Colres Mernard (Phate)

Zde vytvořte svou přihlášku pro vstup do daného období.

Moderátor: Moderátoři

Colres Mernard (Phate)

Příspěvekod Merthor » 23.12.2015 20:17:53

Jméno: Pravé – Colres Mernard / Z kulturních důvodů si někdy i oficiálně říká jakousi přezdívkou Kanrett
Krycí – Scarecrow, Cloak, nebo Loophole, v závislosti na situaci většinou je střídá

Povolání: Důstojník tajných republikových bezpečnostních složek / Agent pracující pro tajnou službu Sithského Impéria

Rasa: Firrerreo

Rok narození: někdy před 3708

Planeta narození: Corellia

Životopis postavy:
Colres se narodil do docela obyčejné rodiny svého druhu, svým fungováním nevybočující od fungování většiny rodin v Galaxii.
Rodina se již před nějakou dobou vyčlenila z komunity svého klanu, odešla z planety Firrerre na jednu menší planetu. Následně se přestěhovala na Corellii a pomalu se přizpůsobovala životu významnějších republikových planet.
Coelres měl štěstí, narodil se do doby pro Republiku ne tak horké. Zároveň neměl to štěstí, že horké časy měly brzy přijít.
Jeho rané dětství nemá příliš cenu popisovat, neboť se během něj nestalo vůbec nic mimořádného. Colres jen rychle rostl.
Podal si přihlášku na Corellian security academy, byl přijat, vystudoval s dobrými výsledky a přeřazen k běžné strážní službě.
I tam, při nabírání svých prvních zkušeností si počínal dobře. Ukazoval se jen v dobrém světě, otevřel si cestu ke kariéře.
Po určité době byl za svoje úsilí a zásluhy povýšen a přeložen od strážní služby rovnou ke speciálním jednotkám CorSecu.
Naneštěstí s nepořádkem se nejčastěji setká ten, kdo je pověřen úklidem, tj. ten kdo musí neustále řešit nějaké problémy.
Politik, nebo člen bezpečnostních složek. Colres velice rychle ztratil iluze o těch, kdo mají dohlížet na bezpečnost a pořádek.
Způsob řešení některých problémů, politického boje, korupce, pár justičních omylů, neshody s nadřízenými, každý střípek sehrál svoji vlastní roli v mladíkově náhledu. Teď už o něm nešlo říct jen to, že je to schopný a horlivý talent. Uvnitř byl jiný.
Zatím co viditelné úsilí v práci pořád ještě přetrvávalo, motivace začala pomalu ale jistě klesat, nemluvě o nějaké satisfakci.
Možná by Colres dokonce na své rozpoložení, při jednom, nebo dvou úkolech doplatil, kdyby mu nepřispěchala na pomoc jedna
údajná kolegyně, představivší se mu, jako Anadris Taglen. Jemu začala říkat Colly.

S přibývajícím časem se toho moc nevylepšilo, právě naopak, Colres se totiž do Anadris docela bláznivě zamiloval.
Nejspíš to bylo momentální vzplanutí, každopádně v tu chvíli by byl ochotný udělat celou spoustu věcí, aby se jí zavděčil.
Nutno přiznat, že Anadris by si to zasloužila. Ne jen za určitou formu pomoci. Nescházela jí ani pohlednost, ani inteligence.
Anadris si toho byla moc dobře vědoma a skutečně začala požadovat určité drobné služby, které se později měly stupňovat.
Sama měla rovněž jeden důvod, zjistila to, co Colres sám dosud nevěděl, totiž že je minimálně částečně citlivý na Sílu.
Z toho ostatního, ať si každý domyslí, kolik chce. Zkrátka a dobře, Anadris byla profesionál a moc dobře věděla co a jak.
Pracovní morálka poklesla ještě víc a Colres se v práci nesoustředil a začal se dopouštět menších chyb. Měl obrovské štěstí.
Jeho nadřízení si změnu vyložili jako obrovský pracovní zápal, doprovázený velmi rychlým vyčerpáním s možností syndromu vyhořením. Aby jeho slibný talent zachránili, navrhli Colresovi, aby si dopřál delší odpočinek a pokusil se trochu vzpamatovat.
Návrh byl přijat, i když to Celres udělal nejvíc proto, aby mohl lépe usilovat o Anadris. Ta mu v tom dávala jistou naději.
Col res si nejdřív vzal dovolenou. Už během ní ho navštívil neznámý muž a než se stačil vzpamatovat, předložil mu nabídku.
Nabídku na spolupráci se Sithským Impériem a to za slušný honorář. I tato nabídka byla po delším věrohodném váhání přijata. Důvody byly hned tři. První byl pocit rozčarování z CorSecu, druhým byla reakce typu, když si to můžou dovolit ostatní, nevidět tolik špíny a ještě jí přidávat a třetím nikoliv nejméně podstatným byla samozřejmě Anadris.

Nakonec se Colres se svými nadřízenými domluvil na dočasném odchodu se ctí. Potřeboval získat co možná nejvíc času.
Vytvořil si dokonale neprůstřelné alibi, opírající se o zálibu v samotářských koníčcích a pravidelný kontakt se světem.
Ve skutečnosti na delší dobu zmizel, byl dopraven na nenápadné místo a podroben důkladnému špionážnímu výcviku.
Na to, aby z něj udělali mocnými schopnostmi vládnoucího Sithha nebyl čas. Absolvoval spíš bojové docvičení v duchu sithských vojáku, plus instruktáž k pokročilým metodám Sithského Impéria. Dozvěděl se opravdu spoustu věcí, přičemž na většinu toho skutečně dohlíželi Sithové. Tak se z tajného policajta stal elitní zpravodajský důstojník cizí mocnosti, zařazený jako středně důležitý informer, se všemi právy, povinnostmi, výhodami a postavením vůči Sith Empire inteligence.
Po absolvování výcviku se Colres vrátil do jádra Republiky, nevrátil se ovšem jako by se dalo čekat zpátky do CorSecu.
Ucházel se o práci na Coruscantu, kde se nacházela ne jen Coruscant security, ale i centrála republikových bezpečnostních složek a některé senátní bezpečnostní instituce. Před připravovanou válkou bylo potřeba vyvinout na Coruscant, větší tlak.
Colres mohl doložit svou minulost, hodnocení a vůbec relevantní informace. Na Coruscantu byl nejen přijat, leč mu od začátku byla přidělována jistá odpovědnost. Do začátku války jí Colres zneužíval jen málo. Musel si nejdřív vybudovat pozici.
Nespěchal, byl stále mladý, takže měl dost času. Nějaký ten rok měl kvůli nárůstu přínosů jen omezenou cenu.
Postupem se z něj stal poručík a tajných nadporučík bezpečnostních sil. Jako takový už si mohl vytvořit částečné vazby na bezpečnostní centrálu a na senátní výbor pro bezpečnost, včetně přístupu k závažnému zpravodajskému materiálu.
Zvýšil svou životní úroveň, mohl si teď dovolit opravdu pěkný byt, osobní vznášedlo, provozování nákladnějších koníčků.
Přitom na tom neviděl nikdo nic špatného. Colres si dával pozor a tak zatím z něčeho špatného nebyl vůbec podezříván.

Až po určité době se dozvěděl pravdu o Anadris. O tom, kým skutečně byla a jaké měla záměry.
Sama byla už delší dobu agentkou Sithského impéria a ke všemu se původně narodila v Sithském prostoru. Ani náhodou se nehodlala nechat ulovit. Jen Colrese využívala, jen se měla ubezpečit, že se Colres nechá přimět ke spolupráci.
Ne, že by Colres dál nechtěl pracovat pro Sithské Impérium. Šiponáž považoval za jakýsi druh adrenalinového sportu.
Bylo to dobrodružství, byl to lék na jeho původní zklamání spojený s posláním a už se nedalo udělat krok zpět a všechno vrátit.
Způsob, jakým se ke své nové práci dostal, včetně toho co mu předcházelo, však v ústech zhořknul až moc rychle. Byla to pro něj citelná rána. Vytušil možnost, jakou Anadris měla. Nebyla jednostranně zaměřená, mohla využít úplně jiné metody.
Mohla ho chtít využít znovu. Mohla po něm chtít věci, nesouvisející se službou Sithskému Impériu, nýbrž pouze naplnění svých osobních zájmů. A to ještě tak docela nevěděl o tom, že Anadris byla jedna z těch, kdo byli pověření zpovzdálí dohlížet nad ním, nad jeho činností a případně i nad jeho schopnostmi.

Hlavní zbraň: Blasterová pistole běžně používaná u republikových bezpečnostních složek, jako méně skrytá zbraň. Nosí ji u pasu, pouze z části skrytou pod formálním civilním oděvem. Kromě ní vlastní menší a nenápadnější pistole. Jednu speciálně upravenou projektilovou pistoli se zásobníkem na cca 6 ran a tlumičem. Má velice dobrý dostřel i přesnost, s tím, že zásobník se dá poměrně rychle vyměnit. Pro tuto projektilovou pistoli má zvláštní oblibu. Vždy ji nosí nenápadně ukrytou, jako trumf. Je malá, tudíž se dá zasunou skoro kamkoliv, aniž by se výrazněji projevila na vzhledu odění.

Záložní zbraň: Delší dýka (kovová obdoba shota), s matnou čepelí a z materiálu, jenž by odolal i světelnému meči. Další specialita, kterou má Colres rád díky tomu, že se nejedná o zcela standardně fasovanou zbraň. Ve svém postavení pro něj není problém získat jinou zbraň. Většina lidí se nebude zajímat o zvláštní účely jejího vydání.
Poznámka ke světelnému meči: Z časových důvodů zatím nemá ani světelný meč, s nímž by se musel teprve učit zacházet. Přesto absolvoval pokročilý výcvik v boji nablízko. Umí zacházet s celou řadou čepelí a díky tomu by se nemusel tolik bát světelnému meči postavit. Zná výhody a nevýhody boje se světelným mečem.

Styl boje: Není ten typ, co okamžitě horlivě sahá po zbrani. Z počátku to byla více méně věc policejní etiky, následně vědomí, že samotný boj může být považován za důkaz odhalení. Pokud je to možné, jako první šermuje rukama a argumenty, popřípadě využije zbraň jako dostatečnou výstrahu, aniž spěchá s jejím použitím. Předpokládá, že si to může dovolit, zatím se cítí relativně bezpečně, Pro většinu běžných věcí má přiměřené vysvětlení atd.
Pokud musí zbraň použít, vychází většinou z praxe bezpečnostních složek, jako je preference na obranu a střelba s částečným krytím a občasným protiútokem. Za tím se ovšem skrývá daleko víc, než by měl umět běžný člen bezpečnostních složek. Měl by si být schopný poradit v daleko víc situacích, už kvůli schopnosti přizpůsobení podmínkám a ovládání víc druhů zbraní.

Schopnosti v Síle: Zatím u něj jde pozorovat pouze některé základní schopnosti, pokročilé schopnosti se dosud neměli příležitost rozvinout. Pokud by byl schopný základů telekineze, běžně je nepoužívá. Podobné věci by se pokusil použít pouze ve zvláštní situaci. Cílevědomě využívá Sílu zejména ke třem účelům. Pouhému vnímání Síly, vcítění a vyvozování závěrů, sebekontrole a zamaskování. Všechny tři tyto funkce jde považovat za funkceschopné a do jisté míry silné.
Za těchto okolností se není ani zcela jako jedí, podněty v Síle se nesnaží potlačovat, ani zcela jako Sith, nenechá se podněty Sílu zcela pohltit a dokáže jednat bez jejího vlivu. Je z části nezávislý, s tím, že jeho další výcvik by zřejmě probíhal blíže Sithskému stylu.

Schopnosti: Jeho schopnosti se dají rozdělit do několika skupin, podle toho, kde je získal.
- Schopnosti které by měl mít jako běžný člen bezpečnostních složek. Pohybové nadání, základy střelby, řízení speederu, základy sebeobrany, znalost běžných formálních postupů a znalost protokolu speciálně v CorSecu i v Coruscant security.
- Doplňující schoponosti, které by měl mít jako člen speciálních bezpečnostních jednotek. Zaměření na bojová umění, zacházení s některými zvláštními zbraněmi, jakožto i odstřelovačskou puškou, znalost pyrotechniky, elektroniky, základy pilotování, znalost speciálních např. proti-pašeráckých, proti-drogových speciálních opatření a postupů. Znalost některých věcí, jako např. republikové zabezpečení a nejspíš i nejnižší stupeň republikového kódování.
Schopnosti, které by měl mít jako plnohodnotně cvičený špion. Pokročilý bojový výcvik, ještě zvyšující jeho možnosti, znalost postupů Sithského impéria. Tj. speciální supertajné informace dotýkající se Sithské rozvědky, komunikační kanály a šifrování, způsob pozorování, infiltrace. S čímž souvisí to, že má přesné pokyny, co má dělat, kdyby hrozilo jeho odhalení.
Celkově je jeho schopnosti možné označit za rozvinuté, vícestranné a komplexní.

Vzhled: Docela běžně vypadající mírně vyšší Firrerreo. Vlasy střední délky v přírodních odstínech, přecházející od hnědočerné, až k docela světlým vlasům, lehce nažloutlá barva pokožky a hnědé oči. Postava je průměrná, spíš k tendenci ke štíhlosti a dobré kondici. Jeho chování se odlišuje podle situace. Je zcela zásadní rozdíl, mezi předstíraným běžně flegmatickou reakcí během běžné porady, či běžného splnitelného úkolu a na druhém protipólu při rozhovoru s Anadris, kdy zdaleka tak klidný není. Nosí běžné civilní oblečení slušné kvality, často takové, jaké se hodí pro formální příležitosti. Nezapomíná na trochu ležérnosti, sportovní elegance a na pohodlí. V případě potřeby může své oblečení jakkoliv změnit.
Povaha: S povahou je to stejné, jako s vnějšími projevy chováním. Hodně záleží na situaci. Před ostatními je většinou úplně klidný, málo kdy je zcela otevřený. Vždy jedná cílevědomě s rozmyslem. Při své dvojí práci musí mít ocelové nervy, to si v určitých zapeklitých situací umí vynahrazovat trochou suchého sarkazmu.
Válku vedou národy, ale jsou to lidské bytosti, které musí platit.
A těm z nás kdo přežili, zůstala v pamětech hanba, bída a krveprolití.
- epilog Trojské Heleny -

Uživatelský avatar
Merthor
Rytíř Jedi
Rytíř Jedi
 
Příspěvky: 678
Registrován: 28.3.2013 18:07:44
Bydliště: Jedno malé moravské město

Re: Colres Mernard (Phate)

Příspěvekod Phate » 28.12.2015 13:21:46

Výcvik založen zde:

Kód: Vybrat vše
http://www.forceacademy.net/hra/viewtopic.php?f=23&t=4562


LOCK
In Peace, Vigilance
In War, Victory
In Death, Sacrifice

Uživatelský avatar
Phate
Moderátor Roku
Moderátor Roku
 
Příspěvky: 983
Registrován: 28.12.2012 20:08:27
Bydliště: Coruscant


Zpět na Mandalorianské a Sithské války

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků

cron