Kehlian Agmeter - Čistí jako lilie

Zde jsou umístěny všechny dokončené výcviky.

Moderátor: Moderátoři

Příspěvekod Shisco » 05.7.2013 13:53:12

Coruscant, základna Bratrstva čistoty

Když Ohdee dojel do poloviny údržbářského ochozu, jenž se nacházel odhadem deset metrů nad vašimi hlavami, nebo možná ještě víc, zatočil doleva a vjel na další konstrukci s ochozem spojenou. Povšimnul sis, že na konci konstrukce je upevněn velký válcový útvar, s průměrem větším nežli kolik činí jeho výška, zakončený něčím, co vypadalo jako irisová clona z pohyblivých kovových listů. K útvaru vedla vedla dlouhá prověšená hadice asi metrového průměru, vedoucí někam nahoru a mizící v temnotě. Strop sálu byl tak vysoko, že jsi ho ani neviděl.
Zatímco zajatci ani nedutali a ozývalo se od nich jen sporadické zašeptání, a jeden asi třicetiletý pár stojící blízko u tebe se pevně objal, přesvědčen o tom, že je to naposledy, několik postav na čestných místech - ano, na těch místech mezi mistrem Mikarem a mistrem Dosskem - povstalo, načež jejich místa vyjela do výšky jako nějaký stupínek.
Zbytek členů Bratrstva, kterými byl amfiteátr zcela naplněný, zvedl ruce a spustil ryk a jásot. V první řadě jsi uslyšel zařvat onoho Wookieeho, který vás odváděl z kobky.
Máme větší problém, než jsme si mysleli, promluvil k tobě telepaticky. Tohle nebude místní organizace. Vypadá to, jako by se sem sjeli z celého sektoru.
Nepokoušel se k tobě probrat davem, jak by to asi napadlo ne-Jedie, ale zůstal na svém místě jednak proto, abyste měli větší rozptyl, a jednak proto, abyste vzhledem k apatii ostatních nebudili nežádoucí pozornost, dokud nenadejde správný čas.
"Bratři a sssesssstry!" křiknula jedna z vůdčích postav Bratrstva z vyvýšeného stupínku, na který bylo dobře vidět jak ze všech částí amfiteátru, tak z "hrnce", a jeho mnohokrát zesílený hlas zaburácel z reproduktorů.
"Nadešššla chvíle, abychom ucccctili Ssscorekeeper!"
Přestože postava měla maskovaná stejně jako všichni ostatní, z tohoto proslovu šlo poznat, že patří k rase Trandoshanů. Kromě toho, že mluvil s výraznými sykavkami stejně jako Isadorův mistr, příslušník jiné rasy by nikdy nepoužil slovo Scorekeeper, což bylo podle toho, co ti kdysi říkal Khai'leb, označení pro trandoshanskou bohyni lovců a válečníků.
"Nadešššla chvíle, abychom rozzzšššířili čissstotu po sssamotném Corussscantu! Lidé, to odporné plémě, ccco zzzapleveluje Královnu jádra, jsssou jako šššpína. A my, drazzzí bratři a ssssessstry, jsssme čissstící prossstředek!"
Ryk rozléhající se ze všech koutů sálu nabral na intnezitě dokonce ještě víc. A onen válec, do něhož ústila tlustá dlouhá hadice, se začal pomalu natáčet z horizontální polohy do vertikální.
Ne, vy jste nestáli jakoby v hrnci, vy jste stáli v hrnci.
"Dnesss ne," řekl mistr Dossk stojící těsně vedle druhého Trandoshana pronášejícího proslov, takže mikrofon zachytil a zesílil i jeho hlas. Pak mistr Mikar seskočil dolů ze stupínku - jenž byl výškově na úrovni ochozu, ale byl od něho daleko -, za letu aktivoval zelenou čepel svého světelného meče a jakmile doskočil zabodnul ho do nejspodnější části stupínku, až to zasršelo.
"Ne!" křiknul Trandoshan. "Zzzabijte ho!
Na to už ale zareagoval i Isadorův mistr a přiložil trandoshanskému vůdci svůj modrý meč ke krku. Trandoshanův mikrofon přenášel jeho pronikavé bručení do reproduktorů, které ho několikanásobně zesilovaly.
"Žádné blbossssti," prohlásil. Ostatní dva vůdčí členové nejistě pohlédli přes okraj stupínku, jako by váhali, jestli má cenu zkoušet skákat z takové výšky, když tvůj mistr vyřadil vysunovací mechanismus a stupínek tedy nemohl sjet dolů. Nakonec zůstali poslušně na místě, než by riskovali potupnou smrt pádem z výšky.
Ohdee zaparkoval na konstrukci nad vašimi hlavami, čekajíc na signál. Tvůj mistr mezitím zabil světelným mečem několik zakuklenců, kteří na něho začali střílet z blasterů.

Znáš sirou košileli?
Třepetatá, třepetatá
Jsi proklat, majiteli!
Třepetatá, třepetatá
Teď třeská pleská v ní vánek
Kvílivá jak uplakánek
Vichryvanou, vichryvanou...

-Christian Morgenstern, Košilela


Uživatelský avatar
Shisco
Rytíř Jedi
Rytíř Jedi
 
Příspěvky: 1279
Registrován: 05.4.2010 19:33:27
Bydliště: Bastion

Re: Kehlian Agmeter - Čistí jako lilie

Příspěvekod Merthor » 05.7.2013 20:28:10

Coruscant, základna Bratrsva čistoty

Ještě před začátkem rituálu jsem se pokusil pootočit a ohlédnout se na ochoz, kde pojížděl ohdee, příliš se mi to ale z mé pozice nedařilo, aniž bych si vykroutil krk a tak jsem se o to znovu nepokoušel a spokojil jsem se s tím, že vím, kde ohdee je. V tuto chvíli si ho mohl všimnout jedině ten, kdo pátrání po něm věnoval opravdovou pozornost a soustředil se výhradně na horní část místnosti.. To že si nikdo ničeho nyní nevšiml nebylo nic zvláštního oproti tomu, jakou volnost mu před tím dopřávali naši strážci na chodbách. Když jsem ohdeeho uslyšel blíže nad svou hlavou, pohlédl jsem nad sebe a lehce stisknul rty. Všechno bylo vymyšlené, opravdu dobře promyšlené ,....., jenže co když má Isador snažící se snad o poslední kontakt před zahájením obřadu, do něhož by napočítal pouhých vteřin, tím jsem si byl skoro jistý, pravdu? Na podobné úvahy však už nebyl čas. Naposledy jsem zabloudil očima k místu kde Isador stál a to byla poslední věc kterou jsem stihl udělat před tím, než se začalo něco dít.
Pohyb, který mě donutil abych oči stočil znovu tam, kde seděli mistři a nejvyšší členové Bratrstva byl způsobem vysouváním jejich sedadel, takže ve chvíli následného ryku a začátku promluvy neznámého Trandoshanského zakuklence, jsem byl opět obrácen do čela sálu a sledoval, co se tam děje. Ovšem ani při tom jsem nezůstal nehybně stát, neboť všechno se seběhlo velice rychle. Téměř v té samé chvíli, kdy mistr Turja ukončil řečnícího pohlavára strohou poznámkou, jsem se definitivně rozhodl. Už nebylo na co čekat zvlášť poté, co se v rukou obou mistrů objevili světelné meče.
"Teď ohdee!", vykřikl jsem nahlas a snažil se překřičet vřavu vzniklou dramaticky se odvíjejícím se děním v čele sálu. Zároveň s těmi slovy jsem se otočil a přesto, že jsem neměl prostor na velkou akrobacii ani na velký odraz, pokusil jsem se pomocí síly odrazit z místa tak, abych svůj světelný meč, který vystřelil šikmo dolů z útrob ohdeeho a napůl padal, napůl letěl směrem ke mě chytil nad hlavami ostatních. Z pozice zhruba na půli cesty mezi středem a okrajem jeviště, kde jsem stál jsem to mohl docela dobře udělat, přesto, že na nějaký chabý skok i na dopad jsem měl jen z těží místo. Dopadl jsem skoro na stejné místo, na které jsem stál s tím rozdílem, že jsem nyní držel vlastní modrý světelný meč, který jsem po dopadu opatrně aktivoval, tak abych kolem sebe nezpůsobil nějaké škody na zdraví. Držel jsem jej úsporně blíž k tělu, podobně, jak to dělají uživatelé formy Soresu. Chtěl jsem se tak spíš odhalit, než že bych, se spoléhal na boj v těchhle podmínkách uprostřed ostatních.
Přeměřil jsem očima ryčící zakuklence, bych odhadnul míru akutního nebezpečí a následně vzdálenost k nejbližším dveřím ke kterým jsem hodlal okamžitě, leč se vši opatrností zamířit, jen co Isador bude též třímat svůj meč, což se oboje stalo v zápětí.
Válku vedou národy, ale jsou to lidské bytosti, které musí platit.
A těm z nás kdo přežili, zůstala v pamětech hanba, bída a krveprolití.
- epilog Trojské Heleny -

Uživatelský avatar
Merthor
Rytíř Jedi
Rytíř Jedi
 
Příspěvky: 678
Registrován: 28.3.2013 18:07:44
Bydliště: Jedno malé moravské město

Příspěvekod Shisco » 08.7.2013 19:00:08

Coruscant, základna Bratrsva čistoty

Čas konečně nadešel. Skrze přátelské pouto, které jste spolu sdíleli, ačkoliv zcela jistě nebylo zdaleka tak silné jako to, co se vytvořilo mezi ním a Tiinan, jsi cítil onen specifický mix nadšení a obav, pocit, který tě zaplaví okamžiky před bitvou, kdy už se jen počítají minuty či snad dokonce sekundy a adrenalin vybičuje tvé tělo k maximální bojové efektivnosti.
Dal jsi povel. Ohdee zatrylkoval na srozuměnou a v okamžení odsunul jeden z barevných plátů ve své kopuli. Zahlédnul jsi, jak se zablýsknul lesklý emitor jílce tvého světelného meče, načež Ohdee uvolnil pružinový mechanismus a širokým obloukem ti tvoji jediskou zbraň hodil.
Bez obtíží jsi meč chytil a neomylně stisknul aktivační tlačítko. Ozvalo se nezaměnitelné klap-bzzzzz a modrý energetický paprsek dlouhý jako tvoje nohy proříznul okolní vzduch a uvrhnul okolní zajatce v kotli, natlačené na sebe jako stádo nerfů pod útokem predátorů, do jeho tlumeného svitu.
"Záchrana," zašeptal onen lidský muž z páru, kterého sis předtím povšimnul, své milé, ochranitelsky ji tisknuvše.
Trvalo jen pár úderů adrenalinem vybuzeného srdce, než i Isador chytil Ohdeem vržený meč a se zabzučením aktivoval jeho žlutou čepel.
Mistr Dossk se zdál být v patové situaci. Vzhledem k tomu, že byl sám Trandoshan, věděl, že trandoshanský pohlavár nenařídí Bratrstvu se vzdát, protože nechat se zajmout živý je pro trandoshanského lovce či bojovníka ta nejhorší možná potupa.
"Jediové!" zakřičel do mikrofonu ve své kornoutovité helmici. "Zzzzabijte ty Jedie!"
Isadorův mistr by mohl vůdci jediným úsporným pohybem modré čepele oddělit hlavu od těla a částí osobnosti by to jistě i rád udělal. Věděl však, že nemůže, a zrovna tak to věděl i dotyčný desperát.
Ovšem ozbrojenci Bratrstva nabrali na značné nejistotě, když se v obětním hrnci rozzářily další dva světelné meče. Zahlédnul jsi mistra, jak jednoho z nich zabil tím, že odrazil vystřelený blasterový projektil zpátky na něj. Odměření bylo přesné. Zakuklenci proletěl jeho vlastní výstřel přímo skrz díru v kornoutu na oči. Následně vrhnul svůj meč proti dalšímu ze zakuklenců, který vyletěl na jetpacku do výšky. Turjův meč prosvištěl jako rozmáznutá zelená šmouha a létající zakuklenec spadnul na zem rozdělen na dva nestejné díly, zatímco jeho jetpack odsvištěl neznámo kam někam daleko vzhůru.
Zakuklenci ve tvém okolí byli zmatení a nevěděli, co mají dělat.
Já proříznu dveře a odvedu je do chodeb, od tebe potřebuju, abys kryl náš ústup, nastínil ti v myšlenkách Isador svůj plán, neboť by byl velmi nerad, kdyby ho nějaký zakuklenec, zatímco bude žlutým paprskem svého meče tavit dveře, střelil do zad.
"Prohráli jssste," řekl Trandoshan a stisknul tlačítko na maličkém dálkovém ovládání, které se mu nějakým způsobem octlo v ruce. Zařízení, kolem něhož vedl údržbářský ochoz, se najednou probudilo k životu a velké kolo s clonou, k němuž vedly ony tlusté hadice, se začalo rychle spouštět ze svislé polohy do vodorovné.
Irisová clona se pak začala rozevírat a zatímco Isador přesvědčoval světelným mečem dveře, aby se otevřely, mistr Dossk byl ponechán napospas rozhodnutí, zda pronásledovat utíkající padouchy, kteří se vytasili s vystřelovacími harpunami a slanili po nich z vysokého stupínku, či si přivolat na pomoc Sílu a držet zařízení telekineticky v takové poloze, že se lehce fosforeskující zelená látka vypadající jako žíravina nemůže vylít dolů na lidi. Vzhledem k tomu, že Khai'leb Dossk je mistr Jedi, volba byla naprosto jasná. Napřáhnul tříprstou ruku a soustředěním přivřel oči. Ozvalo se zasténání namáhaného kovu a kyselinový kohoutek se ve svém pohybu zastavil, navzdory vytrvalé snaze hydraulického kloubu o jeho otočení do takové polohy, aby kyselina mohla zaplnit hrnec a všechny vás rozpustit.
Nebyl by to ale Khai'leb, aby nechal jen tak padoucha padouchem a nechal ho upláchnout. Jako svítící zelená šmouha za nimi vyrazil tvůj mistr a pronásledoval je až do okamžiku, kdy se ti všichni ztratili z dohledu.
Isador byl asi ve třech čtvrtinách procesu prořezávání dveří. Šlo to pomalu, dveře byly zřejmě z nějakého velmi odolného materiálu, a vzhledem k tomu, že měly odolat kyselině, nebylo ani divu.
To jsi ale spatřil záblesk z trysek jetpacku a spatřil tmavou siluletu vyletět do výšky kousek pod úroveň ochozu, asi tak v osmi metrech. Na druhý pohled se ona siluleta ukázala být zakuklencem třímajícím odstřelovací pušku.
Zamířil a vystřelil poprvé. Khai'leba stálo spoustu soustředění držet Sílou kyselinovou výpusť a zabránit tak katastrofě, první střelu se mu ale přesto podařilo světelným mečem drženým v druhé ruce odrazit.
"Kehliane!" křiknul na tebe a navzdory okolnímu hluku mu šlo dobře rozumět. "Zzzbav mě toho létajícccího Čessstmíra."

Znáš sirou košileli?
Třepetatá, třepetatá
Jsi proklat, majiteli!
Třepetatá, třepetatá
Teď třeská pleská v ní vánek
Kvílivá jak uplakánek
Vichryvanou, vichryvanou...

-Christian Morgenstern, Košilela


Uživatelský avatar
Shisco
Rytíř Jedi
Rytíř Jedi
 
Příspěvky: 1279
Registrován: 05.4.2010 19:33:27
Bydliště: Bastion

Re: Kehlian Agmeter - Čistí jako lilie

Příspěvekod Merthor » 09.7.2013 15:58:27

Corucant, základna Bratrstva čistoty

V mžiku jsme já i Isador drželi v rukou aktivované světelné meče a v té chvíli vznikla zajímavá situace, protože jsme se oba rozhodli udělat totéž až na to, že jsme oba počítali s opačným rozdělením úloh. Vyrazil jsem mezi lidmi opatrně ke dveřím, drže svůj meč ve úsporně svislé poloze a tak jsem se částečně přiblížil okraji prohlubně, kde jsme stáli. Až ke dveřím jsem se ale nedostal. Jakmile jsem se s pomocí Isadorových myšlenek dozvěděl, že jeho záměr je v podstatě stejný jako ten můj, zastavil jsem se. Teď rozhodně nebyla chvíle na to dlouze přemýšlet o tom kdo co má udělat a tak jsem se rychle přizpůsobil vzniklé situaci. Zahlédl jsme míhat se meče obou mistrů i to, jak rychle vyřídili několik těch maskovaných postav, zatím co se Isador dostal ke dveřím a začal prořezávat únikovou cestu.
Ani já jsem nechtěl zůstat nečinný. Musel jsem odhalit každé nebezpečí, tedy hlavně ve svém okolí a za každou cenu mu zabránit. První mnou postřehnuvší hrozbou, bylo několik zakuklenců, jenž nestáli zase tak daleko. Jen kousek stranou nad místem, kde jsem se v tu chvíli nacházel. Byli sice docela zaskočení, ale minimálně jeden spíš dva z nich měli zbraň a jejímu použití jsem musel zamezit. Čepel mého světelného meče zmizela, hned na to se ale objevila o poznání výš, poté, co jsem se hbitým silovým skokem dostal na úroveň těch zakuklených postav. Dva další rychlé kroky, pak čepel mého světelného meče několikrát kmitla vzduchem, a těch několik zakuklenců se přidalo ke svým druhům, doplativších na čepele obou mistrů.
Rozhlížel jsem se dalších zakuklencích, ale tentokrát jsem zahlédl hrozbu zcela od jinud. Přicházela z hora. Bylo to ono hrozivé zařízení, stroj na zabíjení, který se dal rychle do pohybu. Události nabírali čím dál tím víc na spádu.
Pospěš si Isadore! vykřikl jsem v duchu, ale jinak dále nemusel příliš váhat, neboť události se vyvinuli tak jak se vyvinuly a situace se velice rychle vyřešila. Přesněji řečeno, vyřešili ji opět oba mistři. I kdyby se mi podařilo rychle otevřít další dveře, na záchranu by bylo příliš pozdě. Zbývalo tedy použití síly, jak to pohotově předvedl mistr Dossk. Mistr Turja, nezareagoval na důležité uprchlíky o nic méně pohotově, takže zbyli opět zakuklenci v síni, kteří nepřestali dotírat a zjevně se nemínili jen tak snadno vzdát. Nic nekončilo, boj se sotva začal a únik se nám zcela jistě ještě pokusí znepříjemnit.
Ve vzduchu se objevil další létající šílenec. Postřehl jsem ho okamžitě. Mistr Dossk mě na to ani nemusel upozorňovat a ani jsem dlouho neváhal, co mám udělat. Pokusil jsem se zakuklence zničit stejně, jako to udělal mistr Turja, hozením svého světelného meče. Mistr Turja už mi dával nějaké rady, jak na to, ale možností vyzkoušet si to jsem moc neměl.
Doufal jsem, jen, že se mi to podaří učinit se stejnou přesností. V opačném případě, bych na to musel jít
Válku vedou národy, ale jsou to lidské bytosti, které musí platit.
A těm z nás kdo přežili, zůstala v pamětech hanba, bída a krveprolití.
- epilog Trojské Heleny -

Uživatelský avatar
Merthor
Rytíř Jedi
Rytíř Jedi
 
Příspěvky: 678
Registrován: 28.3.2013 18:07:44
Bydliště: Jedno malé moravské město

Příspěvekod Shisco » 09.7.2013 20:56:00

Coruscant, základna Bratrstva čistoty

Vrhnul jsi svůj světelný meč šikmo vzhůru. Modrá energetická čepel opsala ve vzduchu několik zářivých koleček a když dosáhla člena Bratrstva čistoty vznášejícího se na jetpacku ve výšce a připravujícího odstřelovací pušku na druhý výstřel, přeťal nejprve dlouhou hlaveň dotyčné pušky a poté i hruď bytosti, která ji držela. Světelný meč přeseknul i zakuklencův jetpack a ten se rozprsknul na všechny strany jako střepinový granát, vzhledem k výšce ale úlomky nikoho nezranily.
Na okamžik jsi nad letící rotující rukojetí ztratil kontrolu a meč začal padat. Nebylo to nijak elegantní a nepřipomínalo to ladný hod světelného meče, jaký ti předváděl mistr Mikar, když jste spolu cvičili, kdy meč opsal široký oblouk jako bumerang a zrovna tak se vrátil svému nositeli do ruky, ale svůj účel to splnilo a tobě se nakonec i podařilo si Sílou přitáhnout rukojeť zpátky.
Ozvala se rána, jak nějaký velmi těžký kovový předmět spadnul na zem. Isador konečně proříznul dveře a v místě, kde má být rám, byla jen chladnoucí struska, zatímco dveře ve tvaru velkého a překvapivě tlustého kvádru se válely na zemi směrem dovnitř do 'hrnce'.
"Za mnou!" křiknul Isador na dav a pokynul mu rukou, aby jej následoval. "Odvedu vás do bezpečí!"
Bez jakýchkoliv pochybností dav Isadora následoval. Ten běžel a čepel jeho světelného meče vrhala na jinak temné stěny chodby žlutou záři.
"Nenechte je utéct!" ozvalo se z reproduktorů. Khai'leb stále Sílou držel kyselinovou trysku, vytrvale se snažící otočit do požadované polohy.
"Nevím, jak dlouho to ješšště udržím!" křiknul směrem k tobě pro výstrahu. Zničit zařízení nemohl, protože to by hadicím už vůbec nic nebránilo kyselinu rozlít po hrnci, a ovladač měl u sebe pohlavár, kterého společně s jeho kumpány právě honil mistr Mikar.
Ohdee přejížděl z jedné strany ochozu na druhou a čekal na instrukce. Klid jeho chladně kalkulujícího droidího mozku působil vzhledem k okolní mele dokonale cize.
Se dveřmi bude problém, protože stejně jako vám byly překážkou i kyselině a jejich absence by v případě, že mistr Dossk nevydrží dál držet trysku zavřenou, způsobila, že se kyselina vylije do chodeb a rozpustí všechny bytosti, co se jí ocitnou v cestě.
Čeho sis ale až do teď nevšimnul, byla skutečnost, že ve dnu hrnce není žádný odtok a tím pádem musela existovat nějaká další cesta, jak hrnec vyprázdnit. Na opačné straně válcovitého útvaru, k němuž byla upevněna tryska, se nacházela druhá hlavice, která vypadala spíše jako sací, a vzhledem k tomu, že ve výšce tolika metrů nad okrajem hrnce by byla naprosto k ničemu, zcela jistě tady musel být nějaký mechanismus, který hrnec vyzvedne až nahoru do úrovně ochozu a dno se tedy zvedne nad chodbu, což zároveň ucpe díru po dveřích, takže se kyselina nevylije.
A po okraji hrnce běžela skupina dalších zakuklenců, o poznání větší než ta předchozí, chystajíc se začít střílet na mistra Dosska, držícího už tak docela z posledních sil Sílou trysku.

Znáš sirou košileli?
Třepetatá, třepetatá
Jsi proklat, majiteli!
Třepetatá, třepetatá
Teď třeská pleská v ní vánek
Kvílivá jak uplakánek
Vichryvanou, vichryvanou...

-Christian Morgenstern, Košilela


Uživatelský avatar
Shisco
Rytíř Jedi
Rytíř Jedi
 
Příspěvky: 1279
Registrován: 05.4.2010 19:33:27
Bydliště: Bastion

Re: Kehlian Agmeter - Čistí jako lilie

Příspěvekod Merthor » 09.7.2013 23:10:34

Coruscant, základna Bratrstva čistoty

S napětím jsem pozoroval modrou čepel svištící vzhůru směrem k onomu vznášejícímu se zakuklenci i vznášejícímu, i to jak zasáhla svůj cíl. První polovina hodu byla provedena celkem dobře, ovšem s tou druhou to bylo horší. Když, se vypnuvší se jílec oddělil a začal padat, sledoval jsem jej a onoho dolétavšího šílence, už jsem si nevšímal. Můj světelný meč mě přestal poslouchat a měl jsem co dělat, abych si jílec přitáhnul zpět. Kdybych opět nereagoval pohotově spadl by kdo ví kam. Naštěstí se tak nestalo.
Po úspěšném prolomení dveří, na něž mě upozornil tupý úder, jenž mě málem zmátl i když vzhledem k okolnostem se dalo předpokládat že ten úder způsobili padající dveře a lidé začali opouštět síň. To bylo dobré, téměř tak jsme to měli v plánu, Býval bych si myslel, že se nám to docela daří a patrně bych si docela oddechl, kdybych se vzápětí nebyl podíval na mistra Dooska, jehož soustředění napovídalo hodně o vyvíjené námaze, což korespondovalo s varováním, které mi adresoval. Nechtěl jsem vůbec domyslet, co by se stalo, kdyby kyselina přeci jen vytekla, což za takovéto situace akutně hrozilo. Musel jsem něco udělat, ale nejdříve jsem nevěděl, co. A potom jsem si vzpomněl na ohdeeho, i když jsem nejdřív neměl žádný přesný plán, ale něco jsem udělat musel. Buďto odvézt kyselinu jinam, nebo..... nebo to nějak zarazit..., ale jak? S obavami jsem se podíval na zařízení, které mistr Dossk stále usilovně držel.a mezi tím poslepu co nejrychleji hledal komlink, který jsem měl do teď ukrytý v kapse a teď si ho již opět mohl nasadit. Před tím jsem jej měl samozřejmě venku každou chvíli, před spoluvězni jsem ho netajil, ale než si pro nás přišli zakuklenci, schoval jsem jej zpět.
Rozpoznav části zařízení, které jsem před tím musel přehlédnout, začal jsem opět pevněji věřit, že se nám podaří naplnit náš původní záměr a vyváznout bez úhony. Tedy ne že bych o tom někdy přestal být přesvědčen, ale pravděpodobnost začala stoupat.
"Ohdee najdi nejbližší port a připoj se! musíme to zastavit." dal jsem pokyn ohdeemu, opět hlasitým výkřikem, spoléhal jsem se však i na komlink, to pro případ, že bych s Ohdeem potřeboval komunikovat na větší vzdálenost.
Dál jsme musel jednat ještě rychleji a přispět na pomoc mistru Dosskovi, který by byl v opačném případě vystaven dalšímu silnému náporu ze strany zakuklenců. Udělal jsme to trochu opožděně, neboť můj zájem byl zaměřen na neutralizaci smrtícího zařízení a zajištěni komunikace s ohdeem se také vyžádalo drobnou prodlevu,snad ale ještě nebylo pozdě
. K zakuklencům jsem se odrazil dvěma kratšími, zato velice rychlými skoky. Čepel mého meče. se znovu mihla vzduchem, když jsem se hnal do rychlého protiútoku. Poprvé.... podruhé.... potřetí. Pokaždé opsala ladný účelový oblouk.
Válku vedou národy, ale jsou to lidské bytosti, které musí platit.
A těm z nás kdo přežili, zůstala v pamětech hanba, bída a krveprolití.
- epilog Trojské Heleny -

Uživatelský avatar
Merthor
Rytíř Jedi
Rytíř Jedi
 
Příspěvky: 678
Registrován: 28.3.2013 18:07:44
Bydliště: Jedno malé moravské město

Příspěvekod Shisco » 12.7.2013 14:58:53

Coruscant, základna Bratrstva čistoty

První tři šílenci v kutnách zemřeli pod čepelí tvého světelného meče. Jednomu jsi proklál hrudník, druhému nádherným čistým sai cha oddělil hlavu od těla. Ten třetí vydal polekané zaskučení a v poslední sekundě života jakoby nevěřícně pohlédnul dolů na své nohy, když jsi ho přeťal v pase i s hábitem a on spadnul dolů do hrnce a rozplácnul se jako kus mrtvého masa o jeho dno.
Ohdee pohotově zareagoval na tvé pokyny. Zažehnul trysky a vystartoval vzhůru směrem k do temnoty ponořeným horním částem sálu, vysokého tak, že ani nešel vidět strop.
Jakožto Jedi ohánějící se kolem sebe světelným mečem jsi na sebe přitáhnul veškerou pozornost ozbrojenců v řadách Bratrstva, nikdo z nich si tedy nepovšimnul, co ukořistěný astromech právě udělal. Ohdee stoupal na tryskách a hledal konzoli. Mistr Dossk měl všechny svaly ve svém plazím obličeji napnuté k prasknutí, jak se snažil nepolevovat v soustředění. Viděl jsi mu do obličeje, protože poté, co akce nabrala obrátky, si strhnul z hlavy kornout, neboť mu bylo odporné ho mít nadále na hlavě.
Ozvalo se kovové dupání. Bratrstvo povolalo do akce strážní roboty. Vynořilo se jich šest a nesli těžké rotační blastery.
Mistr zavířil jednoruč drženým světelným mečem, ačkoliv bylo jasné, že za současné situace nebude schopný se účinně bránit.
Roboti zahájili palbu. Srdce se ti rozbušilo jako zběsilé a cítil jsi ho až v krku, jak pumpuje krev doplněnou o dávku adrenalinu. Zrak se ti přepnul do tunelového vidění boje.
A pak, jako na zavolanou, se z tvého komlinku ozvalo Ohdeeho veselé zatrylkování, načež celý hrnec vyjel překvapivou rychlostí vzhůru přesně tak, jak sis prve myslel.
Mistr Dossk s neskrývanou úlevou pustil trysku, když to uviděl, a ta nyní již naprosto neškodně začala do nádoby chrlit proud bublající zářivě zelené kyseliny.
Mistr Dossk uchopil svůj světelný meč oběma rukama a tři výstřely odrazil zpátky prvnímu robotovi, druhého pomocí Síly uchopil a hodil ho vzhůru přes okraj nádrže.
"Bež pomoct Isadorovi, já poběžím chytit ty parchanty," řekl ti hlasem, který překvapivě postrádal pro něj tolik typický syčivý podtón.

Znáš sirou košileli?
Třepetatá, třepetatá
Jsi proklat, majiteli!
Třepetatá, třepetatá
Teď třeská pleská v ní vánek
Kvílivá jak uplakánek
Vichryvanou, vichryvanou...

-Christian Morgenstern, Košilela


Uživatelský avatar
Shisco
Rytíř Jedi
Rytíř Jedi
 
Příspěvky: 1279
Registrován: 05.4.2010 19:33:27
Bydliště: Bastion

Re: Kehlian Agmeter - Čistí jako lilie

Příspěvekod Merthor » 12.7.2013 16:35:51

Coruscant, základna Bratrstva čistoty

Tentokrát jsem se nezastavil, protože další vlna náporu v pořadí již třetí následovala velice těsně za tou druhou. V tomto případě to byli droidi, jež předcházel hluk ještě před tím, než se k nám přiblížili. Krok lehce stranou, abych nemusel případně přímo ustupovat a čtvrtým kratším obloukem, o nic méně účelovým, než ty ostatní se světelný meč dostal do základní polohy V. formy, jenž umožňovala rychle zareagovat na blasterovou střelbu stejně jako na jinou možnou variantu, k níž bych se musel uchýlit. Droidí zbraně byli sice nebezpečnější, než běžné blasterové pistole a podobné lehčí zbraně, které u sebe měli členové bratrstva s největší pravděpodobností, ale při dostatečném soustředění by ani to neměl být velký problém, neboť Shien, hodící se relativně dobře právě k univerzálnímu boji včetně odrážení blasterů, jsem měl nacvičený díky mistru Turjovi opravdu dobře. Stejně jako v minulém případě bylo vše vykalkulováno tak, že se musím pokusit strhnout co nejvíc pozornosti na sebe a odvrátit ji tak od mistra Dosska, o něhož jsem při začínal mít drobné starosti. Ohdee musí hledat rychle, jinak.....
Jako by ohdee vyslyšel mé myšlenky, stalo se to přesně v tu chvíli. Na zapípání v komlinku jsem v tváří v tvář droidům, jenž na nás právě zaměřovali své zbraně, nereagoval. Odee ale nepotřeboval pobízet a hned po zapípání, se prostřední část, kde jsem ještě před chvílí stál začala zvedat. Odehrálo se to v pravý okamžik. Ohdee byl pašák.
Dvě modré čepele zavířili téměř ve stejném okamžiku. Několik rychlých pohybů, při nichž byla důležitá přesná práce předloktí a zápěstí, pomalý posun v před, jenž mi později mohl poskytnout možnost útočit z blízka a střely, z nichž větší část byla naštěstí adresována mě se začaly obracet zpět. Během chvilky dostal každý ze čtyř zbývajících droidů vlastní medicínu, v podobě několika odražených střel, jenž byli samozřejmě původně určeny pro nás. Všichni droidi se složili na podlahu a já sklonil svůj světelný meč nevěda, zda bude útok ještě pokračovat. Nebezpečí zcela jistě nepominulo, pročež jsem ho prozatím do chvíle, než si ověřím co se děje nechal zapnutý.
Když mi mistr Dossk řekl, abych šel pomoci Isadorovi, uvnitř, jsem základě právě proběhnuvších událostí na jistý okamžik trochu zarazil. Mistr Dossk musel ve snaze udržet kyselinu na místě vydal velké množství energie a bylo jasné, že mu může chybět a že něco podobně vyčerpávajícího už by jistě nezvládl. Neřekl jsem však nic a otočil se k odchodu s pouhým "Ano mistře Dossku," jelikož jsem si dobře uvědomoval co by mi asi odpověděl, takže jsem jeho odpovědi raději předešel, tím, že jsem zbytečně neprotestoval. Uprchlíky už pronásleduje mistr Turja a navíc Isador potřebuje taky pomoc. Pochyboval jsem, že by se bratrstvo uprchnuvší vězně nepokusilo zadržet.
Pomalu jsem došel ke dveřím, kterými Isador odvedl lidi z kotle. Byl jsem připravený, že i za nimi může něco číhat. Isador sice zřejmě musel všechny nebezpečí odstranit, ale ve chvíli, kdy se dostal dál do chodeb, mohl se někdo dostat mezi nás.
"Díky ohdee. Teď mě prosím následuj," promluvil jsem do komlinku, než jsem prošel dveřmi do chodby.
Válku vedou národy, ale jsou to lidské bytosti, které musí platit.
A těm z nás kdo přežili, zůstala v pamětech hanba, bída a krveprolití.
- epilog Trojské Heleny -

Uživatelský avatar
Merthor
Rytíř Jedi
Rytíř Jedi
 
Příspěvky: 678
Registrován: 28.3.2013 18:07:44
Bydliště: Jedno malé moravské město

Příspěvekod Shisco » 15.7.2013 13:00:07

Coruscant, základna Bratrstva čistoty

Zatímco mistr Khai'leb vystartoval východem pro členy Bratrstva pomoci tvému mistrovi s naháněním desperátů, ty jsi seskočil do nyní uvolněného prostoru pod kotlem a prolezl dírou po dveřích. Uvnitř v chodbě byla tma a několik zmírajících osamělých lum upevněných ve stěnách zdaleka nestačilo na to, abys pořádně viděl. Svítil sis sice na cestu světelným mečem, avšak Ohdee, poslušně popojíždějící za tebou, rozsvítil zabudovanou zářičku a vrhnul před vás široký kužel bílého světla.
Když jste dorazili k první křižovatce, astromech na tebe upřel svůj fotoreceptor a tázavě zapípal, načež zhasl světlo a místo něho zapnul promítačku, na které promítnul holografický plánek chodeb, co se mu podařilo stáhnout, když byl připojený k počítači Bratrstva.
Isador proříznul dveře, kterými vešla jeho skupinka, protože musel jít po paměti, když odváděl zajatce. Tobě rozestavění chodeb vůbec nic neříkalo, zato jsi měl narozdíl od Isadora mapu.
U červené šipečky znázorňující vaši momentální pozici se cesta rozvětvovala na spletenec chodeb a všelijakých odboček.
Kehliane, ozval se ti v hlavě Isadorův hlas, zatímco jsi koukal na plánek. Prosím tě, potřebuju, abys zašel do technické místnosti. Přes dveře se prořežu, ale s takovým davem nemůžeme riskovat procházení kolem věží. Vypni je. Nebo líp, přeprogramuj je, ať střílí na zakuklence.
Ze sledu vjemů a obrazů, které následovaly po slovně zformulované telepatické zprávě, jsi pochopil, že Isador drží pozici v chodbě kousek od cely, kde jsi byl zavřený, a několik zajatců sebralo zabitým členům Bratrstva zbraně a pomáhalo Isadorovi, díky čemuž se celkem schopně drželi zatím bez jediné ztráty na životě. Isador odrážel světelným mečem nepřátelskou palbu a kryl tak lidské střelce za sebou.
Podle mapy, kterou R2-0D řečený Ohdee promítal, byla technická místnost chodbou vlevo, na následujících dvou rozcestích rovně, pak doprava, doleva, znovu doleva a po schodech nahoru.

Znáš sirou košileli?
Třepetatá, třepetatá
Jsi proklat, majiteli!
Třepetatá, třepetatá
Teď třeská pleská v ní vánek
Kvílivá jak uplakánek
Vichryvanou, vichryvanou...

-Christian Morgenstern, Košilela


Uživatelský avatar
Shisco
Rytíř Jedi
Rytíř Jedi
 
Příspěvky: 1279
Registrován: 05.4.2010 19:33:27
Bydliště: Bastion

Re: Kehlian Agmeter - Čistí jako lilie

Příspěvekod Merthor » 15.7.2013 20:58:09

Coruscant, základna Bratrstva čistoty.

Místem, kde kdysi byly dveře jsem prošel o něco dříve než Ohdee, ale brzy jsem se zastavil, neboť tma do níž jsem vstoupil by mě zřejmě zcela zabránila v postupu, nemít světelný meč, s nímž jsem mohl opatrně alespoň o kousek postoupit. Ohdee situaci výrazně pomohl, když mi na cestu posvítil trochu líp. Dohnal mě ostatně skoro hned, neboť byl v mžiku zpět dole a já jsme si opravdu nemohl dovolit moc rychlý postup. Vypnul jsem svůj světelný meč, jeho jílec jsem si ale ponechal v ruce a dál už jsme postupovali s Ohdeem spolu.
Na rozcestí jsem se zastavil, nahlédl do obou částí chodby, do níž ústila ta, na jejímž konci jsme teď stáli a pokrčil rameny. Mohl jsem jít na kteroukoliv stanu. Ani v jednom případně jsem nevěděl kam dojdu, ani to, kudy šel Isador. Výčitku, jenž už jsem měl na jazyku, když křižovatka ne okamžik zmizela ve tmě, jsem spolkl, neboť se přede mnou objevila mapa.
"Teda....Dobrá práce" řekl jsem uznale, protože Ohdee opět zafungoval bezvadně a duchapřítomně. Stál jsme tam, hleděl na mapu, bez níž bych se asi jen stěží zorientoval a snažil se z ní rychle vyčíst co se dá.
Jezdil jsme očima po mapě tak dlouho, dokud mě z jejího studia nevytrhl Isador. Dojít dle mapy do technické místnosti, by nemělo být tak těžké a doufám ani vypnutí věží ne. Ovšem poslední část žádosti se mi příliš nelíbila. Teď když jsem mohl nad situací opět trochu přemýšlet, připadlo mi, že mám na výběr a vybrat si hromadné vraždění mi připadlo jako přehnané vzhledem k tomu, co bylo našim úkolem, tedy záchrana zajatců. To jsem ale Isadorovi neřekl. Oznámil jsem pouze
"Směřuju tam, mrknu na to."[/b] a nic víc. Bezpečnost zajistím dle situace, ale neudělám nic co nebude nutné.
Ujistil jsem se, že jsme si zapamatoval cestu do technické místnosti a pak mávl na Ohdeeho, že může mapu zase vypnout. .
[b]"Radši mi zase posviť"
požádal jsem a vyrazil chodbou vlevo a pak postupně těmi dalšími k nově vytyčenému cíli..
Naposledy upravil Merthor dne 30.7.2013 08:46:35, celkově upraveno 1
Válku vedou národy, ale jsou to lidské bytosti, které musí platit.
A těm z nás kdo přežili, zůstala v pamětech hanba, bída a krveprolití.
- epilog Trojské Heleny -

Uživatelský avatar
Merthor
Rytíř Jedi
Rytíř Jedi
 
Příspěvky: 678
Registrován: 28.3.2013 18:07:44
Bydliště: Jedno malé moravské město

Příspěvekod Shisco » 16.7.2013 21:18:51

Coruscant, základna Bratrstva čistoty

Ohdee na tvůj pokyn zhasnul mapu a opět rozzářil svítilnu, aby se následně rozjel za tebou a svítil ti na cestu. Směřovali jste přesně podle plánku, chodby byly podobné jedna druhé jako vejce vejci a mohlo by být velmi snadné se tady ztratit, kdybys nevěděl, kudy se dát.
Postupně ses propletl labyrintem až k místu, kde byly schody. Po vystoupání nahoru jsi skutečně spatřil dveře. Vypadaly výrazně jinak než jakékoliv jiné dveře v základně, žádné mřížoví ani dávnověké mechanické zámky.
Ohdee na dveře posvítil. Elektronický zámek byl podobný tomu, jaký byl na tvých dveřích v Chrámu Jediů. Astromech sice nemohl vědět nic z toho, co ti v myšlenkách říkal Isador, avšak když viděl, že ses u dveří zastavil a se zájmem si je prohlížel, přejel k zámku a pustil se do práce. Netrvalo ani třicet sekund, než přetavil magnetickou západku a dveře bez větších problémů manuálně rozevřel. Obyčejně by to zabralo déle a možná by bylo rychlejší, kdybys dveře proříznul světelným mečem. Skoro jako by ten, kdo v místnosti většinou bývá, odešel ve velkém spěchu a ani za sebou pořádně nezamknul.
A sotva jsi se octnul uvnitř, naskytnul se ti pohled na několik v řadě stojících konzolí, blikajících a pípajících skoro jako v nějakém kasínu nebo podobném podniku. Levá konzole zobrazovala záznamy z kamer, na jednom z holodisplejů se právě mihnul Isador, jak rozsekal světelným mečem několik bojových droidů a pak zmizel ze záběru. Také sis nemohl povšimnout skutečnosti, že ona technická místnost byla zároveň sklad a kousek ode dveří ležela na zemi veliká hromada kornoutů na hlavu, jaké členové Bratrstva nosí.

Znáš sirou košileli?
Třepetatá, třepetatá
Jsi proklat, majiteli!
Třepetatá, třepetatá
Teď třeská pleská v ní vánek
Kvílivá jak uplakánek
Vichryvanou, vichryvanou...

-Christian Morgenstern, Košilela


Uživatelský avatar
Shisco
Rytíř Jedi
Rytíř Jedi
 
Příspěvky: 1279
Registrován: 05.4.2010 19:33:27
Bydliště: Bastion

Re: Kehlian Agmeter - Čistí jako lilie

Příspěvekod Merthor » 17.7.2013 20:20:27

Coruscant, základna Bratrstva čistoty

Jak jsem se proplétal podle instrukcí z mapy a vlastní paměti chodbami, byl jsem stále raději, že mám mapu, kterou Ohdee našel. Bez ní by to v téhle situaci byl pořádný hlavolam a co hlavolam.... byl by to pořádný hazard, v duchu buď štěstí a nalezení cíle, samozřejmě po dlouhém bloudění a v opačném případě možná taky vysílení se zakuklenci v zádech a hlad. Kdo ví, jestli bych sám našel alespoň východ a dostal se ven, nehledě na to, že jsem sám nebyl. Takhle mi stačilo zapamatovat si krátkou kombinaci směrů na křižovatkách, ale za to jsem vděčil víc Ohdeemu, než sobě. Ohdee zde měl dle původního nápadu být hlavně kvůli našim světelným mečům, ale že by tu byl nadále k ničemu, to se fakt nedalo říct.
Dveře nad schodištěm, s plně elektrizovaným ovládáním byli v tomto zaprášeném Coruscantském koutě poměrně dost dobře viditelnou známkou moderní doby, na rozdíl od velké části věcí, které tu byly k vidění. Nebyli nikterak obstarožní, tedy alespoň tak vypadaly. Pozorně jsem si je prohlédl a v mém pohledu, jako by byla kapka nedůvěry, jako bych si myslel, že se jedná o podfuk. K vyvrácení případného omylu vedla jejich krátká obhlídka. Byli trochu jiné kafe ale i na ně jsem měl svoje finty. Kromě meče snad i použití síly a dozajista bych je byl použil, kdyby se do práce opět nepustil Ohdee a neudělal vše, jak jinak, než bezvadně, čímž mi vstup do technické místnosti usnadnil ještě víc, než se původně zdálo.
Dovnitř jsem vešel kolem těch špičatých nesmyslů, přičemž jsem si neodpustil do nich trochu šťouchnout špičkou nohy. Přes svou nechuť k nim, očividně sdílenou s mistrem Dosskem a určitě ne jen s ním jsem si uvědomoval, jakou strategickou výhodu by nám mohly propůjčit. Stačilo by pár dalších případů, jako byli oba mistři a bratrstvo by mohlo napůl přestat existovat už jen proto, že by nikdo nevěděl, kdo k je pravý přívrženec a kdo ne. Možností, jak tento tah uplatnit je celá řada, částečně s ohledem na to, že takový kornout může skrýt možná při troše dobré vůle i lidské rysy a kdyby se celá věc vzala za správný konec, nemuselo by mě kvůli tomu ani příliš trápit svědomí. Zcela klidně by se dalo použít jiné řešení, než začít na pravé zakuklence začít střílet bez výstrahy a jen s pomocí polovičního vysvětlení.S těmito myšlenkami jsem přistoupil blíž ke konzolím, z nichž jsem si nejprve všiml té, která promítala bezpečnostní záběry. Pak jsem si postupně prohlédl další obrazovky,. Je dost možné, že některá z nich zobrazuje přímo stav a nastavené obranných zařízení. V takovém případě by bylo daleko jednodušší se zorientovat. Ale v každém případě se musí dát ovládání střelišť nějak vyvolat a nemělo by to být zas tak složité. Jak umí zbratřenci zacházet s počítači, když zde mají tak zastaralé mechanizmy? S Isadorem se znovu spojím až budu s tímhle hotový. Zajatci pak budou konečně moci opustit místo nebezpečné pro jejich zdraví a životy a my s Isadorem se budeme moci poradit, zda li podniknout ještě něco dalšího. Věrnému droidovi jsem tentokrát pokyn nedal. Určitě by mi posloužil, ale chtěl jsem se pokusit taky něco zvládnout sám.
Válku vedou národy, ale jsou to lidské bytosti, které musí platit.
A těm z nás kdo přežili, zůstala v pamětech hanba, bída a krveprolití.
- epilog Trojské Heleny -

Uživatelský avatar
Merthor
Rytíř Jedi
Rytíř Jedi
 
Příspěvky: 678
Registrován: 28.3.2013 18:07:44
Bydliště: Jedno malé moravské město

Příspěvekod Shisco » 20.7.2013 22:39:40

Coruscant, základna Bratrstva čistoty

Tvé prsty tančily po holografických klávesnicích a ovládacích prvcích vznášejících se nad konzolí. Na holodisplejích bylo otevřených několik oken plných textu psaného neznámými znaky jazyku, kterému jsi nerozuměl.
Trvalejší obyvatel této místnosti měl zřejmě hodně na spěch, ale aby měl natolik naspěch, že se nestihl ani odhlásit, musel zpanikařit a jako zbabělec utéct, když viděl na kamerách, co se děje v obětním sále, a tím pádem tě, jakmile jsi přišel, vítal jeho otevřený desktop.
Vyhráno jsi ale neměl. Nejprve sis musel změnit jazyk uživatelského rozhraní na basik, abys aspoň věděl, co děláš, přestože tenhle operační systém jsi znal a měl jsi celkem přehled, co kde je. A když už se ti podařilo přepnout zjednodušenou huraločtinu na svůj rodný jazyk a holografická klávesnice plná roztodivných znaků se změnila na standardní aurabeshovou, tak než ses všemi těmi plochami proklikal k ovládání věží, vyskočilo ti přes ovládací aplikaci dialogové okno, na kterém stálo:

Kód: Vybrat vše
VYŽADOVÁNO OPRÁVNĚNÍ SUPERUSER. PRO POKRAČOVÁNÍ ZADEJTE HESLO:


Na pozadí toho okna jsi ale viděl výpis konfiguračního nastavení obranných prvků a z něho bylo zřejmé, že věže jsou naprogramované nestřílet na nic, co má na hlavě kornout.

Znáš sirou košileli?
Třepetatá, třepetatá
Jsi proklat, majiteli!
Třepetatá, třepetatá
Teď třeská pleská v ní vánek
Kvílivá jak uplakánek
Vichryvanou, vichryvanou...

-Christian Morgenstern, Košilela


Uživatelský avatar
Shisco
Rytíř Jedi
Rytíř Jedi
 
Příspěvky: 1279
Registrován: 05.4.2010 19:33:27
Bydliště: Bastion

Re: Kehlian Agmeter - Čistí jako lilie

Příspěvekod Merthor » 21.7.2013 08:36:48

Coruscant, základna Bratrsva čistoty

První komplikace se objevili velice brzy. Jak jinak. K cíli se málokdy kráčí ideální cestou a bez překážek.. Hatmatilka pokrývající displeje mě ale na dlouho nezdržela. Cesta jak změnit jazyk a pár některých dalších základních nastavení k obrazu svému, tak abych se v obsahu konzole vyznal nebylo nic speciálního. Cestu jsem v případě tohoto systému znal nazpaměť, takže jsem oněch pár kroků vedoucích k požadované operaci mohl provést, aniž jsem k tomu potřeboval znalost dosud nastaveného jazyka.
Systematicky jsem pokračoval až ke kýženým věžím a jejich ovládání, které jsem hledal, příliš dlouho jsem se ale radovat neměl protože další problém se objevil v okamžiku téměř hned poté. Naštěstí jsem si mohl přečíst alespoň některé údaje ohledně nastavení věží a tak jsem věděl na čem jsme.
Já ti dám Superuser. Ty se budeš divit, ušklíbl jsem se. Heslo bylo ovšem trochu větší komplikací, než nastavení jazyka. Znal jsem sice několik jednoduchých fint, které se daly k pokusu o prolomení hesla použít, ale nečekal jsem, že by kterákoliv z nich byla úspěšná. Nejkratší hesla mohou obsahovat nějaké ty tisíce, až statisíce kombinací a všechny možnosti delších hesel se pohybují v dost vyšších řádech ,takže by byla celkem velká náhoda, kdybych se trefil zrovna do té jediné správné varianty. Zdánlivě nelogické kombinace jsem zavrhl rovnou. O ty se nemělo smysl sám jakkoliv pokoušet, chtěl jsem se ale pokusit najít nějaké vodítko k heslu, nejspíše nějaké slovo, které obsahuje myšlení Bratrstva a zkusit vytvořit požadovanou kombinaci z něj. Myšlenka to byla pěkná, jenomže stále měla několik háčků, z nichž tím hlavním bylo, že i když jsem měl nějakou tu příležitost pochytit hlavně od obou mistrů pár slov, která by se mi snad mohla hodit a o kterých jsem nyní uvažoval, mezi prvními to, které vyslovil hlavní zakuklenec na začátku rituálu.... Scorekeeper, problém byl ale v tom, že většina z nich určitě nebude fonetická, což byla dost výrazná překážka k tomu, abych se je pokusil zadat, i s přihlédnutím k tomu, že přepnutá klávesnice nemusí obsahovat některé potřebné znaky. Nakonec jsem se alespoň o něco v tom duchu pokusil, ale s úspěchem jsem předem nepočítal. Byly to chabé pokusy víc, než cokoliv jiného.
Další možností bylo heslo obejít, aniž se ho podusím zadat. To taky nebylo z hlediska času zrovna nejkratší a vyžadovalo to znalost hlubšího nastavení. V takovém nastavení mohla být zahrnuta možnost heslo nevyžadovat. Jenomže to se mi samozřejmě taky nepovede, protože jestli ten superuser není na hlavu padlý, bude mít zaheslovaná veškerá nastavení včetně těch obecných. A i kdyby se mi podařilo do nějakého méně důležitého nastavení prokličkovat, měl bych k cíli ještě stále daleko. Výsledkem tedy bylo, že moje vlastní šance nejsou nikterak velké, Ohdee by je ovšem mohl podstatně zvednout, kdybych ho z toho nevynechal. Na pokus o rozšifrování hesla je rozhodně lépe vybavený, než já, to jsem musel uznat. Takže pokud nebudu úspěšný já, přijde na řadu tato možnost a až nakonec zbývají kornouty na hlavu. Ale pokud to nepůjde jinak, máme vlastně obrovské štěstí, že tu ty nějaké jsou..
Pořadí je tedy jasné, ukončil jsem vlastní úvahy a ještě chvíli se věnoval pokusům o neutralizaci hesla, které mi bránilo v dalším postupu. Zkoušel jsem to znovu a znovu, ale čím větší úsilí jsem vyvíjel, tím víc jsme byl přesvědčený, že se mi to tímto způsobem nepodaří.
Válku vedou národy, ale jsou to lidské bytosti, které musí platit.
A těm z nás kdo přežili, zůstala v pamětech hanba, bída a krveprolití.
- epilog Trojské Heleny -

Uživatelský avatar
Merthor
Rytíř Jedi
Rytíř Jedi
 
Příspěvky: 678
Registrován: 28.3.2013 18:07:44
Bydliště: Jedno malé moravské město

Příspěvekod Shisco » 22.7.2013 18:47:07

Coruscant, základna Bratrstva čistoty

Nedalo ti to a vyzkoušel jsi napsat několik slov, jež ti připadala jako vhodné heslo - přeci jen co kdyby... Avšak pokaždé bez úspěchu, tedy podle tvého očekávání.
Potom sis ale mohl povšimnouti, že před pár týdny vyšla nová verze tohoto operačního systému, ve které kromě nevelkých změn ve vzhledu a vylepšení grafického rozhraní je hlavně záplata na několik bezpečnostích děr, jež sice nejsou kriticky napadnutelné, ale vzhledem k tomu, že na tomto systému rády jedou bankovní organizace a je používaný například i na senátních počítačích, mohly by se vymstít.
A protože tuhle konzoli ještě nestihli aktualizovat, jedna z těch chyb by ti mohla pomoct. Ta chyba spočívala v tom, že pokud na konzoli spustíš více procesů, než je její výpočetní výkon schopný utáhnout, zasekne se a potom spadne do debuggeru v nouzovém režimu. Na tom by nebylo ještě nic neobvyklého, avšak v této zastaralé verzi debuggeru je možnost restartovat konzoli na výrobní nastavení a zároveň nesmazat nainstalované aplikace, čímž nastavíš výchozí heslo, a výchozí hesla bývají většinou typu "1234", "superuser", "admin", "root" a podobné věci, čímž se ti výběr značně zúží.

Znáš sirou košileli?
Třepetatá, třepetatá
Jsi proklat, majiteli!
Třepetatá, třepetatá
Teď třeská pleská v ní vánek
Kvílivá jak uplakánek
Vichryvanou, vichryvanou...

-Christian Morgenstern, Košilela


Uživatelský avatar
Shisco
Rytíř Jedi
Rytíř Jedi
 
Příspěvky: 1279
Registrován: 05.4.2010 19:33:27
Bydliště: Bastion

PředchozíDalší

Zpět na Dokončené výcviky

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků

cron