Lord Arthur Shefield - Druhá strana mince (Alyatur)

Zde se odehrává výcvik každého nového hráče.

Moderátor: Moderátoři

Re: Lord Arthur Shefield - Druhá strana mince (Alyatur)

Příspěvekod Alyatur » 05.1.2016 23:29:43

Panství De Shefield - Soukromá kancelář Lorda

Využiji nastalého mlčení a dlouze se zamyslím.
Co vlastně o nich vím?
Moudrá a rozvážná hraběnka, z rodu generálů, vojenských expertů. Navíc dívka podle představ etiky. Sňatkem by došlo k naklonění generality, zajímavé volba. Na druhou stranu mladší Lady je zase z rodu, který nemá daleko do ctěné kapsy.
A co láska?
Projede mi hlavou, směšná a naivní myšlenka. Samozřejmě, že ta nebude mít místo v rozhodování. Musím se naučit potlačovat představy mladíka, představy, které patří možná tak na stránky táhlých románů. Narodil jsem se pro vládu a sňatek je jen jejím prostředkem, pouhou věcí.
Počkám na analýzu, tohle je velice málo informací.
Vnitřně si odsouhlasím stanovisko a spokojeně uzmu číši. Sestra stále ještě sedí naproti mě a hodnotí, uvažuje, či snad osnuje další část úchvatného monologu? Občas mám pocit, že mi vidí do hlavy. Jak děsivé by to bylo?

Než však stačím rozvést prapodivnou teorii, hodící se někam do chrámu pověstných rytířů, ozve se zaklepání.
Vstupte
Řeknu a nasadím onen pověstný "obličej politika", žádné emoce, žádné přesvědčení, kamenná maska.
Zajisté, můžete je přivést.
Poklepu prsty o hranu stolu a pohledem přejedu sestru. Zvláštní jak se někdy spojí potřebné s důležitým. Přesto je to mírně brzy, doufal jsem, že nejvíce obdržím její zprávu, osud je někdy nepřejícný.
Pokynu ministrům na pozdrav a poukáži na volná křesla. Sice nemám chuť s nimi ztrácet čas, přesto etika musí být zachována.
Jejich úklony, výborně. Neví co mají čekat, jsou nejistí, tohle mi hraje do karet.
Ale samozřejmě, vlastně jsem s vámi chtěl mluvit.
Přejedu pohledem na sestru, její podrážděnost je více než patrná. Čeká na moje rozhodnutí, doufá, že se postavím na její stranu. Tak nebo tak, stejně už jsem ji jmenoval rádcem, snad je to i mojí povinností.
S Lady jsme zrovna projednávali záležitost vysoké důležitosti. Věřím, že nebudete proti jejímu setrvání.
Řeknu s taktním úsměvem, přesto tónem, který nedovoluje zpochybnění. Rozhodnutí je finální.
Podívej otče, i já to zvládnu. Arogantní póza, jsi spokojen?
Obrázek
Uživatelský avatar
Alyatur
Rytíř Jedi
Rytíř Jedi
 
Příspěvky: 254
Registrován: 13.9.2012 06:31:35

Re: Lord Arthur Shefield - Druhá strana mince (Alyatur)

Příspěvekod Lilith » 08.1.2016 00:10:25

Panství De Shefield - Soukromá kancelář lorda

S tvými slovy napětí, jehož hlavním zdrojem byla Sarah, opadne, ale přesto v koutech místnosti jeho zárodek zůstává jako nevyřčená otázka. Ano, sestra se upokojila, když jsi nepřímo potvrdil její jmenování do rádcovské pozice, nyní už zase působí uvolněně a spokojeně, jen si pány s liščím úsměvem prohlíží.
„Samozřejmě, lorde, pokud si to přejete,“ promluví Mun bez většího nadšení, ale ani s nevolí. Mnohem podstatnější je reakce Harenstaala. Ministr financí je spíš úředník než politik, proto v pokerových tvářích nevyniká. Zřetelně a beze vších pochyb si všimneš jeho rozčilení, sekundu Sarah sleduje přimhouřenýma očima a s úšklebkem nelibosti. Pohlédnout zpátky na tebe ho stojí značné úsilí.
Slova se znovu ujme ministr obchodu Mun, „lorde, jistě už víte o zpochybnění obchodní smlouvy vévodou z Ferliwitzu, pokud by se tak stalo, mohlo by to zásadně ovlivnit naše finanční toky. Peníze musí proudit, aby byla ekonomika stabilní, lorde, naše vývozní artikly jsou v přebytku, cenné suroviny pod jejich správou se naopak stanou nedostatkové. V případě že k vypovězení smlouvy skutečně dojde, převýší v prvním případě nabídka poptávku o-“
Ministr financí Ismail Harenstaal se se svou povahou rozhodně nemůže zařadit mezi nejtrpělivější a nejmírnější. Ani teď nevydrží, protočí oči a bez okolků Muna přeruší.
„Můj kolega chce říct, pane, že by stálo za to otevřít náš trh obchodu s okolními planetami, svázat jej s Republikou.“
Odvážný návrh. Téma, které bylo během celé otcovy vlády považováno za tabu.
„Což bývalý lord Shefield striktně odmítal, jelikož by to vedlo k naší vyšší dependenci,“ promluví Sarah ledabyle a napije se vína. Ve skutečnosti moc dobře víš, že je napjatá jak šelma před skokem.
„Není přece nutné ihned žádat o přístup,“ obrátí se na ní Harenstaal, „stačilo by jen snížit celní poplatky a umožnit větší konkurenční prostředí-“
„Jinak řečeno, sire, umožnit korporacím, aby ovládly náš trh a zničily lokální obchod,“ nyní už je Sarah ve střehu, poznal bys to ze způsobu, jakým sedí, pokud by ses podíval, i z mírně příkrého tónu, který zvolila.
„Víte moc dobře, milady, že tomu lze zabránit restriktivními opatřeními, v tuhle chvíli má planeta velký nadbytek produkce bez možnosti produkty patřičně vyvážet a naopak skupujeme nedostatkové artikly za přemrštěné ceny díky absenci reálných meziplanetárních dohod!“
Poslední větu ten pruďas vyštěkne, na moment zapomněl, před kým hovoří. S kým až tak podstatnou roli nehraje, tvá sestra nemá oficiální funkci a tys jí zakázal jednat ve tvém jménu. Přesto dokáže být ostrá a zákeřná jak břitva v rukávu.
„Takže jinými slovy, Harenstaale, chcete říct, že náš otec byl v této otázce nekompetentní a jednal špatně?“ Přimhouří oči a ministr se zarazí, toto byla podpásovka.
„To rozhodně netvrdím, milady, jen chci říct, že byl v mnoha ohledech příliš konzervativní. Je třeba se více otevřít galaxii, pokud má být naše ekonomika udržitelná a stabilní.“
Poslední větu směřuje na tebe.
„A vy jste v mnoha ohledech až příliš liberální, pane ministře, globalizace je sice prvek rozšířený, ale měl by mít své limity, nemám pravdu? Má se snad lord Shefield, svrchovaný vládce planetárního impéria, dělit o moc s cizími obchodními společnostmi? Má se podřizovat republikovým normám, které budou nutnou součástí této vaší transgalaktické smlouvy?“
Ismail se nadechne, ale na poslední chvíli si to rozmyslí, místo toho se podívá na tebe. Ve tváři lehký ruměnec značící těžce potlačovaný vztek.
„Lorde, budu upřímný, pokud nenajdeme jiná odbytiště, stačí taková prkotina jako hrozba vypovězení obchodní smlouvy jiným vévodstvím a stabilita měny poskakuje jako hopsakoule.“ Hlas se mu lehce třese rozčilením a i jeho tón zní naléhavěji, než bývá běžné – a to i u tohoto povahou prudšího muže.
ObrázekNa konci i na počátku je destrukce
v destrukci vše vzniká, zaniká
v každém zániku se skrývá zrození.
Řád. Cyklus.
Rakth"There is no solace above or below. Only us. Small. Solitary. Striving. Battling one another. I pray to myself. For myself."
Frank Underwood

Uživatelský avatar
Lilith
Pašerák
Pašerák
 
Příspěvky: 748
Registrován: 22.9.2007 17:02:43
Bydliště: Elpizies

Re: Lord Arthur Shefield - Druhá strana mince (Alyatur)

Příspěvekod Alyatur » 08.1.2016 22:47:29

Panství De Shefield - Soukromá kancelář lorda

Nechám je hovořit, přejíždím pohledem oba ministry, jakožto i vlastní sestru.
Ekonomická struktura? Republika?
Prozatím v tichosti naslouchám, chci mít komplexní informace o celém problému. Sarah se zase rozjíždí, nakonec její jmenování do funkce rádkyně se ukázalo jako vhodný tah.
Pochází tento nápad z jejich přesvědčení?
Otec vždy tvrdil, že samostatnost planety je nejdůležitějším krokem vlády. Nikdy se nevázat, nikdy nedlužit, nikdy se nepodřizovat.
Obchod je jedna věc, však republika se u něho nezastaví. Republika je velký stroj a každý další systém jeho palivo. Nesmím dovolit, aby se tato planeta stala další. Mám většinovou převahu, nejsilnější hlas na planetě, je čas toho využít.

Zvednu ruku a zarazím tak diskuzi. Ještě malý moment počkám a probodnu ministra financi pohledem, s tím mírně nepříjemným výrazem.
Uvědomte si, kde jste a ke komu hovoříte vážený ministře.
Řeknu přísným hlasem a podívám se muži přímo do očí. Pokud mám někdy vymezit autoritu, tak právě nyní. Podobné výstupy si může nechat do zasedacího sálu.
Naopak situace můžeme využít.
Odmlčím se, abych získal jejich pozornost. Zvláštní paradox by měl způsobit naprosté ticho, překvapenost, kterou potřebuji k dalšímu tahu.
Republika může posloužit jako výtečný nástroj. Vévoda možná tiše vyhrožuje pozdržením smlouvy, nebo snad zrušením. Však připojení k republice by ho stálo většinu ekonomické síly. Nezapomínejme, že stále držíme přes polovinu planetárního obchodu. Pohrozíme-li připojením k republice, budou mít vévodství dvě možnosti. Okamžitě ratifikovat smlouvy, nebo přijít o obrovský kus ekonomického aparátu, obchodní schopnosti.
Zakončím proslov a s úsměvem pohlédnu na zúčastněné. Zvláště dlouhý pohled věnuji ministrovi financí.
Mému otci by tento krok nevěřili, však u mě netuší co čekat. Mám v tomto ohledu naprosto čisté pole působnosti. Všechny karty k dispozici.
Po krátké odmlce dodávám, abych osvětlil podstatu kroku. Nakonec onen fakt je skutečně moje nejsilnější vstupní zbraň.

Věřím ve vaše schopnosti vážení ministři, jistě by jste mě nechtěli přesvědčovat o opaku.
Dodám pomyslnou tečku a nechám přítomné zpracovat tok informací.
Tento den snad neskončí.
V tichosti přemítám, však stále v pomyslném "politickém" pozoru. Argument se sice zdá silným, však reakce může přijít kdykoli.
Kde je sluha s mými informacemi?
Zauvažuji, zatímco pohledem přejedu přes tlačítko komlinku.
Obrázek
Uživatelský avatar
Alyatur
Rytíř Jedi
Rytíř Jedi
 
Příspěvky: 254
Registrován: 13.9.2012 06:31:35

Re: Lord Arthur Shefield - Druhá strana mince (Alyatur)

Příspěvekod Lilith » 12.1.2016 21:41:16

Panství De Shefield - Soukromá kancelář lorda

Harenstaal se po tvých prvních slovech nadechne, chce se bránit, ale včas si to rozmyslí. Připomínka, že nyní jsi panovník, mu snad dokonce zchladila jeho horkou hlavu. Jemně se ukloní a sklopí zrak.
Alespoň do té doby, než se znovu ozveš. V tu chvíli ti věnuje plnou pozornost – a není jediný. To, čeho jsi chtěl dosáhnout, se podařilo. Všichni na tebe hledí s naprostým překvapením.
Poslouchají bez přerušení, jen na jejich tvářích můžeš vidět, co si o tvém návrhu myslí. Obličej Sarah se prozáří, není těžké poznat, že se jí nápad líbí. Ministr obchodu není tak nadšen, ale je zamyšlen, jako by kalkuloval s novými možnostmi. Jen Harenstaal tě sleduje nevěřícným a rozhodně nesouhlasným pohledem.
Domluvíš. První se slova ujme Sarah: „Myslím, že je to vynikající nápad. Připomeneme jim, s kým mají tu čest. Dokážeme, že změna panovníka neoslabila pozici rodu Shefieldů, ukážeme jim, kde je jejich místo. Velmi dobře, lorde.“
Usměje se na tebe, ale to už promluví Ismail. Mnohem smírnějším a uctivějším tónem než prve, dokonce i slovník zvolí diplomatičtější, ale to neznamená, že by si svůj názor nechal pro sebe.
„Nejsem si jistý, lorde, že je to dobrý nápad. Nesmíme zapomínat, jakým způsobem došlo k sjednocení planety – válkou. Byli donuceni spolupracovat. Pokud budete ostatním vévodům vyhrožovat, můžete narušit křehké status quo. Máme nejsilnější armádu, to ano, ale nevíme, jak bude vypadat aliance ostatních, nevíme, kdo se přidá na naši stranu a kdo ne. A pak, každá válka je obrovskou zátěží pro státní pokladnu.“
Je zvláštní, že právě zastánce spojení s Republikou hovoří takto, ale jeho následná slova to vysvětlí, „bilaterální smlouva se světy Republiky o snížení či případném naprostém zrušení cel není tak invazivní, jak na první pohled může působit. Nabízí prostor pro jednání, při vhodné diplomacii“, je téměř paradoxní slyšet hovořit známého vzteklouna o jemné diplomacii, Sarah se mimoděk ušklíbne, „vévody přesvědčíte o nutnosti otevřít se světu.“
Odmlčí se, poslední větu už jenom konstatuje.
„Pokud tedy budete přesvědčen sám.“

„Počkej, Ismaili,“ ozve se konečně Mun, „možná by to bylo řešení, za určitých podmínek se stabilizuje-“ Harenstaal ho ani nenechá domluvit:
„Kam tím míříš, Miltone?“ Zamračí se. „Právě ve tvém zájmu je smlouva s Republikou nejvíc, zajistíš plynulý obchod, zajistíš kontrakty, zbavíš se celních přirážek… právě ty bys měl být největším zastáncem transplanetární smlouvy!“
Mun nevypadá, že by se chystal odpovědět, namísto něj se s ledabylostí sobě vlastní ozve Sarah.
„Možná jen respektuje neomezenou pozici našeho vládce, vévody Arthura Shefielda.“
Harenstaal ji sjede rozčileným pohledem.
„A není jediný, milady, jen někteří svou loajalitu nedávají najevo psí servilností.“
Ironicky se usměje, sestra mu věnuje příjemný úsměv, v kterém je snad vše kromě příjemnosti, a obličej Miltona Muna pomalu začíná rudnout…

***

Komlink mlčí. Jak by taky ne, od chvíle kdy jsi vydal rozkaz, uběhla sotva půl hodina. I když informace, které musí sluhové získat, nejsou nijak tajné, a není třeba hlubší analýza, jejich kolektivizace může nějakou dobu trvat.
ObrázekNa konci i na počátku je destrukce
v destrukci vše vzniká, zaniká
v každém zániku se skrývá zrození.
Řád. Cyklus.
Rakth"There is no solace above or below. Only us. Small. Solitary. Striving. Battling one another. I pray to myself. For myself."
Frank Underwood

Uživatelský avatar
Lilith
Pašerák
Pašerák
 
Příspěvky: 748
Registrován: 22.9.2007 17:02:43
Bydliště: Elpizies

Re: Lord Arthur Shefield - Druhá strana mince (Alyatur)

Příspěvekod Alyatur » 14.1.2016 14:40:02

Panství De Shefield - Soukromá kancelář lorda

Nechci nikomu vyhrožovat.
S úsměvem ujistím osazenstvo kanceláře. Naopak oni již přišli rozhodnutí. Chtějí se připojit k Republice, chtějí se otevřít světu. Ovšem za jakou cenu? Ztratíme neutralitu, budeme muset přejmout některé z jejich zákonů. Rytíři se začnou zajímat o procesy naší vlády, našeho soudnictví. Veliký zásah do absolutistického systému, kvůli obchodu?
Naopak, chci jim přátelsky vysvětlit důležitost vzájemného obchodu. Věřím, že je to vhodné téma pro chystanou oslavu. Sami budou chtít ratifikaci. O tom jsem přesvědčen. Republika by pro ně znamenala zásadní ztrátu.
Dokončím myšlenku a znovu zkontroluji výrazy ve tvářích. Ministr financí si nejspíše nepředstavoval obtížné přesvědčování. Jeho zarputilost mě již začíná obtěžovat. Přesto si zachovávám neutrální výraz.
Nedostatky zdrojů, pokud by nějaké vznikly, vyřešíme sňatkem.
Ačkoli je to novinka, v této situaci je však její vyřčení nutné. Nerad souhlasím se Sarah, která až příliš rychle změnila postoj, ale znala otce lépe než já, věděla proč dělal určitá rozhodnutí. Republika zůstane až poslední možností.

Když už jste vážil cestu vážený ministře, určitě si rád poslechnete plán oslavy, o kterém jsem se zmínil.
Pokus o změnu tématu, už déle řešit Republikový problém nevydržím. Vlastně věřím, že jsem svoje stanovisko vyjádřil jasně.
Pohledem přejedu na Sarah, jistě se ráda ujme vysvětlování plánu, o kterém s takovým nadšením hovořila.
Takhle to bude každý den, rozhodování, starosti... A to mě ještě čekají soudy.
Nechám myšlenky proudit, alespoň do hlavy mi nikdo nemůže, tedy doufám.
Připadám si jako bych tu seděl už několik hodin, pohled na hodiny však vykládá jiný příběh. Otci jsem často vyčítal jeho "noční povyražení". Konečně to začínám chápat, morální aspekty musí ustoupit, vládce a jeho uzlíček celodenní frustrace.
Obrázek
Uživatelský avatar
Alyatur
Rytíř Jedi
Rytíř Jedi
 
Příspěvky: 254
Registrován: 13.9.2012 06:31:35

Re: Lord Arthur Shefield - Druhá strana mince (Alyatur)

Příspěvekod Lilith » 19.1.2016 05:27:36

Panství De Shefield - Soukromá kancelář lorda

Harenstaalovo obočí se spojilo do jedné linky, jak se mračí, ale už neprotestuje. Došlo mu, že jsi udělal rozhodnutí a nehodláš ho měnit. Jen dvakrát se jeho nesouhlas rozmělní výrazem nepochopení – tehdy, když zmíníš oslavu, a ještě více poté, co oznámíš plány se oženit. Ministr obchodu spíš vypadá jako někdo, komu se obrovsky ulevilo, že už není středem pozornosti. A Sarah? Sarah září jako hvězda. Není se čemu divit, za tak krátkou dobu dosáhla hned několika vítězství. A další mělo brzy následovat…

Jak se dalo předpokládat, Sarah se nedrží zkrátka. Velice detailně představuje plán oslavy, o kterém jste před několika minutami hovořili v soukromí. Ismail na ni zírá s očima vytřeštěnýma dokořán a jeho tvář střídá barvy ze sinalé šedi do nachově rudé a zpět. Nemusí mluvit, jeho nonverbální projev hovoří za vše. Jakmile sestra dokončí řeč, otočí se ministr na tebe a hlasem plným nedůvěry promluvi:
„Lorde, vy tuto nebetyčnou megalomanii schvalujete? Den volna? Náklady na takovou akci se vyšplhají do desítek milionů, vážně chcete takovýmhle způsobem utrácet peníze ze státní kasy?“
Na Harenstaala toho je, zdá se, moc. Působí zmateně, jak kdyby se probudil s amnézií do cizího, naprosto neznámého světa. Nechápe, jak vás vůbec něco takového mohlo napadnout, natožpak že to myslíte vážně.
„Korunovace nového panovníka je velká událost,“ prohlásí Sarah hlasem matky, která vysvětluje svému malému potomkovi, proč si má vzít bačkůrky.
„Ale proč den volna?“ Ani teď ministr neřve, o to divnější to je.
„Lidé si to budou pamatovat.“
Těžko říct, jestli ministr Harenstaal souboj s tvou sestrou vzdává nebo její argumenty ani nepovažuje za hodné odpovědi, ale rozhodne se jí ignorovat a věnuje tázavý pohled tobě.
„Lorde, chcete ochudit státní kasu o tolik prostředků, teď když pravděpodobně bude vál-“, zarazí se, polkne, ale je pozdě, již se toho chytnula Sarah.
„Bude co, ministře?“ Přejede ho panenkovským pohledem plným naivity, zevnitř přímo přeplněným chutí pálit brouky pod lupou.
„Nic, milady, jen moje spekulace, která ani není můj expertní obor.“
ObrázekNa konci i na počátku je destrukce
v destrukci vše vzniká, zaniká
v každém zániku se skrývá zrození.
Řád. Cyklus.
Rakth"There is no solace above or below. Only us. Small. Solitary. Striving. Battling one another. I pray to myself. For myself."
Frank Underwood

Uživatelský avatar
Lilith
Pašerák
Pašerák
 
Příspěvky: 748
Registrován: 22.9.2007 17:02:43
Bydliště: Elpizies

Re: Lord Arthur Shefield - Druhá strana mince (Alyatur)

Příspěvekod Alyatur » 19.1.2016 22:05:29

Panství De Shefield - Soukromá kancelář lorda

Konečně pochopili moje stanovisko.
Se spokojeným výrazem sleduji doznívající reakce. Sarah září jako ranní slunce. Není mi to příjemné, přehršelé souhlasy se sestrou nejsou v pořádku, neměly by být.
Opětovně se zaposlouchám do megalomanského popisu "oslavy". Sleduji jak tváře ministrů blednou, jakožto má sestra nabírá spád.
Dělám dobrou věc?
Bleskne mi hlavou. Nechci být jako otec, nechci jí přikládat převážnou důležitost. Ministři jsou přeci prodlouženou rukou svých oborů. Rozhodně mají větší zkušenosti než mladičká dívka.
...nebo mladý vévoda.
Sevřu čelist. A zase ta nejistota, pocit naprostého selhání. "Vladař má pouze jednu možnost, jedinou šanci. Na jejím využití mnohdy závisí osudy všech." Je tohle moje "jediná šance"?
Opravdu už potřebuji odstup, odpočinek. Tento den se zdá být nekonečným.
Promnu si čelo a znovu zaměřím pozornost na rozhádané tábory válčící u mého stolu. Ministři soptí, sestra jako divoká šelma hledá jejich slabou stránku. Je to fraška, je to hra, je to VÁLKA?

Prosím?!
Vstanu z křesla a vrhnu přísný pohled na ministra. Válka? Má to být snad nějaký nemístný vtip? Musí být. Musím se přemáhat, abych znovu nalezl pohodlí křesla.
Válka? Jak vás něco takového mohlo napadnout?
Přestávám kontrolovat vysokou mluvu, vybrané reakce, kýženou nobilitní etiku.
Válka? Ne, to nemůže být pravda. Jistě se jedná o pokus ministra přemostit pozornost, pošpinit plán přehlídky.
Ujišťuji sám sebe.
Vzpomínám si na hry šachů s otcem. Řečnil o důležitosti strategie, bojové morálce, předním tahu. Pravdou je, že šachy mne vždy bavily. Ve svých třinácti jsem nad ním vyhrál první hru, od té doby prohrával.
Ovšem reálné pole? Skuteční lidé místo plastových figurek? Nechci to podstoupit, nechci.
Vím, jak se vyhrávají partie šachů, obětováním...
Všemocní bohové, ušetřete mne tohoto břímě. Nedopusťte válku, chraňte korunu.
Krátká modlitba, z úst ne příliš zbožného muže. Je prazvláštní co s lidmi dělá slovo "válka".
Obrázek
Uživatelský avatar
Alyatur
Rytíř Jedi
Rytíř Jedi
 
Příspěvky: 254
Registrován: 13.9.2012 06:31:35

Re: Lord Arthur Shefield - Druhá strana mince (Alyatur)

Příspěvekod Lilith » 23.1.2016 03:04:47

Panství De Shefield - Soukromá kancelář lorda

Postoj Ismaila se změní. Opustí útočnou ostražitost a nabere obranný ráz. Sám sebe zahnal do úzkých, častý problém impulzivních lidí, kteří mnohdy jednají dřív, než myslí. Chvíli nerozhodně sleduje střídavě tebe a tvou sestru – která mu však nic neodpouští a sleduje jej tím pro ní tak typickým výrazem kočky pozorující pokus o útěk na smrt zraněné myši.
„Jak říkám…“ spustí Harenstaal nejistě, poprvé od té doby, co tu stojí, opravdu nejistě. Válka je citlivé téma, teď se pohybuje na skutečně tenkém ledě.
„Obrana ani vztahy v rámci federace nejsou mým oborem. Jde jenom o laický předpoklad… tedy, úvahu. Ale lorde, uvažujte. Omlouvám se za upřímnost, ale váš otec, nechť je mu země lehká, držel ostatní vévody pod krkem.“
Sarah se napne, je citlivá na vše ohledně otce, co by jen náznakem mohlo být negativní.
„Svou převahu získal vojensky a taky s nimi neustále jednal jako s poraženými – případně odměňoval svoje spojence, kteří tak mohli posílit nad ostatní. Nejednal jako nejvyšší mezi rovnými, ale jako neomezený vládce, dobyvatel, i když naše vévodství bylo a je na ostatních závislé.“
Sarah vedle lehce zasyčí nebo se ti to jen zdá? Rozhodně z její strany do místnosti proudí přímo gejzír chladu a tichého rozčilení. Ministr obchodu lehce, téměř neznatelně poodstoupí, jako by uvažoval, jestli jenom proto, že stojí vedle Harenstaala, neohrožuje sám sebe v kariéře či přímo na životě. Ministr financí naopak v průběhu řeči získal částečně na ztracené jistotě.
„Zároveň ale věděli, že diktátor bude jednat jako diktátor. Jinak řečeno, měli z něj strach. S jeho skonem se ale situace změnila, pane. I kdybyste jednal stejně jako on, nebude to to samé jako on. Budou chtít využít své šance – a pokud jim představíte takovou radikální záležitost jako ultimátum a bluf, obávám se, že je válka neodvratná…“
Domluví, ale klidu ještě dopřáno není. Sarah tlumeně promluví, tiše a výhružně, jak poslední varování jedovatého hada, než uštkne.
„Tohle je vysoká politika, hra s nulovým součtem – kde úředník jako vy bere tu drzost, aby panovníka poučoval o politice? A kde úřednická krysa jako vy bere tu odvahu kritizovat svého vládce tak krátce po jeho smrti?“
Tentokrát Harenstaal nekontruje, jen se zamračí při urážce. Sám si moc dobře uvědomuje, že překročil pravomoci dané úřadem. Na druhou stranu z jeho pevného postoje poznáváš, že si za svým stojí – a pokud není tak dobrý herec, aby hrál, že neumí hrát, tak můžeš soudit, že svým slovům i věří.
ObrázekNa konci i na počátku je destrukce
v destrukci vše vzniká, zaniká
v každém zániku se skrývá zrození.
Řád. Cyklus.
Rakth"There is no solace above or below. Only us. Small. Solitary. Striving. Battling one another. I pray to myself. For myself."
Frank Underwood

Uživatelský avatar
Lilith
Pašerák
Pašerák
 
Příspěvky: 748
Registrován: 22.9.2007 17:02:43
Bydliště: Elpizies

Re: Lord Arthur Shefield - Druhá strana mince (Alyatur)

Příspěvekod Alyatur » 24.1.2016 09:12:10

Panství De Shefield - Soukromá kancelář lorda

Nechám ministra hovořit, sám zachovám klid. Válka vždy zní tak odpudivě, děsivě. Rozbouří krev a nedovolí prosté odkývání politickou figurou.
Má pravdu? Otec byl diktátor, železnou rukou vedl celou planetu, po válce si nikdo nedovolil protestovat. Je přirozené, že ostatní ucítí příležitost. Mladý, nezkušený vůdce a příliš otevřené rány.
Do pozadí neustavičně hovoří Harenstaal. S výrazem skoro na pokraji zoufalství. Proto Republika, proto snaha hledat pomoc. Nevěří mi... Jak by mohli, nic jsem nepředvedl. Dokonce i Sarah se na politickém kolbišti ukazovala více.
Ostatní vévody si pamatuje jen z úsměvů, "mladý lord", jak to označení nenávidím. Vždy znamenalo vynesený rozsudek, nevyhnutelnou budoucnost.
Válka? Mrtví na obou stranách, za jakým cílem? Přerozdělit zdroje? Znovu podrobit vévodství?
Válka, není důvod se jí bát synu...
Bojím se? Ne, není to strach co odporuje samotné podstatě myšlenky. Otci nikdy nezáleželo na životech prostých lidí, ovšem právě oni trpí nejvíce.
Sarah se utopila v politice "moci", cítím v ní tu horkost, otcův dar do vínku. Zajisté věří, že je třeba držet vládce pod krkem, následovat tradici "milovaného" tatínka.

Do zatracení! On stále mluví? Dává to smysl, ano dává. Možná je to pouhý úředník, ale zkušeností má na rozdávání. Zažil válku, bídu a hlad. Zažil krvavá vítězství příliš chtivého otce.
Přikyvuji, nesmí poznat, že jeho slova vnímám jen vzdáleně. Přesto už nyní vím, že problém se v této kanceláři nevyřeší.
Přejedu pohledem na Ismaila, jenž rychle mění strany. Stahuje se do pozadí, bojí se konfliktu.
Vzpomínám si na stejnou situaci za otce. Nechal celý kabinet zmrskat, rozhodnutí hodné tyrana.
Na druhou stranu mi nevědomky připomněl cennou informaci. Neví to, nemůže to vědět. Mohl bych být stejný tyran jako otec, možná větší. Dokud to neví člen vnitřního kruhu, nemůžou ani oni, slovutní vévodové. Možná výhoda?
Sarah se neudrží, uctívá otce jako boha mezi lidmi. Nepřekonatelný dobyvatel, přísný vládce, absolutní vůdce. Odporný tyran a sadista...
Děkuji za vaše příspěvky ctění ministři. Obávám se, že tento problém nevyřešíme zde. Svolejte celé ministerstvo, sdělte předsedovi obsah našeho jednání. Probereme celou záležitost tam. Sám musím celou záležitost promyslet.
Neutrálním hlasem, více už bych nesnesl, ne nyní. Doufám, že vážení muži pochopí a opustí pracovnu. Pro větší důraznost radši dodávám.
Pokud to bude vše...
Ještě Sarah, té se však tak jednoduše nezbavím. Dříve začne v Ignii sněžit, než by zapojila slušnost.
Očekává se, že budu stejný tyran? Stejně přísný vůdce? A co když to nedokáži?
Už aby tento den skončil, nebo lépe, měl jsem možnost rozptýlení.
Válka, obchod, finance, vysoká politika a dospívající kluk v jejím čele, realita je podivná...
Obrázek
Uživatelský avatar
Alyatur
Rytíř Jedi
Rytíř Jedi
 
Příspěvky: 254
Registrován: 13.9.2012 06:31:35

Re: Lord Arthur Shefield - Druhá strana mince (Alyatur)

Příspěvekod Lilith » 04.2.2016 14:21:50

Panství de Shefield - Soukromá kancelář lorda

Oba ministři se ukloní, ve tváři zřetelně vepsanou úlevu – zatímco Mun si oddechl nejspíše proto, že setkání plné emocí skončilo a jemu už nehrozí riziko přešlapu, Harenstaal si moc dobře uvědomuje, že se svou upřímností dostal na tenký led a jen tak tak vyvázl. Vztek Sarah nepolevuje a dává prozradit, že ona by s drzounem tak smířlivě jako ty nejednala, kdyby byla na tvém místě. Památka otce je svatá. Ministr financí má štěstí, že na tvém místě sestra není, jinak by neodešel svobodně. Pravděpodobně by, pokud by přežil, už nechodil nikdy.
Muži opustí místnost, v nastalém tichu a relativní prázdnotě pracovny máš o to větší možnost vnímat pichlavý pohled Sarah. Mlčí. Zatím mlčí, jakoby jí zcela neobvykle došla řeč.
„Špinil památku otce,“ promluví konečně. I když ticho v reálném čase netrvalo tak dlouho, měls pocit, že to byla věčnost. „A nejenže ho neodvádí garda, tys ho ani neokřikl.“
Mluví tiše a chladně, ale po jejích slovech ve vzduchu jasně visí vykřičník i otazník, chtěla by na tebe řvát, ale nemůže. Možná čeká, že za ním někoho ještě pošleš… Nechápe, že dovolíš, aby nějaký úředníček špinil otcovo jméno.
Náhle se ušklíbne a zakroutí hlavou. Svižně se zvedne, naznačí úklonu a s přehnanou formálností promluví: „mylorde, nebudu vás dále zdržovat.“
U dveří se ještě zastaví, nejistě, jako by se nemohla rozhodnout, jestli chce svůj skutek učinit nebo ne, a otočí se.
„Základem vlády je respekt. Rozhodni se, jak toho svého dosáhneš.“

Místnost najednou působí prázdně, prázdně a zbytečně obrovsky. Stroze a neútulně. Po tom shonu před chvílí je nastalé ticho divné, napůl očekáváš, že ho zase přeruší sluha ohlášením dalších návštěv nebo donesením dokumentů.
Nic. Nestane se vůbec nic další tři hodiny, než se konečně ozve zapraskání comlinku. Je to sluha, který oznamuje, že má tvou vyžádanou zprávu o nevěstách. Krátké informace a přiložené fotky.

Kód: Vybrat vše
Margareta Aneis von Ferliwitz
Věk: 17
Vzdělání: Mnoho soukromých učitelů a vychovatelů; Dívčí internátní institut kulturní a zahraniční diplomacie Borstadt
Výsledky: Průměrné - inteligentní, ale nedostatek píle a snahy
* Několik stížností vychovatelů a učitelů na nepřístojné chování, drzost a nerespektování autorit
** Příznaky anarchistických a rovnostářských ideálů


Následují kopie části dopisů adresovaných vévodovi, první z doby, kdy mladé von Ferliwitz bylo čerstvých šestnáct let. Podle všeho drby nejenže nelhaly, ale byly ještě mírné:

Kód: Vybrat vše
„…proto tento dopis nepovažujte za nedostatek úcty k Vaší osobě, ale naopak mou největší starost o pověst vašeho rodu. Opakované projevy neúcty vůči autoritám, její drzost a neplnění povinností náš institut považuje za obvyklé projevy pubertálního chování děvčat, Margareta nicméně překročila tuto hranici hned ve dvou případech. Nejenže dle výpovědi svědků iniciovala nákup alkoholu a lehkých drog, ale co je horší, o jejím poklesku se vedení institutu dozvědělo poté, co intoxikovala nápoj vyučujícího a ten jej následně vypil. Velevážený vévodo von Ferliwitz, jen z úcty k vašemu jménu a osobě Margaretu nevyloučím, nicméně ji posílám na týden k Vám a snažně Vás prosím, abyste ji domluvil.
….“


Druhý výňatek není starší šesti měsíců:

Kód: Vybrat vše
„... Jsou prohřešky, které lze odpustit. Vaše dcera, ctěný vévodo, však tuto hranici znovu překročila. S dvěma dalšími studentkami se po večerce vytratila ze školy, aby navštívila koncert jisté anarchistické hudební skupiny <i>Svoboda nebo smrt. Jak již jistě víte, nelegální koncert byl ukončen policejními složkami a mezi zadrženými byla i Vaše dcera. Navzdory mým snahám o její ochranu jde o natolik veřejný poklesek, že už nemohu Margaretu chránit, aniž by neutrpěla pověst naší školy.“


Kopii o vyloučení však nenajdeš, navíc si můžeš být jistý, že kdyby byl někdo tak významný vyloučen ze školy, drby by se šířily rychlostí světla. Odpověď najdeš v dalším dokumentu – výpisu dotací a darů Ferliwitze škole. Z té částky by se daly postavit tři nadprůměrně vybavené školy – a největší částka byla ne náhodou poskytnuta krátce po zmíněném koncertě.

To zpráva o Elize je mnohem méně výživná.

Kód: Vybrat vše
Eliza de Troen
Věk: 22 let
Vzdělání: 8 let vynikajících soukromých učitelů; 6 let soukromé gymnázium s rozšířenou výukou jazyků a diplomacie; 2 roky studijní pobyt na vysoké škole pro mladé dámy, v Crevasse City na planetě Alderaan, obor diplomacie
Poslední rok pracuje jako soukromá učitelka, angažuje se v mnoha organizacích – Sdružení válečných veteránů, Vzdělání dětem… b
* Výchovou i povahou velmi ambiciózní, podnikavá a, jak se na dceru vojenské rodiny sluší, rázná
** Mnoho kontaktů nejen na planetě


Kromě mnoha nadprůměrných výsledků ze škol a pochvalných posudků už dokumentace neobsahuje nic zásadního. Nejpodezřelejší na Elize je, že je až moc dokonalá, žádný prohřešek, žádná zdokumentovaná vada na charakteru…
ObrázekNa konci i na počátku je destrukce
v destrukci vše vzniká, zaniká
v každém zániku se skrývá zrození.
Řád. Cyklus.
Rakth"There is no solace above or below. Only us. Small. Solitary. Striving. Battling one another. I pray to myself. For myself."
Frank Underwood

Uživatelský avatar
Lilith
Pašerák
Pašerák
 
Příspěvky: 748
Registrován: 22.9.2007 17:02:43
Bydliště: Elpizies

Re: Lord Arthur Shefield - Druhá strana mince (Alyatur)

Příspěvekod Alyatur » 08.2.2016 21:05:10

Panství de Shefield - Soukromá kancelář lorda

S úsměvem sleduji odcházející ministry. Skončilo to, dokáži si urvat trochu klidu, zaslouženého uvolnění. Jen sestra si přeje přerušit jakoukoli radost. Poprvé vidím její omyl, zvláštní, sestřička má emoce.
Otec neměl jen respekt, byl taktéž moudrý. Nikdy by nevyložil karty před začátkem herního kola.
Řeknu, abych upoutal její pozornost, pozdržel odchod. Věnuji jí přísný pohled, nacvičený pohled vládců.
Mrtví mlčí, potrestaní mají strach. Ani jedno není vhodné, chci vidět co plánuje, chci vědět o každém jeho kroku. Nemyslím, že ony slova vycházejí z jeho hlavy. Republika? Nikdy. Pokud dobrý ministr šlápl vedle, nepřijde k újmě pouze on. Provaz čeká na každého zrádce koruny. Očekávám zprávu co nejdříve.
Nevěřím vlastním slovům, vážně vycházejí z mých úst? Taková agrese, zanícení, kde se berou?
Očima pohlédnu na dveře, teď je čas jejího odchodu. Frustrace dosáhla nejvyšší hranice, další rozhovor by nemusel být zrovna příkladem spořádané diplomacie.
Mám tě rád, i když se nechováš jako sestra, mám.
Zakončím úsměvem. Možná tyto slova přijdou vniveč, zbytečná jako plavky v zimě. Přesto si je nemohu odpustit, jsou pravdivá.
Přes všechno mám tu prohnanou "svini" rád.
Tohle je konec? Dnes už nechci existovat. Takhle bude vypadat každý den, rozhodování, strach ze šlápnutí vedle.
Sleduji zavřené dveře, ujišťuji se, že další otevření, klepání nenastane.

Položím tlačítko na komlink, je čas dát dnešní práci sbohy.
Lord si nepřeje být rušen.
Nohy zvednu na stůl, naliji další číši vína. Dnes piji přes míru, nikdy dříve tolik vína neproteklo hrdlem v jediný den.
Na druhou stranu, nikdy dříve nebylo mojí povinností vládnout.
Výborné víno, otec měl dobrý vkus. Na víno, státní záležitosti, jen výchova dětí byla daleko od normy. Jednou budu mít své vlastní. Budu stejně špatný otec? Bude můj syn sedět v tomto křesle a proklínat každý můj krok? Bude stejně hořce snášet má rozhodnutí, lamentovat nad přenechaným úřadem?
Zavřu oči, nechám nasládlé doušky líně stékat do žaludku. Snaha pročistit mysl od dotěrných myšlenek, selže.
Co skrýváte ministře? Republika, příliš náhlá nabídka. Někdo vám za ni dobře zaplatil? Obchod a finance, zní to až moc jednoduše. A ty Sarah, co plánuješ? Využít bratříčka? Zbavit mě moci by byl nejhorší krok, nebo se mám bát i toho? Co ostatní lordi? Budou se snažit využít šance, začít válku? Ne, bylo by to krátkozraké, tah mám já. Manželství by...
Jako na zavolanou se ozve klepání, rychle sklidím nohy ze stolu.
Řekl jsem, že nechci být rušen!
Řeknu ostře, poté však nasadím omluvný výraz. Vyžádané informace, pod náporem jsem dočista zapomněl. Kývnu na sluhu, ať obálku položí na stůl a odejde.
Děkuji...
Vzpomínám jak otec silně protestoval proti děkování služebnictvu, prý si na to zvyknou. Cítím skoro škodolibou radost, při dělání přesného opaku.
Měl bych se obávat? Vybrané dámy, jedna z nich má být budoucí manželkou, děsivá představa.
Kuráž mi dodá další doušek vína, je čas prohrabat se sebranou špínou. Najít důvody proč milé nabídky okolí odmítnout. Ještě jednou má ruka najde tlačítko komlinku.
Tak za hodinu mi pošlete po sira Ronalda, ne dříve.
Otevřu obálku, začnu listovat stohem papírů, ne zrovna příjemnou cestou sebranými spisy.

Aneis, zajisté "milé" děvče. Její prohřešky proti etice jsou impozantní, líbí se mi. Nemyslí konvenčně, dokáže najít cestu. Ovšem otázkou zůstává, jestli jsou ty vlastnosti skutečně vhodné. Potřebují oporu, ne další nádech chaosu. Její otec věnoval univerzitě značnou částku, vážně si zakládá na úspěchu dcerušky. Ta dělá pravý opak.
Manželství nemá být o lásce, ale možná bych jí měl věnovat rozhovor, poznat skutečnost, která se nedostala na stránky.

Přikývnu a odložím obsáhlou slohu. Zbývá o poznání menší, spis "paní bezchybné".
Eliza, dokonalá po všech stránkách, podezřelé. Studovala na nejlepších školách, pod největšími mistry. Dosáhla mnoha úspěchů, každý o ní mluví dobře, alespoň co vím. Určitě by byla vhodnou partnerkou pro veřejné mínění. Jaká je však uvnitř? Pod slupkou bludného perfekcionalismu? Nechci mít poblíž nikoho, kdo byť vzdáleně připomíná sestru.
Musím osobně zajistit, aby dostala pozvánku. Taktéž s ní pohovořím, sám opatřím profil osobnosti.

Nechám papíry rozházené po stole. Věřím, že Ron bude mít připomínky, možná v nich najdu hodnotnou radu.
Kéž by existovala nějaká kniha strukturálně popisující vládnutí, od základu po samotný proces.
Přemítám, zatímco sleduji při práci novou uklízecí jednotku "Machiavelli"...
Obrázek
Uživatelský avatar
Alyatur
Rytíř Jedi
Rytíř Jedi
 
Příspěvky: 254
Registrován: 13.9.2012 06:31:35

Re: Lord Arthur Shefield - Druhá strana mince (Alyatur)

Příspěvekod Lilith » 26.2.2016 02:35:49

Panství de Shefield - Soukromá kancelář lorda

Zastaví se, otočí, mlčky poslouchá. Zpočátku zklamaný a rozčilený obličej se změní na neutrální. Ne, ne neutrální, kamenný. Jen lehké přimhouření očí naznačí nějakou emoci, všichni svatí aby věděli jakou. Dokonce ani instinkt ti nyní nenapovídá.
Až tvoje poslední slova ji do tváře vepíší překvapení, které se jen pomalu mění na příjemný úsměv. Upřímný? I tvůj otec ve svých krátkých a střídmých okamžicích slabosti vážně prohlašoval, že pochybuje, jestli ona sama ještě pozná, kdy to hraje a kdy ne. Měl u toho ve tváři zvláštní výraz, který jsi až u jiných témat podobných chvil identifikoval – záblesk pocitu viny.
„Já tě mám přece taky ráda… můj malý bráško, i když jsi už vyrostl.“
Zmizí skoro v témže okamžiku, aniž by ti umožnila zjistit, co tím myslela.

***

Zatímco přemýšlíš a sleduješ uklízecího droida, který svou monotónní prací čistí kromě špíny na zemi i tvou hlavu, uběhne vyžádaná hodina a ozve se komlink. Sir Ronald se dostavil. Krátce nato vstoupí, vysekne až moc hlubokou poklonu a s veselostí v hlase promluví: „V jaké záležitosti mě, jejího oddaného služebníka, Vaše jasnost zavolala?“
Narovná se.
„Těžký den? Lepší už to nebude,“ povzbudivě se usměje, povzbudivě a zároveň trpce – moc dobře ví, že tenhle vtip je s největší pravděpodobností pravdivá předpověď.
ObrázekNa konci i na počátku je destrukce
v destrukci vše vzniká, zaniká
v každém zániku se skrývá zrození.
Řád. Cyklus.
Rakth"There is no solace above or below. Only us. Small. Solitary. Striving. Battling one another. I pray to myself. For myself."
Frank Underwood

Uživatelský avatar
Lilith
Pašerák
Pašerák
 
Příspěvky: 748
Registrován: 22.9.2007 17:02:43
Bydliště: Elpizies

Předchozí

Zpět na Výcvik SR

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron