním domem. Z pocitů okolo stojících jasně vycítí strach, obavy, zděšení a proto se zastaví.
"To je už druhá vražda v tomto měsíci ... to je hrozné." zaslechne hlas někoho z davu, jenž ho přinutí se více zamyslet nad tím, co bude následovat.

"Říkáte, že to je již druhá podobná vražda během měsíce ? To je nepříjemné." pronese Jordi, když stojí vedle starosty vesnice u zakrytého těla. Teethree čekal venku a prováděl senzrovou analýzu o níž ho Jordi požádal, než vešel dovnitř.
"Ano, vypadalo to úplně stejně jako tato. Pomůžete nám s tím mistře Linxi ? Nemáme tu nikoho, kdo by to mohl vyšetřit a ... hlavně zastavit toho vraha." odpoví prosebným tónem starost a sleduje zamyšlený výraz Jordiho tváře. Zjistil si něco o historii Jediů a doufal, že jeho bývalá příslušnost k nim mu pomůže, ale byl ochoten mu i klidně něco obětovat.
"Rozřeším to starosto. Nikdo nemá právo nikoho bezdůvodně zabíjet a postarám se o to, aby se to už neopakovalo, ale nyní mi povězte, jestli mají oběti něco společného." odpoví rozhodně Jordi a poklekne k zahalenému tělu, aby si prohlédnul jeho šrámy. Vražda byla provedena značně brutálním způsobem a to ostrým řezným předmětem, bylo však jisté, že vrah se svou zbraní uměl zacházet hodně dobře. Zásahů bylo opravdu hodně, víc než bylo nezbytné k usmrcení tohoto muže, což značilo o krutosti vraha. Jordi znova pocítil podivné mrazení a věděl, že až vraha nalezne, nebude to nic příjemného.
"Jsme vám velice vděční mistře Linxi, opravdu nevím, co by jsme si bez vás počali." začne se rozplývat starosta se slovy chvály, ale zarazí ho Jordiho zdvižená pravice.
"To je v pořádku, ale teď k těm možným společným věcem obou obětí, potřebuju aby jste mi toho řekl, co nejvíc." zeptá se Jordi a vzpomene se na lekce mistra Tokareho, když mu dával různé hádanky. Mistr Tokare mu vždy dokázal vysvětlit osobu teoretického pachatele, aniž by musel prohledávat venek a to vše díky skvělé dedukci na základě známých faktů, ale také díky jeho dlouholetým zkušenostem.
"Měli toho hodně společného mistře Linxi, všichni tu máme. Víte, že nejsme příliš velká vesnice ... ale nic výrazného ani žádné spory nebo příbuzenské vztahy. Vystupovali společně na každoročních slavnostech během hry, občas společně pracovali na poli." začal odpovídat starosta, když jej Jordi znova zarazil.
"O jakou hru se jedná a proč tam hráli svoje role ?" zeptá se Jordi, jemuž Síla právě při této zmínce pošeptala, že tudy by se měl vydat při svém pátrání.
"Jedná se o rekonstrukci historické bitvy, tedy v divadelním podání. A oba zde hráli na počest svých předků, kteří tehdy bojovali proti mandalorianům." odpoví starosta a napjatě sleduje zamyšlený obličej Jordiho, jenž už zakryl tělo a znova se napřímil.

Jordi se zastaví na mýtině, kde skončila stopa, kterou sledoval a nyní přihlížel černým stopám uprostřed, které jasně naznačovaly, že odsud startoval nějaký druh lodě. Teethree se až nyní dobelhal za Jordim a něco tázvě zatrylkoval, než se k němu Jordi otočil.
"Pachatel je sám a má nějakou starší malou vesmírnou loď ... i když, mi je to povědomé. Bohužel si nemohu vzpomenout." odpoví nahlas Jordi a ještě jednou se důkladně podívá na spálené stopy, které za sebou zanechala ona loď. Teethree opět něco tázavě zašvitořil a sám dojel až těsně k Jordimu, kde použil vlastní senzorovou soupravu a opět ještě něco přidal ke svým předchozím trylkům.
"Seš tím jistý ? Kdyby to orpavdu bylo mandalorianského původu, tak by přece musel mít nějaký důvod ... i když ... ale to ne, to je moc hloupý důvod." zapřemýělí nahlas Jordi, ale celý sled myšlenek neprozradí, což rozčíli Teethreeho. Ten také náležitě agresivně zatrylkuje odpověď a dožaduje se svého vysvětlení. Než se však Jordi rozhodne mu odpovědět, tak se zkusí soustředit na místo, kde se právě nachází a přivolá si Sílu na pomoc. Bohužel nikdy nedosáhnul úrovně psychometrie, jako měl mistr Seieen Sahel, vlastně se jí nikdy ani trochu nepřiblížil.
"Jediný důvod o kterém víme a jediná souvislost mezi oběmi obětmi je ona hra rekonstrující historickou bitvu s mandaloriany. Obě oběti hrály v rolích postav, které kdysi zdatně pomohli k vítězství nad mandaloriany, takže to by mohl být důvod proč na ně onen mandalorian útočil." odpoví Jordi, přesto si nechá ještě jeden detail pro sebe. Teethree to však rozpozná a dožaduje se i tohoto detailu, Jordi se jenom pousměje, aby okamžitě zvážněl.
"Je tu ještě něco, v Síle jsem vycítil stopy temné strany ... divoké a nespoutané, proto byly i dost zřetelné. A co vím, tak mandaloriani běžně nepoužívali Sílu ... " dodá ještě Jordi skutečný zdroj svých obav a vyrazí na cestu zpět do vesnice, aby si začal zařizovat dopravní prostředek.

Teethreeho nechal Jordi hlídat loď zatímco sám se vydal po stopách svého cíle. Stopy byly viditelné jak na zemi, tak i v Síle, takže Jordiho postup byl bez sebemenších pochyb. Nejprve se čtvrt hodiny prodíral džunglí plnou nebezpečných dravců, ale díky Síle se k němu nemohli přiblížit, nebo jej dokonce spatřit. Postupně se však Jordi přestávak soustředit nad stopy svého cíle, ale rovnou mířil ke zdroji temnoty, který cítil, ke zdroji, jenž každým jeho krokem sílil. Právě prošel krátkým tunelem na větší planinu, když spatřil zdroj oné temnoty. Byla jím starodávná hrobka Jordimu neznámého sithského lorda. Byla vytesána ve velké skále, která se před Jordim tyčila a on z ní cítil silnou temnotu. Okolí hrobky neslo stopy nedávné bitvy, stejně jako občasné povalující se kusy brnění. Jordi věděl, že tu žádná těla nenajde, protože okolní džungle se o ně již postarala a byl jenom rád, že jemu se domorodá zvěř nesnažila doposud příliš komplikovat jeho úkol. Věděl také, že v hrobce budou jeho schopnosti slabší díky trvalé přítomnosti temné strany, jež je 'památkou' sithského lorda, jemuž je hrobka zasvěcena a nejspíše i určité posílení následkem nedávné bitvy. Vykročil běžným tempem kupředu a vytlačil z mysli všechny pochybné a nadbytečné myšlenky, aby se mohl obrnit proti temné straně, ale hlavně připravit se nad nadcházející duel. Vstoupil na dlouhé schody vzhůru, což byl obvyklý rys sithské architektury, která zahrnovala obrovské ne-li až monstrózní stavby obvyklé z temných materiálů. I proto Jordimu chvíli trvalo než dosáhl vstupu hrobky, který tvořily neméně obrovské dveře, jež zajisté převyšovaly výšku onoho lorda více jak trojnásobně. Jedno mávnutí ruky a užití Síly je otevřelo, aby mu odhalily temné chodby osvětlené rudými světly. Jordi se zhluboka vydechl a vyrazil až do středu hrobky, kde tušil svůj cíl.

Jakmile vstoupil do hlavní místnosti hrobky, do místa, kde byla temná strana znát nejsilněji, tak jej okamžitě spatřil stát proti sobě. Modré mandalorianské brnění, černý vibromeč u pasu a v ruce těžká blasterová pistol, navenek tedy budil silný a nebezpečný dojem. Když však Jordi poprvé prozkoumal jeho mysl, tak se zděsil, protože to co byla dříve mysl hrdého mandaloriana, byla nyní pouze chaotická změť šílených myšlenek a pocitů z nichž se jeden prodíral nad ostatní. Byl to jednoduchý příkaz, prostá myšlenka, která jasně přehlušila ostatní - zabít. Vteřinu poté ticho místnosti vyplnila střelba z těžkého blasteru a těméř současné zažhnutí světelného meče. Jordi bez potíží odrazil všechny výstřely, ale temná aura mu znemužňovala je poslat přímo na jejich původce. Mandalorian se neobtěžoval další salvou a rozeběhl se přímo proti Jordimu s vibročepelí v ruce. Jordi zachovával klid a nehrnul se do útoku, proto se jeho stříbrná čepel míhala v rytmu Soresu, přes nějž se snažil význačně silovými útoky mandalorian prorazit. Střídavě útočil zprava, zleva, ale všechny útoky držel v rovině od pasu nahoru a nijak se nezdráhal útočit spodem. Jordi pečlivě kryl každý útok a trpělivě vyčkával na chybku nebo unavení soupeře, což se v porovnání s minimální námahou při provádění Soresu dalo očekávat dříve než u Jordiho. Mandalorian však neposkytoval žádnou příležitost k protiútoku a zdálo se, že ho pohání samotná moc temné strany zde sídlící. Jordi si přivolal na pomoc Sílu a tento dojem z něj spadnul, temná strana zde přítomná se mu snažila zastřít mysl, ale to už se nyní nestane. Jordiho ustupování tedy rázem skončilo a začal si všímat jistých chyb v technice svého soupeře. Byl to opravdu kvalitní šermíř, ale temná strana mu zastřela mysl a jeho pohyby nebyly tak perfektní a ladné, naopak se do nich vkrádala více hrubá síla a Jordi během další chvilky bránění rozpoznal opakující se vzorec. A to znamenalo jediné, že mohl Jordi předvídat další soupeřovo údery a provést patřičný protiúder. Tak se i stalo, Jordi si počkal, až mandalorian přejde na útok zprava na hlavu, přikrčil se před promáchnuvší vibročepelí a sekem zespoda táhnu čepel od mandalorianova podbřišku až k ramenu, takže mu mimojiné oddělil ruku. Než se poté vrátil zpět na Onderon, tak mandalorianovu mrtvolu venku spálil na postavené hranici a zatarasil vchod do hrobky několika mohutnými kameny z vyšší části hory. Kraje kamenů poté ještě vzájemně seškvařil, aby se jen tak někdo již nedostal dovnitř.
Největší odměnou pro Jediho je radost a štěstí v myšlenkách a výrazech těch, které zachránil nebo kterým pomohl.

Obrázek
Uživatelský avatar
Jordi Linx
Administrator
Administrator
 
Příspěvky: 6611
Registrován: 14.11.2007 09:50:20
Bydliště: Fyodos

Zpět na StarWars příběhy a povídky

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron