Star Wars - Sága Linxů, příběh dvacátýprvní

Příběhy a povídky uživatelů fóra zaměřené na tématiku Star Wars, předveďte svou fantazii i vy !

Moderátor: Moderátoři

Star Wars - Sága Linxů, příběh dvacátýprvní

Příspěvekod Jordi Linx » 11.8.2009 22:11:21

Epizoda dvacátáprvní - Síla lásky
(součástí série Jedi Romantic Saga)
Jordi pohledem pozorně přelétl všechny přítomné a ani tentokrát neshledal nikoho podezřelým nebo nebezpečným pro bezpečný průběh tohoto večírku. Cítil se poněkud divně ve společenském obleku, který byl natolik rozdílný od běžného Jediského roucha, na nějž nedal dopustit. Nechápal, jak většina zdejších lidí, kteří buď tančili, diskutovali spolu ve skupinkách nebo obklopovali stoly s pohoštěním, mohla v těchto oblecích chodit každý den.
"Tak jediné, co je tu podezřelé je nejspíš to divné modré něco na stole, ale lidi to stejnak nejí, takže to bude v pořádku." pronese Tess, která právě dorazila k Jordimu s talířem, na němž měla naloženo různorodé jídlo. Jordi na to jenom s nepříliš velkým zájmem pohlédnul, aby svým zrakem spočinul na Tess, která ve večerní bílé róbě vypadala opravdu úchvatně. Ta však jenom vzala z talíře nějakej zákusek a doslova ho nacpala Jordimu do pusy, aby se tomu vesele zasmála.
"Nemravo, zase mi pomocí Síly sleduješ, co mám pod šaty." pronese škádlivým tónem Tess, zatímco Jordi spolkne chuťově ucházející jednohubku.
"Milá Tess, moc dobře víš, že takovými schopnostmi nedisponuji ... ale to neznamená, že to nevím." usměje se sebevědomě Jordi a obdrží od Tess nenápadný štípanec do svého pozadí. Tess se ihned potom otočí, aby Jordi neviděl její nepatrné rozpaky, do níž jí uvedl.
"Kdo ví, co vás mužští mistři Jedi učí ... ale stejnak vypadáme trochu divně oproti ostatním." podotkne nakonec Tess a přejde k vážnějšímu tónu, protože hlavním důvodem jejich přítomnosti je ochrana některých významných představitelů zde.
"Na co narážíš, jsme oblečení stejně jako oni, jíme to co oni ... " zaoponuje Jordi, který si žádných podezřívavých pohledů nestačil povšimnout, i když to byl spíš on, kdo tyhle pohledy rozdával.
"To jsem neměla na mysli. Všichni se tu nějakým způsobem k někomu přidružují a my tu jsme pořád sami. Jestli jsou ti možní atentátníci opravdu dobří, tak si nás všimnou ... " rozvede Tess svůj pocit jejich nesouladu s davem a Jordiho tvář opanuje zamyšlený výraz. Nakonec se ale jenom pousměje, když dospěje k řešení. Odloží talíř, který Tess doposud držela v ruce a jemně se před ní ukloní.
"Smím prosit ?" zeptá se elegantně zabarveným tónem hlasu a šibalsky se usměje na Tess, která je tím perfektně zaskočena.
"Jordi, já ... já neumím tancovat." vykoktá ze sebe Tess, ale to už ji Jordi jemně uchopí za ruku a vede ji na parket.
"Nech se vést, není to tak složitý. Ale hlavně je pevný postoj." usměje se Jordi a pořádně si k sobě Tess přitiskne tak, že oba cítí nádechy toho druhého. Jordi poté vyčká na správný rytmus, aby vykročil prvním krokem a díky těsnému postoji tak směroval Tess do správného rytmu.

Tess trvalo jenom několik tanců, než se dostala do rytmu a naučila se většinu kroků, které ji Jordi mezitím předvedl. Nebylo se tedy čemu divit, když svými kreacemi, která stále bez pochybení vedl Jordi, dominovali tanečnímu parketu a vysloužili si i obdiv několika přihlížejících.
"Jordi ? Nepřeháníme to trochu ?" špitne Tess těsně předtím, než ji Jordi protočí, až jí cíp jejích dlouhých šatů lehce zavlaje.
"Proč ? Nejdřív si stěžuješ, že nikam nepatříme, teď zase, že moc vynikáme. Měla by ses už rozhodnout, co přesně chceš Tess, protože si nejsem jistý, jak dlouho budu schopen plnit tvá rozličná přání." rýpne si Jordi, ale přesto nijak nepolevuje ze svého tanečního umu, kterým už udivuje nejen Tess. Na oplátku se mu však dostane velice nepříjemného šlápnutí na nohu, které mu Tess s úsměvem věnuje.
"Já ? Nevedeš mě snad v tanci ty ? Můžu snad za to, že ti tvoje ego Jedie nedovolí být pouze někým uprostřed davu ? Že musíš být nejlepším mezi šermíři ?" rýpne si na druhou stranu Tess a škodolibě se zasměje, ale Jordi ji to vrátí po svém. Využije přicházející prudší změny v rytmu a trochu prudčeji ji protočí, aby ji s větší silou přivinul zpět k sobě.
"Neříkej, že se ti to nelíbí ? A moc dobře víš, že mi nejde o pozornost ostatních nebo o to být nejlepší. Jenom mě prostě těší dělat lidem radost, starat se, aby byli šťastní a tobě to teď vidím na očích Tess. A netěší mě tolik to, že tančíme líp než ostatní, ale že tančíme spolu, doplňujeme jeden druhého ..." odvětí naprosto vážným tónem Jordi, když se přeruší a jeho tvář okamžitě dostane přísného výrazu. O několik vteřin později to pocítí i Tess, když i ona v Síle rozpozná blíží se nebezpečí.
"Všichni k zemi !" vykřikne Jordi, uvolní svoje sevření Tess, aby mohl ustoupit na dva kroky a vzhlédnul k širokým oknům, kterýma za několik vteřin dovnitř vpadne asi desítka zamaskovaných mužů. Jordi Sílou zatlačí proti rozlétnuvším se střepinám, které tak odrazí zpět k oknům a ochrání tak místní obyvatele.
"Běžte všichni ke dveřím !" doplní Jordiho Tess, která sjede rukou k nohám, aby si povyhrnula své dlouhé šaty a odepnula si světelný meč, který se asi nacházel v místech, kde mají nevěsty obvykle podvazek.

Jordi pro svůj světelný meč sáhnul do náprsní kapsy svého saka a tak nyní stál bok po boku s Tess, on s jasně stříbrnou čepelí, ona s jasně fialovou. Všichni přítomní se mezitím vytráceli za ně, zatímco utočníci vytáhli většinou vibromeče a dva z nich i červené světelné meče. Postupně Jordiho s Tess obkličovali, čemuž jim napomáhala jejich šestinásobná početní převaha.
"Milé, že jste se zastavili ... máte pozvánky ?" podotkne Jordi a přesune se do pozice, kdy stojí k Tess zády, takže se navzájem kryjí.
"Zeptej se, až budeš v pekle ... Jedi." sykne jeden z dvojice mužů se světelnými meči, který druhově patří mezi durosany. Máchne světelným mečem kupředu a desítka mužu s vibromeči vyrazí proti Jordimu s Tess.
"Vzpomeň si na kroky a řiď se jimi ... " špitne ještě Jordi, než se plně ponoří do Síly stejně jako Tess a začnou společně čelit nepřátelům, zatímco oba muži s červenými světelnými meči je sledují. Každý následující krok a úder, který Jordi nebo Tess provedli probíhal ve stejném rytmu, jako předtím, když spolu tančili. Až nyní si Tess plně uvědomila, proč byl Jordi tak výtečný tanečník a proč i ona velice rychle ovládla ony kroky. Jordi si totiž vypomohl krokovou variací velice podobnou Makashi, jež nyní společně užívali a bez potíží odráželi jeden útok za druhým. Úkrok vpravo, dozadu, dopředu, doleva, protočit se, krok dopředu - přesně v tomhle rytmu právě Tess i Jordi provedli několik úderů a nikdo z deseti soupeřů je nebyl schopen zasáhnout, ba naopak dva padli k zemi neschopní dalšího boje. Nyní Tess dva kroky ustoupila, aby Jordi dva kroky předkročil a zasáhnul dalšího z protivníků, než musel bránit útok jiného. Delší protažený krok doleva, aby se zhoupnutím vrátil na původní pozici a k zemi se poroučela další dvojice soupeřů. Následovalo Jordiho předklonění a Tessin záklon v úhybných manévrech, než zaveleli k protiútoku protočením se okolo vlastní osy, jehož následkem se počet útočníků zredukoval na pohou trojici. Ti zasažení ztrátou tolika spolubojovníků začali být neobezřetní, což se jim při další krokové variaci stalo osudným. Na závěr se ještě Jordi s Tess otočili k sobě navzájem a trochu se uklonili.
"Vy nehodláte tančit ?" pousměje se Jordi směrem k znechucené dvojici se světelnými meči v barvách sithů. Ti seskočí z obrubníku okna, kde doposud byli a výhružně napřáhnou meče proti Jordimu s Tess, která už zaujala svůj postoj Makashi, ale Jordi před ní předkročil.
"Konec šaškáren ... nejdřív vy, pak generál." sykne durosan a společně s kolegou vyrazí do útoku, stejně však také Jordi. Sílou rychle šťouchne do durosanova lidského kolegy, aby sám skřížil meč s durosanem. Zkřížení však mělo krátkého trvání, když se Jordi vymrštil do vzduchu a s přetočením přistál za svým soupeřem, který musel čelit dalšímu útoku Jordiho po jeho odrážení. Rozhozeného kolegu už zaujmula Tess, která si jej svým Makashi nepouštěla vůbec k tělu a souboj se zdál vyrovnaný. To se ale nedalo říct o prvním duelu. Jordi okolo svého soka poskakoval z místa na místo, co odražení, to prudký úder světelným mečem z jiné strany a durosan se horko těžko bránil. Přesto zachytil jakýsi rytmus, ale zrovna, když se pokusil na něj zaregovat nepřišel jeden švih Jordiho světelného meče, nýbrž dva. Druhý úder rozhodil durosovu obranu a v dalším okamžiku už byl Jordim odhozen na nejbližší stěnu. Tohoto vývoje si všiml jeho kolega, aby za svou nepozornost zaplatil zásahem do levé nohy, čímž mu Tess oslabila podporu v nohou. Duros už vstával na nohy, když zahlédl Jordiho veselý úsměv, aby se příliš pozdě podíval nad sebe, jak mu na hlavu přistává velká váza. V ten moment se do výhody dostávala i Tess a když jí Jordi nenápadně pomohl přisunutím židle za jejího protivníka, který se o ní překotil, tak zasáhla rameno svého soupeře, který následkem toho upustil svůj světelný meč. Oba temní rytíři byli poraženi a Jordi s Tess si vyměnili úsměvné pohledy.

Tess dorazila v hedvábné noční košilce na balkon jejich pokoje, kde v příjemně teplé noci vanul chladivý větřík. Rozhlédla se do města pod ní a potěšil ji pocit, že i ona dnes přispěla k tomu, aby zde zůstal klid a pořádek. Oba zajatci se nakonec ukázali býti čerstvými absolventy korribanské akademie, kteří se snažili získat si slávu zabitím jednoho z prominentních generálů republiky při oslavě narozenin jeho dcery. A ona společně s Jordim je zastavili a předali radě Jedi, aby jim určila jejich další osudy, zatímco jim dvěma se dostalo odměny v tomto nádherném apartmá v jednom z nejluxusnějších hotelů tady. Trochu s sebou zatřásla, když zavál o něco chladnější vítr, ale to jí rychle přešlo i díky objetí paží s pevnými svaly, které patřili Jordimu.
"Mám ráda ten klid jasné noci, stejně jako výhled na hvězdné nebe." pronese Tess a Jordi ji mezitím položí svoji hlavu na rameno hned poté, co jí věnuje polibek na krk.
"Noc má svoje kouzlo, ale já měl vždycky radši západy slunce, sluncí, záleží místo od místa. A úplně nejradší, když je to v nějakém prostředí s vodou. Tuším, že se to nějak vztahuje k místu mého původu." zareaguje Jordi a nasaje líbezné aroma Tessinýchčerstvě umytých vlasů.
"Proto vždy medituješ u té fontánky v zahradách ? Nebo to místo s vodopádem nedaleko enklávy ? Ale máš pravdu, každé místo nebo čas mohou mít své kouzlo." dodá, aby se otočila a stála tak k Jordimu čelem. Ten se jí zahleděl do jejích stříbrných očí, stejně jak ona do jeho hnědých s kouzelným odleskem, jenž neměli žádné jiné oči na světě.
"Ale nehledě na místo nebo čas, kouzelné jsou situace s někým o nějž pečujeme v našich myšlenkách, v našich srdcích." pronese ještě než Jordi, než se dlouze políbí za svitu úplňku dvou měsíců na zdejší obloze.
Největší odměnou pro Jediho je radost a štěstí v myšlenkách a výrazech těch, které zachránil nebo kterým pomohl.

Obrázek
Uživatelský avatar
Jordi Linx
Administrator
Administrator
 
Příspěvky: 6611
Registrován: 14.11.2007 09:50:20
Bydliště: Fyodos

Zpět na StarWars příběhy a povídky

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron